Rejestracja kandydatów na studia w KUL:

Wydział Biotechnologii i Nauk o środowisku proponuje studia na następujących kierunkach:

*Uwaga: Studia w języku angielskim dla polskich studentów oraz osób z kartą Polaka są bezpłatne!!!

Zapoznaj się z prezentacją oferty i zasadami rekrutacji: http://kandydat.kul.pl/

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”, do udziału w sympozjum zachęcają pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Miejscem sympozjum będzie Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin).

Członkiem komitetu organizacyjnego sympozjum ze strony KUL jest dr Agnieszka Wolińska z Katedry Biochemii i Chemii Środowiska.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.04.2017 r.

 

Więcej informacji: http://iung.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1812:ii-ogolnopolskie-sympozjum-mikrobiologiczne&catid=36:konferencje

 

Komunikat I

Karta zgłoszeniowa

Zapisy (list motywacyjny) do 20 kwietnia br.: lukaszczepinski@gmail.com

Zdjęcie użytkownika Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL.

Instytut Paleobiologii PAN oraz Uniwersytet Warszawski od wielu lat są zaangażowane w prowadzenie wykopalisk paleontologicznych w różnych stanowiskach triasowych płazów i gadów na Śląsku. Są to często miejsca zawierające unikatową w skali światowej faunę kręgowców z czasów początków ssaków i dinozaurów.


W tym roku ponownie  organizowany
jest Studencki Obóz Poszukiwawczy w Miedarach, w czasie którego studenci będą mieli szansę zapoznać się z pracą paleontologa i samodzielnie wydobyć skamieniałe kości sprzed 230 mln lat.
Obóz jest bezpłatny, organizator zapewnia wyżywienie i noclegi.

 

Liczba
miejsc jest ograniczona!

Więcej:www.paleo.pan.pl/pl/wyprawy_naukowe.html 

22.03.2017

Referat

Dr Waldemar Kazimierczak

z Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN, ICBN KUL w dniu 06.04.2017 r. na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS wygłosił referat pt.:
"Niebezpieczne związki? Symbioza entomopatogenicznych nicieni i bakterii z rodzajów Photorhabdus i Xenorhabdus".

17 marca 2017 r. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Biotechnologia – jutro ludzkości” Konkurs jest organizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku oraz Instytut Biotechnologii KUL. W ostatnim finałowym etapie uczestniczyli uczniowie  z następujących  szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich z Wodzisławia Śląskiego, I LO im. Karola Miarki w Mikołowie, II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku, IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku, I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku oraz Zespołu Szkół Urszulanek w Rybniku. Spośród 10 finalistów pięcioro otrzymało indeks na kierunek biotechnologia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wszystkim serdecznie gratulujemy

 

Nauczycielom gratulujemy wspaniałych uczniów i życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.

Indeks

W dniach 7-10 marca 2017 r. 

Prof. Alevtyna Morenko

Kierownik Katedry Fizjologii Człowieka i Zwierząt

Lesya Ukrainka Eastern European National University

 w ramach programu ERASMUS+ wygłosiła cykl wykładów z zakresu problematyki współczesnej biotechnologii:

Biotechnology – state and perspective

Technology and bioprocess engineering: Industrial and  Food Production

GMO- engineering bioprocesses: Health Care. Manufacturing  industry.

“Stem cells and their use in medicine

 

 

rekrutacja-grafiki-2017

Boost Biotech Polska tworzy aktywną społeczność biotechnologów, którzy dzięki działaniu w Stowarzyszeniu mogą pokazać to czym się zajmują, a także dowiedzieć się co w branży piszczy na całym świecie. Celem Boost Biotech jest motywowanie do aktywnego networkingu, promowanie otwartego dzielenia się informacjami oraz pokazywanie możliwości, narzędzi i alternatywnych podejść do biotechu.

Więcej na:
www.facebook.com/events/381303122237698/
www.boostbiotech.pl 

Na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku gościł Prof. Andrius Kazlauskas z Harvard Medical School w Bostonie, który w dniu 16 lutego 2017 r. wygłosił wykład "Signaling events that govern angiogenic homeostasis and how they are perturbed by diabetes" dla zainteresowanych studentów i pracowników.

