Inauguracja roku

 

Rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się 2 października 2017 r. uroczystą Mszą św. w Kościele Akademickim o godz. 9.00. Po Mszy św. odbędą się spotkania Dziekanów Wydziału Nauk Społecznych, Dyrektorów Instytutów i Opiekunów ze studentami I roku.

Studentów Instytutu Socjologii rozpoczynających naukę na I roku (socjologia I i II stopnia - studia stacjonarne, doradztwo kariery i doradztwo personalne I stopnia - studia stacjonarne) zapraszamy na godz. 10.30 do sali CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy). Do zobaczenia!

 

 

 

W stulecie urodzin - konferencja wokół myśli Jana Turowskiego

 

W bieżącym roku przypada setna rocznica urodzin Jana Turowskiego, wybitnego socjologa, który trwale zapisał się w historii rozwoju nauk społecznych w Polsce. Z tej okazji 25 października br. Instytut Socjologii KUL organizuje rocznicową konferencję naukową Więzi społeczne – Solidarność – Samorządność. Wokół myśli socjologicznej Jana Turowskiego (1917-2006) w stulecie urodzin. Sympozjum ma na celu przypomnienie, szczególnie młodszemu pokoleniu adeptów nauk społecznych, sylwetki i spuścizny naukowej naszego Profesora oraz dyskusję nad zagadnieniami należącymi do obszarów zainteresowań Turowskiego, które wciąż są niezwykle istotne dla rozumienia przemian współczesności.

 

 

 

 

  K a l e n d a r i u m   K U L    2 0 1 7 / 2 0 1 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Autor: _
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2017, godz. 14:22 - Tomasz Peciakowski