Konferencja NIEMEN – SBB

 

   Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku, Stowarzyszenie Nota Anamnesis oraz Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL zapraszają do udziału w konferencji naukowej NIEMEN NON STOP IV: Niemen - SBB, która odbędzie się 19-20 października 2016 r. w Słupsku w ramach 11 Festiwalu NIEMEN NON STOP i będzie poświęcona związkom Niemena z grupą SBB. Nie ograniczamy inwencji i zakresu tematycznego. Chcielibyśmy, aby zaproponowany ogólny temat, dotyczył zarówno aspektów muzykologicznych, jak i spojrzenia socjologicznego, historycznego (w tym także biograficznego), kulturowego, literaturoznawczego, plastycznego (okładki płyt, plakaty, zdjęcia etc.), a nawet psychologicznego.

   Zorganizowane do tej pory, trzy edycje konferencji, miały charakter dość kameralny. Postanowiliśmy jednak poszerzyć ich zakres i zaprosić większe grono badaczy zainteresowanych twórczością Czesława Niemena: muzykologów, socjologów, historyków, literaturoznawców, kulturoznawców. Nasze wyniki chcielibyśmy opublikować w specjalnym tomie pokonferencyjnym (pierwszy tom, będący pokłosiem dwu pierwszych spotkań ukazał się w roku ubiegłym, pt. Czesław Niemen i jego płytowe dzieła).

  Bardzo prosimy o sformułowanie tematu wystąpienia wraz z abstraktem (nie przekraczającym 1200 znaków) i przesłanie ich na adres mailowy dr. hab. Piotra Chlebowskiego: quidam@kul.lublin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2016 r. (organizatorzy zapewniają sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji).

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Koszty przejazdu oraz wyżywienia ponoszą sami uczestnicy lub delegujące ich instytucje. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji dwa bezpłatne noclegi.

 

Organizatorzy:

dr hab. Piotr Chlebowski

dr Edyta Chlebowska

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2016, godz. 13:38 - Łukasz Niewczas