Praca magisterska pt. „Rozpoznanie halotolerancyjnych mikroorganizmów metanotroficznych wyizolowanych ze skał towarzyszących pokładom soli (Kopalnia Wieliczka)”, przygotowana w 2016 roku przez Katarzynę Nowak na seminarium Biosyntezy pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Stępniewskiej, została wyróżniona w konkursie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie poświęcone Gminie Wieliczka.

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrodę pieniężną oraz pamiątkowe upominki.
http://www.wieliczka.eu/pl/201129/13268/najlepsze-prace-magisterskie-i-licencjackie-nagrodzone-.html#prettyPhoto

 

Nagrody za najlepsze prace licencjackie i magisterskie poświęcone Gminie Wieliczka przyznawane są od 2007 r. W ocenie prac komisja bierze pod uwagę przede wszystkim związek poruszonej problematyki z tematyką wielicką oraz oryginalność zaproponowanych rozwiązań i pomysłów. Celem konkursu jest zainteresowanie studentów tematyką lokalną, pogłębienie wiedzy o Wieliczce.
Do konkursu zgłoszone zostały również dwie prace licencjackie przygotowane przez nasze studentki:
Agnieszkę Niedźwiedź - "Synteza kwasu glutaminowego przez bakterie metanotroficzne wyizolowane z Kopalni Soli w Wieliczce"
Katarzynę Maśluszczak - "Synteza ektoiny i hydroksyektoiny przez metanotrofy wyizolowane z kopalni soli (Wieliczka)".

 

Serdecznie gratulujemy!

W dniu 14 lutego 2017 r. w ICBN KUL odbyło się seminarium naukowe dla pracowników i studentów pt. „Metody oznaczania izotopów stabilnych metodą CRDS (Cavity Ring Down Spectrometry - Spektrometria Strat we Wnęce Optycznej)”

 


Podczas seminarium doświadczeni naukowcy z AGH i UMCS oraz specjaliści z firmy INTERTECH POLAND przedstawili możliwości badawcze i aplikacyjne tej szybko rozwijającej się metody analitycznej.

Spektrometria CRDS to technika pozwalająca na wysoce precyzyjne pomiary stężeń cząstek z jednoczesnym oznaczaniem składu izotopowego. Pomiar stosunków izotopowych węgla 12C i 13C , azotu 14N i 15N, wodoru i deuteru oraz tlenu 16O, 17O i 18O, pozwala na monitorowanie powietrza, wody oraz m. in. NH3, CO2, C2H4, H2CO, HF, H2S.

Spektrometry CRDS zyskują w ostatnim czasie coraz większe uznanie wśród naukowców na całym świecie, ułatwiając pomiary i otwierając nowe obszary do badań. Dzięki kompaktowej formie i możliwości zdalnej pracy, przenośne laboratoria CRDS z powodzeniem sprawdzają się w terenie. Otwiera to nowe możliwości dla zastosowań takich jak monitoring środowiska, monitoring emisji, wycieków gazu ziemnego, poszukiwania gazu łupkowego, technologii czystych pomieszczeń, a także monitorowanie procesów bio-farmaceutycznych i badania oryginalności produktów.

 

Więcej: www.intertechpoland.pl 

 

 

W dniu 3 lutego 2017 r. odbył się wykład dla pracowników i studentów
pt. Analiza bakteryjnych markerów chemicznych techniką spektrometrii mas.
Wykład wygłosił Prof. nadzw. dr hab. Jacek Rybka, dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

13 stycznia 2017 r. w Kampusie Poczekajka,
odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej
Nocy Biologów

 

Mieszkańcy Lublina i okolic, głownie dzieci i młodzież, wzięli udział w warsztatach pokazach i zajęciach laboratoryjnych przygotowanych przez studentów, absolwentów i pracowników Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL.

 

Więcej informacji: facebook.com/nocbiologow.kul www.nocbiologów.pl

 

 Noc Biologów 2017

A tak się działo u nas w poprzednich edycjach:
Noc Biologów 2015, Noc Biologów 2016

Image

Na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Innowacje w praktyce", która odbyła się w dniach 24-25 listopada br. w Lublinie, pracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych: dr Agnieszka Szmagara, dr Robert Mroczka oraz dr hab. Elżbieta Anna Stefaniak, prof. KUL, otrzymali brązowy medal za najlepszy plakat naukowy nt. "Oznaczanie zawartości fluorków w infuzjach popularnych herbat i ziół".

