AKTUALNOŚCI

 

 

Konferencja Naukowa

„BLASKI I CIENIE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY”

17 listopada 2016, Toruń

 

plakat_blaski_cienie

 

 

     W dniu 17 listopada 2016r. w Auli Magna Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu odbyła się Konferencja Naukowa zatytułowana „BLASKI I CIENIE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY”. W konferencji wzięła udział Pani dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL (kierownik Katedry Psychopedagogiki Rodziny) z referatem Przemiany społeczno-kulturowe małżeństwa i rodziny a wychowanie, czyli ukryty program wychowania.

     Pani Profesor zwróciła uwagę na to, ,,że obecny paradygmat kulturowy jest przeciwny małżeństwu i rodzinie pojmowanym w sposób naturalny, a więc taki, jaki głosi chrześcijaństwo. Człowiek zanurzony w kontekst społeczno – kulturowy, nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo wiedza, przedmioty, wartości, normy, czy język, wpływają na rozwój. Jako przykład podała zmianę znaczeń, np. małżeństwo to dziś nie oznacza już tylko związku mężczyzny i kobiety. Należy zatem ewangelizować, by przywrócić prawdziwe znaczenie temu, co zamazane przez tendencje postmodernistyczne"(dostęp: http://niedziela.pl/artykul/25777/Konferencja-o-blaskach-i-cieniach).

 

 

***

 

Encyklopedia aksjologii pedagogicznej

 

 

 

encykolpedia

 

 

 

Wśród autorów poszczególnych haseł Pani dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL

 

(...) Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej mieści się w rzędzie 25% najlepszych wydanych ostatnio pozycji tego rodzaju, a jej walory merytoryczne i wyjątkowość przemawiają jednoznacznie za jej opublikowaniem.

 

Z Recenzji Dra hab. Henryka Kiereśa Prof. KUL
Wydział Filozofii KUL

 

 

***

 

Wakacyjne życzenia

 

 

 

wakacje

 

Szanowni Państwo,

rok akademicki 2015/2016 dobiegł końca.

Wszystkim studentom i doktorantom dziękujemy za wspólny czas i życzymy zasłużonego wakacyjnego odpoczynku.

Mamy nadzieję, że wakacyjny czas pozwoli na chwilę wytchnienia oraz będzie źródłem inspiracji do nowych zadań, a także planów naukowych w przyszłym roku akademickim.

 

Kierownik oraz Pracownicy Katedry Psychopedagogiki Rodziny KUL

 

dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL

dr hab Urszula Dudziak, prof. KUL

dr Małgorzata Wyżlic

mgr Karolina Komsta-Tokarzewska

 

 

***

 

 

Stypendium Programu ERASMUS +

 

 

 

20160510_142734

 

 

W maju 2016r. pracownicy Katedry Psychopedagogiki Rodziny w osobie

Pani Profesor Beaty Parysiewicz i Pani mgr Karoliny Komsty-Tokarzewskiej,

uczestniczyli w wymianie z uczelnią zagraniczną w ramach programu Erasmus Plus.

Wymian pracowników (nauczycieli akademickich) z Uniwersytetem w Rużonberku z siedzibą w Koszycach, miała na celu prowadzenie zajęć dydaktycznych (STA).

Prowadzone wykłady obejmowały zagadnienia z zakresu: pedagogiki rodziny, psychoprofilaktyki i terapii uzależnień oraz  poradnictwa małżeńsko-rodzinnego i pedagogicznego.

W trakcie stypendium wykładowcy z Polski odbywali spotkania z przedstawicielami Władz Uniwersytetu, spotkania o charakterze promującym Uniwersytet delegujący.

Wyjazdy w ramach programu Erasmus są doskonałą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd.

 

20160509_184609 

 

***

 ZMIANA TERMINU

OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

PT. STANDARDY PRACY Z RODZINĄ W ROZPADZIE

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z przyczyn niezależnych od Organizatorów, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Warsztatowa Standardy pracy z rodziną w rozpadzie, zostaje przeniesiona z dnia 24 maja 2016r., o nowym terminie wydarzenia będziemy informować Szanownych Państwa w kolejnych komunikatach.

