Staże zagraniczne dla doktorantów

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie potencjału naukowo-dydaktycznego KUL poprzez uzupełnienie dotychczasowej oferty uczelni. W ramach programu istnieje możliwość uczestniczenia w bezpłatnych stażach zagranicznych dla uczestników studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach. Podczas stażu uczestnikom projektu zostaną pokryte koszty podróży oraz wypłacone stypendia.

Szczegóły na stronie projektu.

 

 

Rada Dokotrantów w roku akademickim 2012/2013

Członkowie RDW wyniku wyborów do Rady Doktorantów w jej skład weszło 30 doktorantów. Funkcję Przewodniczącego Rady od 1 wrzesnia 2012 r. będzie pełnił mgr Robert Tabaszewski (WPPKiA). Sekretarzem Rady została mgr Natalia Kopeć (WNS). W skład Zarządu Rady weszli mgr Tomasz Siewierski (WNH) - Przewodniczący Zarządu, mgr Konrad Sawicki (WNS) - Wiceprzewodniczący oraz mgr Andrzej Cudo (WNS) - Skarbnik.

Posiedzenie Rady Doktorantów w nowym roku akademickim odbędzie się 1 października 2012 r. o godz. 16.00.

 

Galeria zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć z wycieczki po Lublinie, która odbyła się w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów w KUL. Dziękujęmy historykowi p. dr. Jackowi Chachajowi za przewodniczenie naszej grupie.

 

Więcej...

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2012, godz. 21:19 - Natalia Kopeć-Panek