logo

 

AKTUALNOŚCI        

 

Ogłoszenia bieżące

 

1. Konsultacje mgr Marty Szaro w czwartek 5.01.2017 r. wyłącznie po wcześniejszym, mailowym ustaleniu .

 

Pracownicy i Doktoranci Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej życzą błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i wielu sukcesów w Nowym 2017 Roku

 

 

Działania bieżące

 

listopad- grudzień 2016 rok

 

W ramach zajęć prowadzonych przez Pracowników Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej studenci mogą poznać realizować przedmioty nauczania w sposób praktyczny.

 

19 listopada 2016 roku studenci III roku psychologii wraz z dr Weroniką Augustynowicz wyjechali do Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu. Wyjazd odbył się w ramach zajęć Modele resocjalizacji i readaptacji. Głównym celem wyjazdu było poznanie roli i zadań psychologa więziennego. Na miejscu studenci brali udział w warsztacie prowadzonym przez Pana Jakuba Jańczuka - psychologa pracującego w ZK w Białej Podlaskiej. Mieli też możliwość spotkać się i porozmawiać z osadzonymi.  Składamy serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi ZK Biała Podlaska ppłk Leszkowi Wojciechowskiemu za możliwość przyjazdu oraz Panu Jakubowi Jańczukowi za ciekawe i cenne zajęcia.

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2016 rok

 

Projekt "Aktywny student - aktywny absolwent"

 

Celem projektu „Aktywny student - aktywny absolwent” jest podniesienie kompetencji studentów oczekiwanych na rynku pracy. Projek realizowany w ramach Priorytetu: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Więcej informacji pod linkiem: Aktywny student- Aktywny obywatel

 

 

KONFERENCJA INKLUZJA SPOŁECZNA

 

Konferencja INKLUZJA SPOŁECZNA – ANALIZA WIELOWYMIAROWA odbyła się 20 maja 2016 roku w Lubelskim Towarzystwie Naukowym. Konferencja podzielona była na trzy sesje: sesje studencką, sesję doktorancką, sesje profesorsko-doktorską. W trakcie pierwszej sesji studenci prezentowali swoje postery, obrazujące wyniki badań realizowanych w ramach zajęć seminaryjnych i proseminaryjnych.
 
W czasie sesji doktoranckiej prelegenci prezentowali swoje pomysły na rozprawy doktorskie związane z analizą interdyscyplinarną inkluzji społecznej. Prezentowali się m.in. przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pedagogium - Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
W czasie sesji profesorko-doktorskiej dzielono się doświadczeniami międzynarodowymi, przede wszystkim na terenie Polski i Ukrainy, w związku z obecnością licznej grupy przedstawicieli Ukraińskiej Akademii Nauk z Kijowa.
 
 
 
 
Więcej informacji w zakładce: KONFERENCJE
 
Link do pełnej galerii zdjęć: https://goo.gl/photos/8YSrmYbnYD1ddXVs6

 

Program konferencjikonferencja_20.05.2016

 

 

 

2015 rok

 

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej realizuje w okresie 01.09.2015 – 31.12.2015 projekt badawczy pt. "Podmiotowe i środowiskowe czynniki rozwoju siecioholizmu u młodzieży" w ramach umowy nr 93/HM/2015 z dn. 03.08.2015 zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

Autor: Katarzyna Szczepańska-Rossa
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2017, godz. 13:11 - Marta Szaro