W zaistniałej sytuacji Organizatorzy mogą zaproponować udział w konferencji w nowym terminie (styczeń 2017). Jeśli termin ów nie zostanie przez Szanownych Państwa zaakceptowany, Organizatorzy są zobowiązani  do zwrotu całości sumy osobom, które dokonały opłaty konferencyjnej. Zwrot nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty pisemnej/mailowej rezygnacji na rachunek bankowy, z którego należność została przelana.

W związku z powyższym, zmianie ulegają wytyczne dotyczące nadsyłania przez Państwa zgłoszeń (abstraktów wystąpień ustnych i posterowych). Nowy harmonogram dat kluczowych zostanie  przesłany Państwu w oddzielnym komunikacie.

 

Za wszelkie zmiany i utrudnienia przepraszamy.

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

 

 

 

 

*************************************************

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

pt. STANDARDY PRACY Z RODZINĄ W ROZPADZIE

24.05.2016r.

Aula Centrum Transferu Wiedzy KUL CTW-302

 

 

rozpad

    

 

 

       Katedra Psychopedagogiki Rodziny Kul przy współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju i  Promocji Rodziny „Rodzina, tradycja” zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Standardy pracy z rodziną w rozpadzie, która odbędzie się w dniu 24 maja 2016 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II w Lublinie. Celem konferencji jest prezentacja metod pracy z rodziną w kryzysie rozstania z punktu widzenia specjalistów takich jak: pracownicy socjalni, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy oświaty, mediatorzy, którzy na co dzień pomagają rodzinom i dzieciom w sytuacjach związanych z rozpadem rodziny.

W ramach konferencji przewidziano: panele dyskusyjne, panele tematyczne dla specjalistów, specjalistyczne konsultacje, sesje dla studentów i doktorantów.

 

 Komunikat_konferencyjny__

 

REJESTRACJA

 

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI można dokonać poprzez 

formularz elektroniczny

 

(dostępny na stronie):

http://www.rodzina-tradycja.eu/news.html

 

 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH

 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie formularza zgłoszenia do dnia 8 maja 2016 r. na adres biuro@rodzina-tradycja.eu oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia 10 maja 2016r.

 

Propozycje certyfikowanych warsztatów:

- Szkoła wobec rozpadu rodziny – formy pracy, systemy wsparcia - dr Małgorzata Wyżlic (Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA)

- Jednostki pomocy społecznej wobec rozpadu rodziny – formy pracy, systemy wsparcia – dr Marta Kozak (wieloletni pracownik socjalny, wykładowca akademicki)

- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wobec rozpadu rodziny – formy pracy, systemy wsparcia– dr Małgorzata Artymiak (Dyrektor Psychologicznego Centrum Diagnozy i Terapii WSEI)

 

Formularz_zgłoszenia_udziału_w_warsztatach

 

 

Rejestracja udziału w konferencji potrwa od dnia 25 marca do 8 maja 2016r.

 

 

 

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI:

 

Uczestnictwo czynne (referat, poster) oraz publikacja rozdziału : 200 zł

Uczestnictwo w konferencji (udział bierny): 100 zł

Publikacja rozdziału w recenzowanej monografii (bez uczestnictwa w konferencji): 100 zł

 

 Do pobrania poniżej:

 

 

Zgłoszenie_darczyńcy__-_standardy

 

 

 

MONOGRAFIA

 

Wymagania wydawnicze dla autorów rozdziałów w recenzowanej monografii pt. Standardy pracy z rodziną w rozpadzie, zamieszczono poniżej.

Teksty należy przesyłać do dnia 31 sierpnia 2016 r. na adres Organizatora:

biuro@rodzina-tradycja.eu.

