Wyniki egzaminu poprawkowego z Prawa karnego

 

Indeksy z udzielonymi wpisami zostały przekazane przez Pracowników Katedry Prawa Karnego do dziekanatu.

 1. 140191 – db+
 2. 140199 – dst.
 3. 140216 – dst.+
 4. 140231 – dst.
 5. 140236 – db
 6. 140238 – db
 7. 140254 – dst.
 8. 140300 – dst.
 9. 140310 – dst.+
 10. 140326- db
 11. 140329 – dst.
 12. 140352 – dst.
 13. 140355 – ndst.
 14. 140357 – dst.
 15. 140363 – ndst.
 16. 137489 – db
 17. 134704 – ndst.
 18. 140378 – dst.
 19. 140379 – db
 20. 140390 – dst.+
 21. 137532 – ndst.
 22. 140405 – db+
 23. 140410 – dst.+
 24. 138199 – db+
 25. 140412 – dst.+
 26. 140425 – dst.+
 27. 140435 – dst.

 

Wyniki egzaminu z prawa karnego

Poniżej zamieszczamy wyniki egzaminu z prawa karnego z dnia 27 czerwca br. osób, które zamieściły na swojej pracy oznaczenie anonimizujące. Prosimy o składanie indeksów w Katedrze (C-747) w godzinach 9-10 oraz 11-12. Wpisy zostaną udzielone ok. godziny 16:00. Wpisów udziela tylko Prof. K. Wiak.

Możliwość wglądu do prac istnieje w poniedziałek (3 lipca) w godz. 16.00-17.00 pok. 747 i – jak pozwolą warunki techniczne – w czasie wpisów ocen.

 

 

134276 – dst+

134704 – ndst

135079 – db+

135118 – db

135795 – dst+

137324 – dst

137375 – dst+

137410 – dst+

137448 – dst+

137489 – ndst

137506 – dst

137532 – ndst

137539 – dst+

137694 – dst+

140112 – dst+

140114 – db

140118 – db

140145 – dst+

140191 – ndst

140198 – dst

140199 – ndst

140202 – dst

140210 – db+

140215 – db

140216 – ndst

140217 – db

140221 – db

140222 – dst

140226 – db+

140231 – ndst

140233 – dst+

140236 – ndst

140238 – ndst

140240 – db

140242 – dst+

140243 – dst+

140244 [praca niepodpisana] – bdb

140245 – db

140247 – bdb

140248 – db

140249 – db

140250 – dst+

140254 – ndst

140261 – dst+

140262 – bdb

140263 – db

140269 – db

140271 – dst

140273 – dst

140275 – dst+

140276 – dst+

140277 – db

140278 – db

140279 – db

140281 – dst+

140282 – db

140283 – db

140284 – db

140294 – db

140299 – db

140300 – ndst

140301 – db

140302 – dst+

140304 – db+

140308 – dst+

140309 – dst+

140311 – db

140317 – dst+

1403[8?]20 – bdb

140321 – dst+

140325 – dst+

140329 – ndst

140332 – dst

140333 – bdb

140334 – db

140335 – db

140337 – db+

140344 – db+

140346 – dst+

140350 – dst

140352 – ndst

140354 – dst

140355 – ndst

140357 – ndst

140363 – ndst

140365 – dst

140369 – dst+

140370 – db+

140372 – bdb

140378 – ndst

140382 – dst+

140385 – bdb

140389 – dst+

140395 – db+

140396 – dst

140397 – db

140398 – db

140399 – dst

140401 – db

140402 – dst+

140410 – ndst

140411 – dst

140412 – ndst

140415 – dst

140422 – dst+

140424 – db 

140425 – ndst

140426 – dst

140431 – db+

140433 – db+

140435 – ndst

140500 – db

140523 – db

141410 – db+

141412 – bdb

1419[4?]09 – dst+

14225 – dst+

142580 – dst+

142745 – db  

Anabella – db+

koło – db

króljakub1 – db+

storczyk10 – bdb

wiśnia 120 – dst

 

 

Osoby, których nie ma na w.w. liście nie podały oznaczenia anonimizującego lub ich prace nie zostały jeszcze ocenione, ponieważ wymagają konsultacji „na najwyższym szczeblu”, przy czym w tej drugiej grupie:

 

- co najmniej ocenę dst+ uzyskali:

140194

387

- co najmniej ocenę db uzyskali:

140305

140339

140414

- co najmniej db+ uzyskał 140293

 

 

***

 

Wyniki zerówki z Prawa karnego

 UWAGA! Wpisy z "zerówki" będą miały miejsce podczas wpisów z egzaminu z pierwszego terminu.

