bd14870_ W roku 2008 ks. dr hab. Stanisław Bielecki uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

 

bd14870_ W 2010 ks. dr Wiesław Śmigiel uzyskał stopień doktora habilitowanego.

 

bd14870_ 1 października 2012 r. o. dr hab. Marek Fiałkowski został kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej.

 

bd14870_ 8 października 2012 r. w Kielcach wręczenie Księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Bieleckiemu.

 

bd14870_ 27 grudnia 2012 r. w 65 roku życia i w 40 roku kapłaństwa zmarł w Kielcach ks. prof. dr hab. Stanisław Bielecki, w latach 1987-2012 kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej KUL oraz dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej KUL w latach 1997-2001.

 

bd14870_ 10 stycznia 2013 r. Msza św. w intencji śp. ks. prof. Stanisława Bieleckiego.

 

bd14870_ 29 maja 2014 r. Sympozjum doktorantów pt. Kościół wobec specyficznych potrzeb religijnych wiernych. Prezentacja wybranych form duszpasterstwa nadzwyczajnego.

 

bd14870_ 11 czerwca 2014 r. zarządzeniem rektora KUL przekształcono Katedrę Teelogii Pastoralnej Szczegółowej i Katedrę Teologii Pastoralnej Ogólnej w Katedrę Teologii Pastoralnej. Kierownikiem Katedry został o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv.

 

bd14870_ 16 września 2014 r.  Środa Wielkopolska: Konferencja pt. Hospicjum w służbie godności człowieka zorganizowana przez Katedrę Teologii Pastoralnej Ogólnej, Urząd Miasta Środa Wielkopolska oraz Hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej.

  

bd14870_ 13 października 2014 r. obrona pracy doktorskiej ks. Bartosza Bąka pt. Formacja chrześcijańska do korzystania ze środków społecznego przekazu. Studium teologicznopastralne w świetle nauczania Kościoła (1963-2013). Promotor pracy: ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof, KUL. recenzenci: ks. prof. dr hab. Jan Wal UPJPII, ks. dr hab. Kazimierz Święs KUL.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016, godz. 22:07 - Marek Fiałkowski