Konsultacje prof. Krzysztofa Wiaka

 

Konsultacje prof. Krzysztofa Wiaka przenosi się z dnia 14 marca na dzień 15 marca (godz. 11:30-13:00)

 

 

Lista przyjętych na konwersatorium "Nauka o karze"

 

 1. Paulina Adamiak
 2. Oktawia Babicka
 3. Beata Baran
 4. Patrycja Bereś
 5. Alicja Chlastawa
 6. Karolina Chrzanowska
 7. Monika Grochowska
 8. Patrycja Górecka
 9. Milena Jaworska
 10. Natalia Karulczyk
 11. Patrycja Kasiurak
 12. Weronika Kniaź
 13. Sandra Kołodziej
 14. Jowita Koza
 15. Kinga Krasoń
 16. Mateusz Krzak
 17. Andrzej Kuchciak
 18. Olimpia Leniar
 19. Kinga Lichota
 20. Katarzyna Machowska
 21. Stanisław Martyniszyn
 22. Aleksandra Mazur
 23. Miriam Młynarska
 24. Patrycja Mróz
 25. Magdalena Pawełczyk
 26. Patryk Rojek
 27. Katarzyna Sawicz
 28. Dominika Smerecka
 29. Paulina Smolak
 30. Anna Sumińska

Osoby przyjęte proszone są o wpisanie się na listę dostępną w C- 747 w godzinach konsultacji pracowników katedry.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista rezerwowa:

 1. Natalia Białek
 2. Karolina Bugaj
 3. Mateusz Czajkowski
 4. Oliwia Tomczyk
 5. Klaudia Urbanowicz
 6. Katarzyna Zardzewiały

 

***

Seminarium magisterskie (dodatkowa grupa)

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 utworzone zostanie wyjątkowo dodatkowe seminarium z Prawa karnego. Osoby, które znajdują się na liście rezerwowej, proszone są o zgłoszenie się do Katedry Prawa Karnego, w celu potwierdzenia w nim swojego udziału. 

 

UWAGA! W sytuacji, w której dana osoba znajduje się już na liście seminaryjnej u innego prowadzącego - warunkiem przyjęcia na seminarium z Prawa karnego będzie przedstawienie jego pisemnej zgody na wypisanie się z prowadzonego przez niego seminarium (do 31 maja)

 

***

 

 

Lista osób przyjętych na seminarium z prawa karnego

 

 • Adamiak Paulina
 • Berner Aleksandra
 • Czeczko Klaudia
 • Frąszczak Krzysztof
 • Fyda Tomasz
 • Janik Anna
 • Kasprzycki Mateusz
 • Kucharczyk Gabriela
 • Latala Katarzyna
 • Ludwisiak Katarzyna
 • Machowska Katarzyna
 • Maślanek Paulina
 • Matysiak Aleksandra
 • Sufa Magdalena
 • Szymański Jakub

 

 

Lista rezerwowa (uwzględniająca osoby przyjęte na seminarium, jeżeli utworzona zostanie II grupa seminaryjna)

 

 • Al-Swaidi Kamil
 • Babicka Oktawia
 • Bardoszuk Kamila
 • Bartosiak Sebastian
 • Jaworska Milena
 • Kasperek Dagmara
 • Kindelska Ewa
 • Kość Marta
 • Libiszewska Olga
 • Łyś Ewa
 • Maciejewska Agata
 • Matysek Katarzyna
 • Motyka Anna
 • Skiba Blanka
 • Tracz Ewelina

 

 

UWAGA! Osoby przyjęte proszone są o zgłoszenie się w Katedrze Prawa Karnego do 26 maja br. (w godzinach konsultacji pracowników Katedry) w celu potwierdzenia swoim podpisem chęci uczestniczenia w seminarium. 

 

 ***

Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, C. H. Beck, Warszawa 2017

STYCZEŃ 2017

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że ukazało się czwarte wydanie naszego katedralnego Komentarza do Kodeksu karnego. Polecamy.

