logo

 

AKTUALNOŚCI        

 

 

 

Działania bieżące

 

maj 2017 rok

 

Konferencja podsumowująca badania podejmowane w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej  oraz praktyczny wymiar współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a Zakładami Karnymi

 

(tekst w przygotowaniu)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (zdjęcia dzięki uprzejmości Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej

http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-opolu-lubelskim-kul

 

styczeń 2017 rok

 

Podziękowanie od Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski a szczególnie Katedra Psychoprofilaktyki Patologii Społecznej od wielu lat współpracuje ze Służbą Więzienną i prowadzi działania na rzecz resocjalizacji i readaptacji osób osadzonych. Misją i celem naszej katedry jest kształcenie kadry i przygotowywanie jak najlepszych narzędzi przydatnych do pracy ze skazanymi.

 

Jedną z placówek z którymi stale współpracujemy jest Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu. Dziękujemy za wyróżnienie i liczymy na dalsze lata współpracy.

 

sw

 

 

Zajęcia warsztatowe dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Zabłociu

 

W ramach zajęć z przedmiotu Patologie Społeczne studenci III roku Psychologii wspierania jakości życia przez cały semestr przygotowywali się do diagnozy i oceny funkcjonowania osadzonych. W czasie zajęć wyjazdowych w listopadzie i grudniu odwiedzili Oddział Zewnętrzny w Zabłociu Zakładu Karnego Biała Podlaska.

 

Studenci przeprowadzali badania oraz wywiady z mężczyznami odbywającymi kary pozbawienia wolności. Następnie zadaniem studentów było przygotowanie ekspertyzy, tj. określenie analizy przejawów oraz uwarunkowań zachowań dewiacyjnych, przedstawienie prognozy pozytywnej oraz negatywnej oraz zaproponowanie odpowiednich oddziaływań resocjalizacyjnych. Na podstawie przygotowanych ekspertyz studenci określili główne obszary funkcjonowania, które można wesprzeć w czasie zajęć warsztatowych. W czasie zajęć studenci przygotowywali warsztaty, które następnie w styczniu 2017 roku pod okiem prowadzących mgr Marty Szaro i mgr Katarzyny Surowiec przeprowadzili dla osadzonych. Zajęcia dotyczyły m.in. zakresu radzenia sobie ze stresem i emocjami, komunikacji czy też identyfikowania mocnych i słabych stron.

 

Jak wspominają studenci po wyjeździe: „dobrze, że uczelnia daje możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych, dzięki temu można w pełni zrozumieć na czym polega praca psychologa.”

 
img_20170216_205826

 

 

listopad- grudzień 2016 rok

 

Wyjazdowe zajęcia w ramach przedmiotu Modele resocjalizacji i readaptacji

 

W ramach zajęć prowadzonych przez Pracowników Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej studenci mogą poznać realizować przedmioty nauczania w sposób praktyczny.

 

19 listopada 2016 roku studenci III roku psychologii wraz z dr Weroniką Augustynowicz wyjechali do Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu. Wyjazd odbył się w ramach zajęć Modele resocjalizacji i readaptacji. Głównym celem wyjazdu było poznanie roli i zadań psychologa więziennego. Na miejscu studenci brali udział w warsztacie prowadzonym przez Pana Jakuba Jańczuka - psychologa pracującego w ZK w Białej Podlaskiej. Mieli też możliwość spotkać się i porozmawiać z osadzonymi.  Składamy serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi ZK Biała Podlaska ppłk Leszkowi Wojciechowskiemu za możliwość przyjazdu oraz Panu Jakubowi Jańczukowi za ciekawe i cenne zajęcia.

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2016 rok

 

Projekt "Aktywny student - aktywny absolwent"

 

Celem projektu „Aktywny student - aktywny absolwent” jest podniesienie kompetencji studentów oczekiwanych na rynku pracy. Projek realizowany w ramach Priorytetu: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Więcej informacji pod linkiem: Aktywny student- Aktywny obywatel

 

 

KONFERENCJA INKLUZJA SPOŁECZNA

 

Konferencja INKLUZJA SPOŁECZNA – ANALIZA WIELOWYMIAROWA odbyła się 20 maja 2016 roku w Lubelskim Towarzystwie Naukowym. Konferencja podzielona była na trzy sesje: sesje studencką, sesję doktorancką, sesje profesorsko-doktorską. W trakcie pierwszej sesji studenci prezentowali swoje postery, obrazujące wyniki badań realizowanych w ramach zajęć seminaryjnych i proseminaryjnych.
 
W czasie sesji doktoranckiej prelegenci prezentowali swoje pomysły na rozprawy doktorskie związane z analizą interdyscyplinarną inkluzji społecznej. Prezentowali się m.in. przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pedagogium - Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
W czasie sesji profesorko-doktorskiej dzielono się doświadczeniami międzynarodowymi, przede wszystkim na terenie Polski i Ukrainy, w związku z obecnością licznej grupy przedstawicieli Ukraińskiej Akademii Nauk z Kijowa.
 
 
 
 
Więcej informacji w zakładce: KONFERENCJE
 
Link do pełnej galerii zdjęć: https://goo.gl/photos/8YSrmYbnYD1ddXVs6

 

Program konferencjikonferencja_20.05.2016

 

 

 

2015 rok

 

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej realizuje w okresie 01.09.2015 – 31.12.2015 projekt badawczy pt. "Podmiotowe i środowiskowe czynniki rozwoju siecioholizmu u młodzieży" w ramach umowy nr 93/HM/2015 z dn. 03.08.2015 zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

Autor: Katarzyna Szczepańska-Rossa
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2017, godz. 16:32 - Marta Szaro