Miło nam poinformować, że projekt „Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej”, przygotowany przez dr Agnieszkę Zaborowską, dra Adama Zadrogę, pracowników Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, we współpracy z Sekcją Funduszy Strukturalnych KUL został pozytywnie oceniony i dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt adresowany jest do kierunków: Praca socjalna, Nauki i Rodzinie i Teologia. Udział w nim pozwoli na zdobycie przez studentów kompetencji w zakresie przedsiębiorczości społecznej, które zwiększą ich szanse na rynku pracy.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt: klips@kul.pl

 

 

 

DIALOG Z MŁODYMI O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

red. ks. Mirosław Brzeziński, ks. Jarosław Jęczeń, ks. Ryszard Podpora


Wydawca:Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium"

ISBN: 978-83-7548-234-8

Stron: 328

Rok wydania: 2016

    czytaj więcej

 

 

  

Kierunek PRACA SOCJLANA
otrzymał certyfikat
Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego
„Studia z Przyszłością”.

 

czytaj więcej...

 

   

  20 kwietnia br. przy Kościele Rektoralnym p.w. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie, powstał Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. św. Brygidy Szwedzkiej. Celem powstałego Ośrodka jest pomoc małżeństwom, dzieciom, młodzieży, rodzinom w tym, by rodzina była tym, czym jest ze swej natury i Bożego powołania. 

W ramach Ośrodka tę pomoc niosą psychologowie, pedagodzy, terapeuci, pracownicy socjalni, prawnicy i duszpasterze. Są to wolontariusze, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem i troską o człowieka pragną służyć innym. W większości są to pracownicy naukowo-dydaktyczni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w tym Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej.

 

Więcej o Ośrodku...