Dyplom

Medal

Serdecznie gratulujemy!

Z satysfakcją informujemy, że 14 listopada 2016 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 11, z którego pozytywną informację o finansowaniu otrzymał projekt badawczy "Interakcje pomiędzy symbiotycznymi bakteriami nicieni entomopatogenicznych i bakteriami tworzącymi naturalną florę jelitową larw żukowatych (Scarabaeidae)" przygotowany w ramach konsorcjum UMCS (Zakład Mikrobiologii Przemysłowej) i KUL (Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN z Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych).

Partnerami projektu są dr Anna Kreft i dr Marcin Skowronek.

 

W dniu 18 listopada 2016 r. w Instytucie Biotechnologii KUL, przy współudziale Koła Naukowego Studentów Biotechnologii odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowej Krimed pt. „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”

W konferencji wzięli udział pracownicy, doktoranci i studenci.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Krimed

 

„Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej” to próba określenia aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym przede wszystkim w obliczu nowych technik i metod badawczych oraz spojrzenie na psychopatologiczne aspekty przestępstwa.

 

W Komitecie Naukowym Konferencji zasiedli pracownicy Instytutu Biotechnologii KUL: prof. dr hab. Ryszard Szyszka, prof. dr hab. Zofia Stępniewska, dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit prof. KUL, dr Anna Pytlak, dr Agnieszka Kuźniar, dr Agnieszka Wolińska.

 

Czytaj więcej https://www.facebook.com/krimed/?fref=ts

http://www.krimed.pl/

Pracownicy Katedry Biochemii i Chemii Środowiska: prof. dr hab. Zofia Stępniewska, dr Agnieszka Kuźniar, dr Anna Szafranek-Nakonieczna oraz dr Agnieszka Wolińska razem z pracownikami IBB w Warszawie i SGGW zaprezentowali wspólny poster pt: „Bacteroidetes czułym wskaźnikiem degradacji biologicznej gleb rolniczych Lubelszczyzny”.

Został on uznany za najlepszy poster prezentowany podczas 50. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „MIKROORGANIZMY W OCHRONIE ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII”, która odbyła się na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w dniach 06-09.09.2016 r.

 

Dyplom

 

Serdecznie gratulujemy!

Z przyjemnością informujemy, że projekt "Udział repetytywnego DNA, w tym elementów ruchomych w ewolucji permanentnej translokacyjnej heterozygotyczności, czyli struktura i ewolucja nierekombinujących kompleksów Rennera u Oenothera i Tradescantia" przygotowany przez dra hab. Hieronima Golczyka został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że projekt "Naturalna i stymulowana aktywność metanogeniczna polskich węgli kopalnych" przygotowany prze prof. dr hab. Zofię Stępniewską, prof. KUL z Katedry Biochemii i Chemii Środowiska KUL, uzyskał finansowanie w ramach konkursu OPUS 9 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Czas trwania projektu: 36 miesięcy (2016-2019)

 

Serdecznie gratulujemy!

 

W dniu 27 kwietnia 2016 r. na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku, w ramach Dnia Otwartego KUL, odbyły się warsztaty laboratoryjne dla tegorocznych i przyszłych maturzystów

W programie warsztatów znalazły się nastepujące tematy:

Kolory chemii - Otrzymywanie kolorowych produktów reakcji chemicznych z wykorzystaniem właściwości soli

Kuchenne laboratorium - Domowe wskaźniki chemiczne do sprawdzenia jakości produktów spożywczych

 

W czasie wydarzenia zwiedzano nowoczesne laboratoria mieszczące się w Budynku Biotechnologii oraz
w Interdyscyplinarnym Centrum Badań

 

Dzien_Otwarty_Biotechnologia_KUL

 Przychodząc na Biotechnologię KUL obierzesz drogę ku przyszłości!

 

11 marca 2016 r. w finałowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Biotechnologia – jutro ludzkości”, który został zorganizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku oraz Instytut Biotechnologii KUL, spotkało się 10 uczniów z czterech szkół - IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół nr 2 im. A. Frycza Modrzewskiego, I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich oraz Publicznego Liceum Sióstr Urszulanek. W tym roku finał zdominowali uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. A. Frycza Modrzewskiego, przygotowanie prezentacji i wysoki poziom wiedzy uczniów sprawił, iż można było podjąć tylko jedną decyzję - wszyscy finaliści otrzymali indeks na kierunek biotechnologia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Serdecznie gratulujemy!