 

 

Wymagania_wydawnicze_dla_autorów_rozdziałów_w_monografii

 

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

 

 

Kontakt z organizatorem: biuro@rodzina-tradycja.eu

 

 

Sprawy organizacyjne i wydawnicze: biuro@rodzina-tradycja.eu
Telefon: (+48) 081 44 53 529
Adres do korespondencji: Katedra Psychopedagogiki Rodziny
Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Collegium Jana Pawła II C-813
Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin

 

 

WAŻNE TERMINY

 

- 8 maja 2016r.– elektroniczna rejestracja udziału w konferencji i warsztatach
Elektroniczny formularz udziału w konferencji na stronie: http://www.rodzina-tradycja.eu/news.html

- 10 maja 2016r.– ostateczny termin dokonywania płatności
- 16 maja 2016r.– szczegółowa tematyka obrad w sekcjach tematycznych
- 31 sierpnia 2016r. – ostateczny termin zgłaszania artykułów do recenzowanej monografii Standardy pracy z rodziną w rozpadzie

 

 

 

 

Przedstawimy konkretne rozwiązania w pracy z rodziną w rozpadzie

 

 

 ***

 

,,STANDARDY PRACY Z RODZINĄ W ROZPADZIE"

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BADANIU!

 

Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL

zaprasza do udziału w badaniu ,,Standardy pracy z rodziną w rozpadzie",

które ma na celu poznanie trybu postępowania: placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz jednostek pomocy społecznej w sytuacji rozpadu rodziny.

Ankiety prosimy wypełnić do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu !

Zespół badawczy

 

 

Poszczególne ankiety (dla respondentów) dostępne są pod linkami:

https://docs.google.com/forms/d/1t0a9D-_LJcsyXtyEwZj-AsUf0G7sa6TFSPN87ZTJUpI/viewform?c=0&w=1
(ankieta dla Przedszkoli)

https://docs.google.com/forms/d/1SPFTYzsf4L105kw77LsRLIutyx-QMrqJk578f4LEgMs/viewform?c=0&w=1
(ankieta dla Szkół)

https://docs.google.com/forms/d/1NBLVigPg7RlLvwfX0npTCM7dQIdHBxSLtmHlfWp4Lho/viewform?c=0&w=1
(ankieta dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych)

https://docs.google.com/forms/d/1LEDxn1tyL2DJZWlKBLF5xyqaUd7iTSWDoEc6NxeaJJM/viewform?c=0&w=1
(ankieta dla Ośrodków Pomocy Społecznej)

 

 

Ankieta

 

 

***

 

VII Międzynarodowa Konferencja im. ks. prof. Tadeusza Stycznia

organizowanej z okazji

Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia

„Instytucje broniące życia"

 

 Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTR-302

 

 

Szanowni Państwo,

 

4 kwietnia 2016 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja im. ks. prof. Tadeusza Stycznia organizowana z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia „Instytucje broniące życia".

Wydarzenie będzie miało miejsce w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-302.

 

kul_plakat_2016_zycie

 

 

Formularz udziału w konferencji wraz z kartą darczyńcy oraz plakat konferencji do pobrania poniżej:

 

 

Zgłoszenie_darczyńcy

 

Zgłoszenie_uczestnictwa

 

Plakat

 

Kontakt organizacyjny

               

 Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL

 e-mail: psychfiz@kul.pl

 

 

 ***

rodzina_rozpad

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

pt. STANDARDY PRACY Z RODZINĄ W ROZPADZIE

24.05.2016r.

Aula Centrum Transferu Wiedzy KUL CTW-302

 

     Katedra Psychopedagogiki Rodziny Kul przy współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju i  Promocji Rodziny „Rodzina, tradycja” zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Standardy pracy z rodziną w rozpadzie, która odbędzie się w dniu 24 maja 2016 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II w Lublinie. Celem konferencji jest prezentacja metod pracy z rodziną w kryzysie rozstania z punktu widzenia specjalistów takich jak: pracownicy socjalni, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy oświaty, mediatorzy, którzy na co dzień pomagają rodzinom i dzieciom w sytuacjach związanych z rozpadem rodziny.

 

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI można dokonać poprzez 

formularz elektroniczny

 

   Formularz elektroniczny zgłoszenia udziału w konferencji  jest dostępny na stronie:

http://www.rodzina-tradycja.eu/news.html

 

 

 

Rejestracja udziału w konferencji potrwa od dnia 25 marca do 8 maja 2016r.

