logo

 

AKTUALNOŚCI        

 

W Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej realizuje się następujące cele statutowe:

 

1. Poszukiwanie czynników podmiotowych i społecznych zachowań patologicznych

2. Badanie dynamiki procesów patologicznych w wymiarze jednostki i społeczeństwa

3. Konstruowanie metod diagnostycznych z zakresu profilaktyki i patologii społecznej

4. Poszukiwanie zasobów podmiotowych i społecznych znaczących w pozytywnej readaptacji
    społecznej i zawodowej osób/grup zagrożonych marginalizacją społeczną

5. Konstruowanie i wdrażanie autorskich programów profilaktycznych i readaptacyjnych

6. Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z organizacjami działającymi w zakresie profilaktyki i readaptacji w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń naukowych oraz podnoszenia jakości usług świadczonych przez podmioty integracji społecznej.

 

Katedra współpracuje przy realizacji działań statutowych m. in. z:

 

• Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii

• Centralnym Zarządem Służby Więziennej

• Służbą Kuratorską 

• Fundacją Rozwoju KUL

• Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie

 

 

 

Działania bieżące

 

wrzesień 2016 rok

 

Projekt "Aktywny student - aktywny absolwent"

 

Celem projektu „Aktywny student - aktywny absolwent” jest podniesienie kompetencji studentów oczekiwanych na rynku pracy. Projek realizowany w ramach Priorytetu: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Więcej informacji pod linkiem: Aktywny student- Aktywny obywatel

 

 

KONFERENCJA INKLUZJA SPOŁECZNA

 

Konferencja INKLUZJA SPOŁECZNA – ANALIZA WIELOWYMIAROWA odbyła się 20 maja 2016 roku w Lubelskim Towarzystwie Naukowym. Konferencja podzielona była na trzy sesje: sesje studencką, sesję doktorancką, sesje profesorsko-doktorską. W trakcie pierwszej sesji studenci prezentowali swoje postery, obrazujące wyniki badań realizowanych w ramach zajęć seminaryjnych i proseminaryjnych.
 
W czasie sesji doktoranckiej prelegenci prezentowali swoje pomysły na rozprawy doktorskie związane z analizą interdyscyplinarną inkluzji społecznej. Prezentowali się m.in. przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pedagogium - Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
W czasie sesji profesorko-doktorskiej dzielono się doświadczeniami międzynarodowymi, przede wszystkim na terenie Polski i Ukrainy, w związku z obecnością licznej grupy przedstawicieli Ukraińskiej Akademii Nauk z Kijowa.
 
 
 
 
Więcej informacji w zakładce: KONFERENCJE
 
Link do pełnej galerii zdjęć: https://goo.gl/photos/8YSrmYbnYD1ddXVs6

 

Program konferencjikonferencja_20.05.2016

 

 

 

2015 rok

 

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej realizuje w okresie 01.09.2015 – 31.12.2015 projekt badawczy pt. "Podmiotowe i środowiskowe czynniki rozwoju siecioholizmu u młodzieży" w ramach umowy nr 93/HM/2015 z dn. 03.08.2015 zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

Autor: Katarzyna Szczepańska-Rossa
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2016, godz. 21:19 - Marta Szaro