 

Nauczycielom gratulujemy wspaniałych uczniów i życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.

Indeks

W dniach 8 - 12.02.2016 r. w Instytucie Biotechnologii odbyły się warsztaty pod nazwą " 150 lat genetyki mendlowskiej", zorganizowane dla uczniów szkół średnich zainteresowanych naukami przyrodniczymi. W ramach pokazów pracownicy Instytutu przygotowali zajęcia o tematyce:

„Grupy krwi - nasz genetyczny spadek. Identyfikacja grup krwi”
„Badamy roślinne DNA”
„Zobaczyć bakteryjne DNA”
„Kolorowa chemia i inne ciekawe zjawiska”

 

Ponadto, w ramach zajęć: „Świat w skali mikro…”

odbyły się następujące prezentacje:
„Mikrobiota, mikrobiom i superorganizm”
„Mikroorganizmy – nasi pasażerowie na gapę”
„Perspektywy walki z bakteriami chorobotwórczymi”
„Zastosowanie drobnoustrojów w przemyśle spożywczym”

 

Dzięki zaangażowaniu pracowników Instytutu Biotechnologii zajęcia były bardzo ciekawe, podobały się młodzieży i nauczycielom, o czym świadczą podziękowania.

 

Podziękowania...

.... i zdjęcia z wydarzenia

 

 

Miło nam poinformować, że w dniu 14 stycznia 2016 r. dr Agnieszka Ścibior z Pracowni Stresu Oksydacyjnego Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie: nauki biologiczne, w dyscyplinie: biologia. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie cyklu publikacji pod tytułem: „Wanad i jego interakcje z magnezem - badania w modelu doświadczalnym in vivo”.

Serdecznie gratulujemy!

15 stycznia 2016 r. na KUL odbyła się kolejna edycja Nocy Biologów. Projekty przygotowane przez studentów, absolwentów i pracowników Instytutu Biotechnologii cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zapraszamy do fotogalerii 2015, fotogalerii 2016

 

Miło nam poinformować, iż w dniu 6 listopada 2015 r. w lubelskim Ratuszu, 21 podmiotów, w tym Urząd Miasta Lublin, pięć lubelskich uczelni – KUL, UMCS, UP, UM i PL oraz Instytut Agrofizyki PAN, przystąpiło do Klastra Biotechnologicznego. W imieniu naszej Uczelni umowę podpisał Prorektor ds. Studenckich dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL.

Główne działania Klastra mają skupić się na inicjowaniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych oraz gospodarczych z zakresu biotechnologii – branży priorytetowej dla rozwoju Lublina. Jego istotną funkcją będzie również pozyskiwanie krajowych i unijnych funduszy na realizację przedsięwzięć naukowo-badawczych.

07.10.2015

Erasmus+

Wyjazdy na studia i praktyki w roku akademickim 2015-2016 w ramach programu Erasmus+. Koordynatorem programu na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku jest w ramach Instytutu Biotechnologii – dr inż. Andrea Baier

 

Więcej informacji na stronie: www.kul.pl/Erasmus.

Miło nam poinformować, że w dniu 2 lipca 2015 r. dr Anna Sierosławska z Katedry Fizjologii Zwierząt i Toksykologii uzyskała stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie - biologia. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego na podstawie cyklu publikacji pod tytułem: „Badania nad toksycznym oddziaływaniem cyjanotoksyn, ze szczególnym uwzględnieniem cylindrospermopsyny”.

Serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że projekt "Osmoprotekcyjne działanie ektoiny u metanotrofów występujących w otoczeniu pokładów soli (Wieliczka)" przygotowany przez mgr Weronikę Goraj z Katedry Biochemii i Chemii Środowiska KUL, został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu PRELUDIUM 8 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Serdecznie gratulujemy!