 

Uroczystość nadania honorowego tytułu "Deo et Patriae deditus" Pani prof. Alicji Grześkowiak 

8 grudnia 2016 r.

Pani dr hab., prof. ndzw.  Alicja Grześkowiak urodziła się 10 czerwca 1941 r. w Świrzu (województwo Lwowskie). W latach 1958-1963 odbyła studia magisterskie w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1966-1996 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1967-1969 odbyła aplikację sądową, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Rozprawę doktorską pt. Kara pozbawienia wolności względem nieletnich w prawie karnym europejskich państw socjalistycznych obroniła w 1971 r.; promotor: prof. dr hab. Jerzy Śliwowski. W latach 1974-1975 odbyła staż naukowy na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Kolokwium habilitacyjne odbyła w 1978 r. na podstawie rozprawy pt. Kara śmierci w polskim prawie karnym. W latach 1981-1987 odbywała okresowe staże na Uniwersytecie w Padwie. W KUL zatrudniona od 1990 r., kierownik Katedry Prawa Karnego w latach 1990-2010.
Od 1980 r. należy do NSZZ „Solidarność”. Prowadziła wykłady w ramach podziemnej Wszechnicy Związkowej oraz Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego w Toruniu. W 1987 r. była ekspertem ONZ w sprawie badań nad karą śmierci w Europie Wschodniej. W 1988 r. została ekspertem Komisji ds. Rodziny Episkopatu Polski. Uczestniczyła w pracach Centrum Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Prawa i Wymiaru Sprawiedliwości Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. W latach 1989-2001 była senatorem RP. Od 1993 r. pełni funkcję konsultora Papieskiej Rady ds. Rodziny. Od 2002 r. jest członkiem zwyczajnym, a od 2005 r. członek Rady Zarządzającej Papieskiej Akademii Życia. W latach 1991-1993 była wicemarszałkiem, a w latach 1997-2001 – marszałkiem Senatu RP. Istotną część pracy parlamentarnej poświęciła tworzeniu nowej Konstytucji RP. Była przewodniczącą Komisji Konstytucyjnej Senatu RP (1989-1991), a następnie członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1993-1997). W latach 1989-1997 uczestniczyła w ramach polskiej delegacji parlamentarnej w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie od 1992 do 1997 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej frakcji chrześcijańsko-demokratycznej. W latach 1994-1997 była członkiem Zespołu Konsultacyjnego ds. Konstytucji przy Konferencji Episkopatu Polski. Od 1991 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II w Lublinie. W latach 1991-2002 była członkiem Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Państwie Watykańskim.
Prof. Alicja Grześkowiak należy do wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Naukowe Prawa Karnego im. Profesora Juliusza Makarewicza. W 1992 r. zainicjowała spotkanie założycielskie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Założyła również Fundację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu oraz ufundowała stypendia dla Polaków z Ukrainy studiujących w Polsce.
W 1991 r. została odznaczona krzyżem papieskim Pro Ecclesia et Pontefice W 1995 r. prezydent Litwy odznaczył ją Medalem 13 stycznia Republiki Litewskiej za działalność na rzecz niepodległości tego kraju. W 1999 r. otrzymała Wielki Krzyżem Orderu Korony Królestwa Belgii, a w 2001 r. – Wielki Krzyż Orderu Zasługi Obywatelskiej Królestwa Hiszpanii. W 1995 r. nadano jej tytuł doktora honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a w 1999 r. tytuł doktora honoris causa Międzynarodowego Wolnego Uniwersytetu Mołdowy w Kiszyniowie oraz Holy Family College w Filadelfii. Jest Damą Zakonu Rycerzy Świętego Grobu w Jerozolimie.

 

Galeria zdjęć

Autor: Radosław Hałas
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2018, godz. 12:19 - Zuzanna Gądzik