***

Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, C. H. Beck, Warszawa 2017

STYCZEŃ 2017

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że ukazało się czwarte wydanie naszego katedralnego Komentarza do Kodeksu karnego. Polecamy.

 

Uroczystość nadania honorowego tytułu "Deo et Patriae deditus" Pani prof. Alicji Grześkowiak 

8 grudnia 2016 r.

Pani dr hab., prof. ndzw.  Alicja Grześkowiak urodziła się 10 czerwca 1941 r. w Świrzu (województwo Lwowskie). W latach 1958-1963 odbyła studia magisterskie w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1966-1996 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1967-1969 odbyła aplikację sądową, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Rozprawę doktorską pt. Kara pozbawienia wolności względem nieletnich w prawie karnym europejskich państw socjalistycznych obroniła w 1971 r.; promotor: prof. dr hab. Jerzy Śliwowski. W latach 1974-1975 odbyła staż naukowy na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Kolokwium habilitacyjne odbyła w 1978 r. na podstawie rozprawy pt. Kara śmierci w polskim prawie karnym. W latach 1981-1987 odbywała okresowe staże na Uniwersytecie w Padwie. W KUL zatrudniona od 1990 r., kierownik Katedry Prawa Karnego w latach 1990-2010.
Od 1980 r. należy do NSZZ „Solidarność”. Prowadziła wykłady w ramach podziemnej Wszechnicy Związkowej oraz Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego w Toruniu. W 1987 r. była ekspertem ONZ w sprawie badań nad karą śmierci w Europie Wschodniej. W 1988 r. została ekspertem Komisji ds. Rodziny Episkopatu Polski. Uczestniczyła w pracach Centrum Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Prawa i Wymiaru Sprawiedliwości Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. W latach 1989-2001 była senatorem RP. Od 1993 r. pełni funkcję konsultora Papieskiej Rady ds. Rodziny. Od 2002 r. jest członkiem zwyczajnym, a od 2005 r. członek Rady Zarządzającej Papieskiej Akademii Życia. W latach 1991-1993 była wicemarszałkiem, a w latach 1997-2001 – marszałkiem Senatu RP. Istotną część pracy parlamentarnej poświęciła tworzeniu nowej Konstytucji RP. Była przewodniczącą Komisji Konstytucyjnej Senatu RP (1989-1991), a następnie członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1993-1997). W latach 1989-1997 uczestniczyła w ramach polskiej delegacji parlamentarnej w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie od 1992 do 1997 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej frakcji chrześcijańsko-demokratycznej. W latach 1994-1997 była członkiem Zespołu Konsultacyjnego ds. Konstytucji przy Konferencji Episkopatu Polski. Od 1991 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II w Lublinie. W latach 1991-2002 była członkiem Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Państwie Watykańskim.
Prof. Alicja Grześkowiak należy do wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Naukowe Prawa Karnego im. Profesora Juliusza Makarewicza. W 1992 r. zainicjowała spotkanie założycielskie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Założyła również Fundację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu oraz ufundowała stypendia dla Polaków z Ukrainy studiujących w Polsce.
W 1991 r. została odznaczona krzyżem papieskim Pro Ecclesia et Pontefice W 1995 r. prezydent Litwy odznaczył ją Medalem 13 stycznia Republiki Litewskiej za działalność na rzecz niepodległości tego kraju. W 1999 r. otrzymała Wielki Krzyżem Orderu Korony Królestwa Belgii, a w 2001 r. – Wielki Krzyż Orderu Zasługi Obywatelskiej Królestwa Hiszpanii. W 1995 r. nadano jej tytuł doktora honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a w 1999 r. tytuł doktora honoris causa Międzynarodowego Wolnego Uniwersytetu Mołdowy w Kiszyniowie oraz Holy Family College w Filadelfii. Jest Damą Zakonu Rycerzy Świętego Grobu w Jerozolimie.

 

Galeria zdjęć

Autor: Radosław Hałas
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2017, godz. 00:36 - Zuzanna Gądzik