Nakładem międzynarodowego wydawnictwa naukowego Springer ukazała się publikacja z serii Advances in Biochemistry in Health and Disease pt. ”Protein Kinase CK2 Cellular Function in Normal and Disease States” (ISBN 978-3-319-14543-3). Książka, której edytorami są profesorowie Khalil Ahmed (USA), Olaf-Georg Issinger (Dania) i Ryszard Szyszka (Katedra Biologii Molekularnej KUL) zawiera najnowsze informacje o stanie badań nad kinazą białkową CK2: strukturze, regulacji i funkcji w komórce prawidłowej oraz w stanach chorobowych.

Pozycja ta jest zbiorem 20 artykułów naukowych dotyczących najnowszych badań nad tym enzymem, napisanych przez uczestników 7th International Conference on Protein Kinase CK2 pt. Protein kinase CK2 - from basic insights to application, która odbyła się w dniach 10-13 września 2013 r. w Instytucie Biotechnologii. Więcej informacji o książce można uzyskać na stronie: http://www.springer.com/biomed/cancer/book/978-3-319-14543-3

Miło nam poinformować, że w dniu 27 lutego 2015r. dr Hieronim Golczyk z Katedry Biologii Molekularnej uzyskał stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie - biologia. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie cyklu publikacji pod tytułem: „Badania cytogenetyczne nad strukturalną heterozygotycznością u Oenothera i Tradescantia ze szczególnym uwzględnieniem permanentnej translokacyjnej heterozygotyczności”.

Serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że projekt "Metoda wytwarzania ultragładkiej powierzchni refleksyjnej dla potrzeb optyki twardego promieniowania rentgenowskiego" przygotowany przez dr. Roberta Mroczkę z Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL, otrzymał rekomendację do finansowania w projekcie  TANGO, realizowanym przez Narodowe Centrum Nauki wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i znalazł się wśród 48 najlepszych projektów w Polsce.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Projekt ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.

W listopadzie br. ukazała się prestiżowa publikacja Cambridge University Press pt. ”Ecology, Evolution and Behaviour of Wild Cattle: Implications for Conservation”. Książka zawiera informacje o biologii, ewolucji, stanie ochrony oraz metodach gospodarowania wszystkimi z 13 dziko żyjących gatunków plemienia Bovini. Współautorem dwóch rozdziałów dotyczących żubra jest prof. dr hab. Kajetan Perzanowski (kierownik Katedry Ekologii Stosowanej). Więcej informacji o książce na stronie Katedry.

Międzynarodowy zespół naukowców, w którego skład wchodzi dr Hieronim Golczyk (Instytut Biotechnologii KUL), kierowany przez prof. Ralpha Bocka (Instytut Fizjologii Molekularnej Roślin Maxa Plancka w Poczdamie-Golm, Niemcy), w dniu 8 czerwca 2014 r. na łamach prestiżowego czasopisma naukowego Nature, ogłosił, że uzyskał nowy gatunek tytoniu na drodze bezpłciowej.

W dniu 14 maja 2014 r. dr Emilia Fornal, Kierownik Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

W dniu 24 kwietnia 2014 r. dr Anna Rymuszka z Katedry Fizjologii i Ekotoksykologii (Instytutu Biotechnologii) uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego na podstawie cyklu publikacji pod tytułem: „Immunotoksyczne oddziaływanie wybranych cyjanotoksyn na komórki układu odpornościowego ryb”.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Z satysfakcją informujemy, iż Uchwałą Nr 186/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 kwietnia 2014 r., uzyskaliśmy pozytywną ocenę programową na kierunku biotechnologia na poziomie studiów I i II stopnia. Następna wizytacja PKA została wyznaczona na rok akademicki 2019/20.
Badania prowadzone w kopalni węgla kamiennego „Bogdanka” przez naukowców z Katedry Biochemii i Chemii Środowiska KUL, pod kierunkiem prof. Zofii Stępniewskiej, przyniosły pierwszy praktyczny rezultat - opracowanie i opatentowanie przełomowej metody produkcji ektoiny - cennej substancji wykorzystywanej w przemyśle kosmetycznym i medycznym.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL otrzymał Kategorię "B" w ramach obecnej, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kompleksowej oceny działalności naukowej. Uzyskaną kategorię można traktować jako sukces, zważywszy na to, że Wydział jest jedną z najmłodszych jednostek KUL, a jego "potencjał naukowy" jest wciąż w fazie budowy. Jest to również wymierny awans, gdyż poprzednia ocena uzyskana w ramach dawnego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego była o jedną kategorię niższa.