 

 

 

   Organizatorzy proszą o jak najszybsze wypełnienie udostępnionego formularza zgłoszenia.

   W ramach konferencji przewidziano:  panele dyskusyjne, zamknięte panele tematyczne dla specjalistów, konsultacje specjalistyczne, sesje dla studentów i doktorantów.

 

Koszt udziału w konferencji:

 

Uczestnictwo czynne (referat, poster) oraz publikacja rozdziału : 200 zł

Uczestnictwo w konferencji (udział bierny): 100 zł

Publikacja rozdziału w recenzowanej monografii (bez uczestnictwa w konferencji): 100 zł

 

 Formularz darczyńcy do pobrania poniżej:

Zgłoszenie_darczyńcy

 

 

 • Wymagania wydawnicze dla autorów rozdziałów w recenzowanej monografii pt. Standardy pracy z rodziną w rozpadzie, zostaną opublikowane na stronie z początkiem maja. Teksty należy przesyłać do dnia 10 lipca 2016 r. na adres Organizatora: biuro@rodzina-tradycja.eu.

 

 • Wszyscy uczestnicy konferencji mają możliwość udziału w specjalistycznych warsztatach.

 

Kontakt z organizatorem: biuro@rodzina-tradycja.eu

 

 

Przedstawimy konkretne rozwiązania w pracy z rodziną w rozpadzie

 

 

***

 

56e6bd92d2a6f_p

 

 

Wyróżnienia Prezydenta Miasta Lublina

dla wybitnie uzdolnionych doktorantów-naukowców

 

Luty 2016r.

 

Wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublina dra Krzysztofa Żuka dla mgr Karoliny Komsty-Tokarzewskiej w ramach programu dla wybitnie uzdolnionych doktorantów - naukowców z terenu województwa lubelskiego.

 

Gratulujemy.

 

 

***

 

II edycja  warsztatu z zakresu Planowania własnej ścieżki zawodowej

już w lutym i  marcu

 

 

career-259713_960_720

 

W trakcie spotkań zaplanowano: warsztaty z doradcą zawodowym, spotkania ze specjalistą z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie.

Szczegółowych informacji udziela organizator: Karolina Komsta-Tokarzewska (Katedra Psychopedagogiki Rodziny), e-mail: karolina.komsta@kul.pl

 

 

Życzenia na Boże Narodzenie 2016

 

 

 

boze_1

 

 

Szanowni Państwo,

w atmosferze dziękczynienia składanego Panu Bogu za cud Nocy Betlejemskiej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. 

Niech Chrystus, przychodzący do człowieka, obdarowuje łaską, błogosławieństwem oraz potrzebnymi siłami.

Niech błogosławi we wszystkich okolicznościach życia i pozwala trwać w ludzkiej życzliwości każdego dnia.

Aby Boży pokój zagościł na stałe w sercach. 

 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

życzą

Kierownik Katedry Psychopedagogiki Rodziny wraz z Pracownikami

 

 ***

 

 

Pierwszy Nadzwyczajny Kongres Pedagogiki Katolickiej

Rużomberok 2015

 

kongres

 

    W dniu 24 listopada 2015r. w Rużomberku odbył się Pierwszy Nadzwyczajny Kongres Pedagogiki Katolickiej zorganizowany przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL w Stalowej Woli (Polska) i Wyższą Katolicką Szkołę Pedagogiczną w Vac – Węgry (Apor Vilmos Katolikus Főiskolán in Vac) oraz Katolicki Uniwersytet w Rużomberku – Słowacja (Katolicka Univerzita v Ružomberku). Głównym tematem kongresu był: „System pedagogiki katolickiej – szansą na nowe czasy”.

    W kongresie wzięła udział pani Karolina Komsta-Tokarzewska z wykładem: Wychowanie do cyberprzestrzeni jako nowy obszar zainteresowania pedagogiki katolickiej.

 

***

Warsztat planowania własnej ścieżki zawodowej

pt. Studia i co dalej ?

