AKTUALNOŚCI

W dniach 20-21 listopada 2007 r. w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej przy ul. Niecałej 5 w Lublinie odbędzie się międzynarodowa konferencja ,,Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej tradycji Polski i Ukrainy" Organizatorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przy współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie w ramach Programu Sądziedztwa Polska- Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBS. Konferencja ma charakter otwarty.

Ramowy plan konferencji w ramach projektu

 

Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej tradycji Polski i Ukrainy

 

20 listopada - I dzień konferencji

 

9.00.-10.00

Rejestracja uczestników konferencji

10.00- 10.30

Otwarcie sympozjum oraz powitanie gości

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski - Prorektor KUL

Prof. Jerzy Kłoczowski – Przewodniczący Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo – Wschodniej w Lublinie, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Dr Beata Skrzydlewska – KUL

Dr Andrzej Frejlich – KUL 

10.30- 10.50

Beata Skrzydlewska (KUL) Muzea wyznaniowe we Lwowie, ich historia i zbiory od połowy XIX wieku do wybuchu II wojny światowej

10.50- 11.10

Genowefa Kowalczuk (Muzeum Historyczne w Łucku) Muzea wyznaniowe w Żytomierzu i Kamieńcu Podolskim, ich historia i zbiory do wybuchu II wojny światowej

11.10-11.30

Iryna Horbań (NUIF) Lwowska Kolekcja judaików Maksymiliana Goldsteina  

11.30- 11.50

Halyna Skop (Muzeum Historii Religii- Lwów) Dzieje zbiorów religijnych na Ukrainie w okresie reżimu komunistycznego

11.50-12.10

Petro Skop (Muzeum Historii Religii- Lwów) Propaganda
ideologiczna pracowników naukowych Muzeum Historii Religii i Ateizmu we Lwowie w audycjach radiowych i telewizyjnych w latach 1980-199112.30-13.00

Carlo Dal Bo i Alberto Rui, Anna Kochanek (Grupa RGA Ufficio Commerciale – Italia) Podstawowe problemy ochrony sztuki religijnej we Włoszech na przykładzie działalności grupy w Italii  

13.00- 13.20

o. Dr Sebastian Dmytruch (Lwów) Rola muzealnictwa sakralnego od czasów niepodległego Państwa Ukraińskiego

13.20-13.40

Andrzej Frejlich (KUL) Kolekcje malarstwa ikonowego w zbiorach muzeów polskich15.30-16.10

Komunikaty: Najnowsze sposoby opieki nad zbiorami w muzeach Polski i Ukrainy

Paweł Tkaczyk (Muzeum Diecezjalne w Kielcach)

Marek Sawicki (Muzeum Archidiecezjalne w Lublinie)  

16. 10 – 17.00

Dyskusja

Podsumowanie dnia pierwszego
21 listopada - II dzień konferencji

 

 9.00- 9.15

Rozpoczęcie, powitanie gości

 9.15- 9.35

Jan Maciejewski (Muzeum w Tykocinie) Muzeum w synagodze jako reminiscencja kulturowa 

 9.35- 9.55

Daniel Próchniak (KUL) Sztuka ormiańska we Lwowie i jej rola w kulturze polskiej

 10.55-12.00

Komunikaty: Sztuka religijna i jej rola w kulturze pogranicza Polski i Ukrainy Piotr Kondraciuk (Muzeum Zamojskie w Zamościu) Joanna Kadłubowska-Wącior (Muzeum Regionalne w Łęcznej)

Robert Kuwałek (Państwowe Muzeum na Majdanku)

ks. Michał Pliszka (PAT) 12.30-14.00

Panel dyskusyjny: Modele współpracy międzynarodowej środowisk kulturotwórczych na przykładzie Lwowa i Lublina 

14.00-14.45

Panel dyskusyjny Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej tradycji Polski i Ukrainy

 od 15.00

wyjazd uczestników

 

 


Autor: Marta Surowiec-Władek
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2010, godz. 20:06 - Kamil Dębiński