Miło nam poinformować, że w VI edycji ogólnopolskiego konkursu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (edycja 2015/2016), wyróżnienie otrzymał absolwent WPPKiA Pan Emilian Kaufman za pracę magisterską pt. "Ochrona praw człowieka przy realizacji uprawnień służb specjalnych". Promotorem wyróżnionej pracy jest ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, kierownik Katedry Praw Człowieka KUL.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

W związku z uroczystym nadaniem Pani prof. Alicji Grześkowiak honorowego tytułu KUL, Pan Dziekan prof. Krzysztof Wiak uprzejmie zaprasza pracowników WPPKiA do wzięcia udziału w uroczystości, która odbędzie się we czwartek 8 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pan Dziekan zachęca osoby, które w tym czasie prowadzą zajęcia, do przybycia ze studentami, co będzie wyjątkową okazją do zetknięcia się z osobą tak wybitną, jak Pani Profesor. Czytaj dalej...

 

 

Miło nam poinformować, że decyzją Jury XIV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową oraz plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskał absolwent WPPKiA Pan Sebastian Rafalski za pracę magisterską pt. "Dozwolony użytek prywatny". Promotorem wyróżnionej pracy jest dr hab. Marcin Trzebiatowski z Katedry Prawa Handlowego KUL.

Serdecznie gratulujemy!              

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową "Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia - Absolwent KUL...Kandydat na Ołtarze"

oraz Jubileuszowe Walce Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

 

10 grudnia 2016 roku (sobota)
Collegium Jana Pawła II, C-1031
Lublin, Al. Racławickie 14

 

program konferencji

Na posiedzeniu 16 listopada 2016 r. Senat RP powołał dra hab. Rafała Surę, profesora KUL, na członka Rady Polityki Pieniężnej. Zadaniem Rady jest coroczne określanie założeń polityki pieniężnej oraz nadzór nad jej realizacją, w tym ustalanie wysokości stóp procentowych.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

więcej

Dziekan WPPKiA KUL prof. Krzysztof Wiak zaprasza wszystkich studentów Wydziału na cykl wykładów pt. Prawo, religia, społeczeństwo w Gruzji,  które wygłosi prof. Vaja Vardidze, rektor Sulkhan Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi. Wykłady w języku polskim.

Serdecznie zapraszamy.

 

Harmonogram wykładów

 

Zapraszamy na uroczystość promocji doktorskich, która odbędzie się

18 października 2016 r. o godz. 11.00, w auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gmachu Głównym KUL