 

 

 

OCENY Z ZERÓWKI Z PRAWA KARNEGO

116617 – dst+

122743 – dst

134570 – db+

137397 – db

137477 – dst

137539 – ndst

139874 – dst+  

140193 – dst+

140196 – db+

140197 – dst+

140198 – ndst

140203 – dst+  

140204 – dst+

140206 – db

140207 – dst+

140227 – dst

140228 – dst

140230 – db

140234 – db

140235 – db+

140236 – ndst  

140237 – ndst

140252 – db

140256 – db+

140258 – dst+

140259 – dst+

140260 – db+

140264 – dst+  

140266 – db

140267 – bdb

140270 – db

140273 – dst

140282 – db

140283 – dst 

140285 – db

140288 – dst

140289 – db  

140290 – db+

140292 – db

140293 – db

140294 – dst+

140296 – bdb 

140298 – db+

140303 – db+

140306 – dst+

140315 – dst+

140318 – dst

140319 – db+

140331 – db

140336 – bdb

140341 – db

140343 – dst+

140345 – dst

140353 – dst

140356 – db+

140358 – dst

140359 – bdb

140361 – dst+

140362 – db+

140364 – db+

140365 – ndst

140366 – dst+

140367 – dst+

140368 – bdb

140371 – dst+

140373 – dst

140374 – db+

140376 – db+

140377 – db  

140381 – db

140392 – dst

140405 – ndst

140407 – dst

140408 – dst

140409 – dst

140411 – ndst

140412 – ndst

140413 – dst+

140416 – db

140417 – dst+

140419 – dst

140420 – db  

140421 – ndst

140423 – dst+

140427 – db+

140428 – dst

140430 – db  

140436 – db

140437 – dst+

140501 – bdb

140556 – dst

140591 – dst

142008 – dst

142438 – dst

Akacja - db+

Natura rzeczy – dst+

Malumba – db+

Prace jedynie podpisane:

db, ndst, dst+

***

Seminarium magisterskie (dodatkowa grupa)

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 utworzone zostanie wyjątkowo dodatkowe seminarium z Prawa karnego. Osoby, które znajdują się na liście rezerwowej, proszone są o zgłoszenie się do Katedry Prawa Karnego, w celu potwierdzenia w nim swojego udziału. 

 

UWAGA! W sytuacji, w której dana osoba znajduje się już na liście seminaryjnej u innego prowadzącego - warunkiem przyjęcia na seminarium z Prawa karnego będzie przedstawienie jego pisemnej zgody na wypisanie się z prowadzonego przez niego seminarium (do 31 maja)

 

***

 

 

Lista osób przyjętych na seminarium z prawa karnego

 

 • Adamiak Paulina
 • Berner Aleksandra
 • Czeczko Klaudia
 • Frąszczak Krzysztof
 • Fyda Tomasz
 • Janik Anna
 • Kasprzycki Mateusz
 • Kucharczyk Gabriela
 • Latala Katarzyna
 • Ludwisiak Katarzyna
 • Machowska Katarzyna
 • Maślanek Paulina
 • Matysiak Aleksandra
 • Sufa Magdalena
 • Szymański Jakub

 

 

Lista rezerwowa (uwzględniająca osoby przyjęte na seminarium, jeżeli utworzona zostanie II grupa seminaryjna)

 

 • Al-Swaidi Kamil
 • Babicka Oktawia
 • Bardoszuk Kamila
 • Bartosiak Sebastian
 • Jaworska Milena
 • Kasperek Dagmara
 • Kindelska Ewa
 • Kość Marta
 • Libiszewska Olga
 • Łyś Ewa
 • Maciejewska Agata
 • Matysek Katarzyna
 • Motyka Anna
 • Skiba Blanka
 • Tracz Ewelina

 

 

UWAGA! Osoby przyjęte proszone są o zgłoszenie się w Katedrze Prawa Karnego do 26 maja br. (w godzinach konsultacji pracowników Katedry) w celu potwierdzenia swoim podpisem chęci uczestniczenia w seminarium. 

