Dziekan Wydziału Teologii
zaprasza Pracowników naukowych i Doktorantów
do udziału w konkursie na zajęcia dla grup szkolnych w ramach Uniwersytetu Otwartego KUL.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 stycznia br.


Więcej informacji - strona BIP

 

 
Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza do wzięcia udziału w panelu studencko-doktoranckim będącym integralną częścią organizowanego pod hasłem "Ecclesia semper reformanda? Teologiczna refleksja nad Reformacją XLIX" Tygodnia Eklezjologicznego.
Sympozjum odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 24-28 kwietnia 2017 r.
 
Szczegóły i zgłoszenia tutaj

Zapraszamy!

 

 

Instytut Ekumeniczny KUL zaprasza w dniach 
18-25 stycznia 2017 r. na 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
pod hasłem
Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas.

Codziennie w Kościele Akademickim KUL o godz. 12.30 będzie sprawowana Msza św., podczas której kazania będą głosić duchowni różnych wyznań.

 

W czwartek 19 stycznia 2017 r. odbędzie się sesja naukowa Protestantyzm. Różnorodność i dialog.
Collegium Norwidianum, godz. 10.00, sala CN-004.

Po sesji odbędzie się wernisaż wystawy „Protestanci Lublina” (atrium Collegium Norwidianum).

 

Instytut Muzykologii
zaprasza na
Mszę Świętą w 2. rocznicę śmierci
ś.p. prof. Antoniego ZOŁY
(+22 I 2015)

 

Kościół Akademicki KUL

24 stycznia br. (wtorek)
godz. 12.30

________________

Kościół Parafialny w Pliszczynie

22 stycznia br. (niedziela)

godz. 11.00

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Kwalifikacyjna na Wydziale Teologii dokonała oceny merytorycznej wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017.

 

do pobrania - OSTATECZNA lista rankingowa