Wyniki egzaminu z Prawa karnego

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy wyniki egzaminu z Prawa karnego (II rok Prawa). W razie wątpliwości, istnieje możliwość zapoznania się ze swoimi pracami podczas wtorkowych konsultacji pani dr M. Gałązki.

 

 

130999 – 4

134261 – 4

134704 – 3

137532 – 2 

137724 – 2

138089 – 3

138170 – 2

138254 – 2

138621 – 3

138805 – 4

138807 – 4

140208 – 2

140211 – 4

140229 – 2

140232 – 2

140251 – 2

140323 – 2

140532 – 3

140548 – 3+

140549 – 2

140554 – 4+

140576 – 4

140726 – 2

140760 – 5

140904 – 3

141268 – 3

141415 – 4

142258 – 3

143140 – 4

143141 – 3

143143 – 3

143144 – 2

143145 – 2

143147 – 2

143148 – 4

143150 – 4+

143152 – 3

143154 – 3+

143155 – 3

143156 – 2

143157 – 2

143159 – 5

143160 – 4+

143163 – 3+

143164 – 2

143165 – 2

143167 – 3+

143168 – 4+

143169 – 4+

143170 – 5

143172 – 3+

143173 – 2

143175 – 4

143176 – 2

143177 – 3+

143178 – 2

143179 – 3+

143180 – 4+

143181 – 4+

143182 – 2

143183 – 2

143185 – 2

143186 – 2

143188 – 2

143189 – 3

143190 – 4+

143193 – 4

143194 – 3

143195 – 3+

143196 – 2

143197 – 4 

143198 – 3

143199 – 3

143201 – 4

143202 – 2

143204 – 4+

143205 – 3+

143207 – 3

143213 – 4

143214 – 3+

143219 – 4+

143220 – 3

143221 – 3+

143223 – 4

143225 – 3

143226 – 3+

143228 – 3+

143229 – 3+

143231 – 3+

143232 – 3

143233 – 3+

143241 – 3+

143242 – 3+

143246 – 4

143247 – 2

143248 – 3+

143251 – 3+

143253 – 3

143254 – 3+

143256 – 4

143260 – 4+

143261 – 4+

143263 – 3+

143264 – 4+

143265 – 3+

143266 – 2

143267 – 2

143268 – 4

143270 – 4

143271 – 3

143272 – 4

143276 – 3+

143277 – 2

143279 – 3+

143285 – 2

143289 – 4+

143291 – 2

143292 – 3

143293 – 3+

143294 – 3+

143296 – 2

143301 – 2

143302 – 3+

143303 – 3

143304 – 2

143305 – 3

143308 – 3+

143309 – 4

143310 – 2

143311 – 4

143315 – 2

143318 – 3

143326 – 2

143329 – 2

143330 – 2

143335 – 2

143336 – 4

143338 – 5

143339 – 3

143341 – 5

143342 – 5

143343 – 2

143344 – 3

143350 – 2

143356 – 2

143357 – 3+

143358 – 2

143360 – 2

143361 – 2

143362 – 3

143365 – 3

143366 – 3+

143367 – 2

143368 – 2

143369 – 4

143370 – 3

143371 – 2

143372 – 2

143373 – 4

143374 – 3+

143376 – 3+

143379 – 3

143380 – 4

143384 – 3+

143385 – 3+

143386 – 4

143862 – 4

143956 – 2

143981 – 4

145019 – 4+

145028 – 3+

145272 – 4

145598 – 2

 

 

Konsultacje dr. Damiana Szeleszczuka - letnia sesja egzaminacyjna

W tym tygodniu (18-22 czerwca) konsultacje dra D. Szeleszczuka odbędą się w środę 20. 6. 2018 r. w godz. 9. 00 - 10.30. W pozostałych tygodniach konsultacje będą odbywać się w czwartki od 9. 00 do 10.30.

Uroczystość nadania honorowego tytułu "Deo et Patriae deditus" Pani prof. Alicji Grześkowiak 

8 grudnia 2016 r.

Pani dr hab., prof. ndzw.  Alicja Grześkowiak urodziła się 10 czerwca 1941 r. w Świrzu (województwo Lwowskie). W latach 1958-1963 odbyła studia magisterskie w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1966-1996 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1967-1969 odbyła aplikację sądową, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Rozprawę doktorską pt. Kara pozbawienia wolności względem nieletnich w prawie karnym europejskich państw socjalistycznych obroniła w 1971 r.; promotor: prof. dr hab. Jerzy Śliwowski. W latach 1974-1975 odbyła staż naukowy na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Kolokwium habilitacyjne odbyła w 1978 r. na podstawie rozprawy pt. Kara śmierci w polskim prawie karnym. W latach 1981-1987 odbywała okresowe staże na Uniwersytecie w Padwie. W KUL zatrudniona od 1990 r., kierownik Katedry Prawa Karnego w latach 1990-2010.
Od 1980 r. należy do NSZZ „Solidarność”. Prowadziła wykłady w ramach podziemnej Wszechnicy Związkowej oraz Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego w Toruniu. W 1987 r. była ekspertem ONZ w sprawie badań nad karą śmierci w Europie Wschodniej. W 1988 r. została ekspertem Komisji ds. Rodziny Episkopatu Polski. Uczestniczyła w pracach Centrum Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Prawa i Wymiaru Sprawiedliwości Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. W latach 1989-2001 była senatorem RP. Od 1993 r. pełni funkcję konsultora Papieskiej Rady ds. Rodziny. Od 2002 r. jest członkiem zwyczajnym, a od 2005 r. członek Rady Zarządzającej Papieskiej Akademii Życia. W latach 1991-1993 była wicemarszałkiem, a w latach 1997-2001 – marszałkiem Senatu RP. Istotną część pracy parlamentarnej poświęciła tworzeniu nowej Konstytucji RP. Była przewodniczącą Komisji Konstytucyjnej Senatu RP (1989-1991), a następnie członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1993-1997). W latach 1989-1997 uczestniczyła w ramach polskiej delegacji parlamentarnej w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie od 1992 do 1997 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej frakcji chrześcijańsko-demokratycznej. W latach 1994-1997 była członkiem Zespołu Konsultacyjnego ds. Konstytucji przy Konferencji Episkopatu Polski. Od 1991 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II w Lublinie. W latach 1991-2002 była członkiem Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Państwie Watykańskim.
Prof. Alicja Grześkowiak należy do wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Naukowe Prawa Karnego im. Profesora Juliusza Makarewicza. W 1992 r. zainicjowała spotkanie założycielskie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Założyła również Fundację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu oraz ufundowała stypendia dla Polaków z Ukrainy studiujących w Polsce.
W 1991 r. została odznaczona krzyżem papieskim Pro Ecclesia et Pontefice W 1995 r. prezydent Litwy odznaczył ją Medalem 13 stycznia Republiki Litewskiej za działalność na rzecz niepodległości tego kraju. W 1999 r. otrzymała Wielki Krzyżem Orderu Korony Królestwa Belgii, a w 2001 r. – Wielki Krzyż Orderu Zasługi Obywatelskiej Królestwa Hiszpanii. W 1995 r. nadano jej tytuł doktora honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a w 1999 r. tytuł doktora honoris causa Międzynarodowego Wolnego Uniwersytetu Mołdowy w Kiszyniowie oraz Holy Family College w Filadelfii. Jest Damą Zakonu Rycerzy Świętego Grobu w Jerozolimie.

 

Galeria zdjęć

Autor: Radosław Hałas
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2018, godz. 17:31 - Zuzanna Gądzik