 

 ***

Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, C. H. Beck, Warszawa 2017

STYCZEŃ 2017

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że ukazało się czwarte wydanie naszego katedralnego Komentarza do Kodeksu karnego. Polecamy.

 

Uroczystość nadania honorowego tytułu "Deo et Patriae deditus" Pani prof. Alicji Grześkowiak 

8 grudnia 2016 r.

Pani dr hab., prof. ndzw.  Alicja Grześkowiak urodziła się 10 czerwca 1941 r. w Świrzu (województwo Lwowskie). W latach 1958-1963 odbyła studia magisterskie w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1966-1996 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1967-1969 odbyła aplikację sądową, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Rozprawę doktorską pt. Kara pozbawienia wolności względem nieletnich w prawie karnym europejskich państw socjalistycznych obroniła w 1971 r.; promotor: prof. dr hab. Jerzy Śliwowski. W latach 1974-1975 odbyła staż naukowy na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Kolokwium habilitacyjne odbyła w 1978 r. na podstawie rozprawy pt. Kara śmierci w polskim prawie karnym. W latach 1981-1987 odbywała okresowe staże na Uniwersytecie w Padwie. W KUL zatrudniona od 1990 r., kierownik Katedry Prawa Karnego w latach 1990-2010.
Od 1980 r. należy do NSZZ „Solidarność”. Prowadziła wykłady w ramach podziemnej Wszechnicy Związkowej oraz Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego w Toruniu. W 1987 r. była ekspertem ONZ w sprawie badań nad karą śmierci w Europie Wschodniej. W 1988 r. została ekspertem Komisji ds. Rodziny Episkopatu Polski. Uczestniczyła w pracach Centrum Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Prawa i Wymiaru Sprawiedliwości Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. W latach 1989-2001 była senatorem RP. Od 1993 r. pełni funkcję konsultora Papieskiej Rady ds. Rodziny. Od 2002 r. jest członkiem zwyczajnym, a od 2005 r. członek Rady Zarządzającej Papieskiej Akademii Życia. W latach 1991-1993 była wicemarszałkiem, a w latach 1997-2001 – marszałkiem Senatu RP. Istotną część pracy parlamentarnej poświęciła tworzeniu nowej Konstytucji RP. Była przewodniczącą Komisji Konstytucyjnej Senatu RP (1989-1991), a następnie członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1993-1997). W latach 1989-1997 uczestniczyła w ramach polskiej delegacji parlamentarnej w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie od 1992 do 1997 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej frakcji chrześcijańsko-demokratycznej. W latach 1994-1997 była członkiem Zespołu Konsultacyjnego ds. Konstytucji przy Konferencji Episkopatu Polski. Od 1991 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II w Lublinie. W latach 1991-2002 była członkiem Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Państwie Watykańskim.
Prof. Alicja Grześkowiak należy do wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Naukowe Prawa Karnego im. Profesora Juliusza Makarewicza. W 1992 r. zainicjowała spotkanie założycielskie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Założyła również Fundację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu oraz ufundowała stypendia dla Polaków z Ukrainy studiujących w Polsce.
W 1991 r. została odznaczona krzyżem papieskim Pro Ecclesia et Pontefice W 1995 r. prezydent Litwy odznaczył ją Medalem 13 stycznia Republiki Litewskiej za działalność na rzecz niepodległości tego kraju. W 1999 r. otrzymała Wielki Krzyżem Orderu Korony Królestwa Belgii, a w 2001 r. – Wielki Krzyż Orderu Zasługi Obywatelskiej Królestwa Hiszpanii. W 1995 r. nadano jej tytuł doktora honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a w 1999 r. tytuł doktora honoris causa Międzynarodowego Wolnego Uniwersytetu Mołdowy w Kiszyniowie oraz Holy Family College w Filadelfii. Jest Damą Zakonu Rycerzy Świętego Grobu w Jerozolimie.

 

Galeria zdjęć

Autor: Radosław Hałas
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2017, godz. 12:38 - Zuzanna Gądzik