 

kariera_1

 

    W dniach 17 listopada 2015r. oraz 7 grudnia 2015r. odbył się warsztat szkoleniowy dla studentów na kierunku Nauki o rodzinie. Trenerem spotkania była Pani Dorota Maj - doradca zawodowym, reprezentujący Biuro Karier KUL.

    Warsztat  dedykowano wszystkim tym osobom którzy chcą zaplanować  ścieżkę swojej kariery. W trakcie spotkania studenci mieli okazję lepiej  poznać  swoje własne mocne strony i nauczy się planować swój rozwój na najbliższe lata.  W trackie warsztatu zostały podjęte zagadnienia rozmowy kwalifikacyjnej oraz właściwego przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

 

kareira_2

Kolejne edycje warsztatu zostały zaplanowane ma luty i marzec 2016r.

Kontakt z organizatorem: karolina.komsta@kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

Premiera książki ,,Zachowania ryzykowne. Diagnoza, profilaktyka i terapia"

Redakcja: Beata M. Parysiewicz, Karolina Komsta-Tokarzewska, Małgorzata Wyżlic

 

skanowanie0001

 

    Szanowni Państwo z radością informujemy, iż prace nad publikacją Zachowania ryzykowne. Diagnoza, profilaktyka i terapia, zostały uwieńczone wydaniem.

 

Ze Wstępu ...

 

,, (...) Kwestia zachowań ryzykownych, ich diagnozowania, działań profilaktycznych i pomocowych - dla tych, którzy poszli ich drogą, od pewnego czasu nie jest już tematem marginalnym dla pedagogów, psychologów i rodziców. Zjawisko nasila się, obejmując coraz nowe grupy społeczne, które nie mają odporności psychicznej, ani narzędzi psychologicznych i społecznych do obrony przed zachowaniami ryzykownymi. Występują one prawie we wszystkich grupach wiekowych, co skłania do stawiania pytań nie tylko o leczenie objawów, ale też pytań o charakterze podstawowym, o genezę zjawiska i jego rosnącej tendencji.

,,(...) W publikacji można zauważyć odmienne podejście do zachowań ryzykownych związane nie tylko z zastosowaniem różnych narzędzi badawczych i aparatur pojęciowych, daje się też zauważyć różnicę pokoleniową w podejściu do tematu, wyrażającą się w różnych perspektywach analizowanego zagadnienia, co zdaniem Redaktorów publikacji jest jej dodatkowym atutem.
    Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, mimo naukowego charakteru. Może być pomocna dla praktyków: nauczycieli, wychowawców i rodziców; może też być punktem wyjścia dla poszerzenia dyskusji naukowej, toczącej się wokół tematu zachowań ryzykownych. Oddając książkę do rąk Czytelnikowi Redaktorzy mają nadzieję, że kontakt z nią będzie nie tylko pożyteczny, ale też przyjemny, stanowiąc bodziec do własnych, intelektualnych i naukowych wędrówek w rozumieniu podatności człowieka na zachowania ryzykowne".

 

 

***

 

Spotkanie z cyklu Spotkania z praktyką

pt. NADZIEJA NA NOWE ŻYCIE

Naprotehnologia - praktyka medyczna zgodna z etyką

 

 Spotkanie z Panem dr Maciejem Barczentewiczem

 

M.-Barczentewicz

 

    W dniu 10 czerwca 2015r. o godz. 15.00 w sali C-01C odbyło się spotkanie z cyklu Spotkania z praktyką zatytułowane Nadzieja na nowe życie. Naprotechnologia - praktyka medyczna zgodna z etyką. Gościem spotkania był Pan dr Maciej Barczentewicz - lekarz, specjalista ginekolog- położnik, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konsultant Medyczny NaProTechnology.

    Mąż i ojciec jedenaściorga dzieci. Prezes zarządu Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II w Lublinie. Prowadzi praktykę lekarza ginekologa – położnika, zajmuje się leczeniem niepłodności małżeńskiej w Przychodni Specjalistycznej „Macierzyństwo i Życie” w Lublinie.

 

 

barczen

 

Prof. Thomas Hilgers, Maciej Barczentewicz oraz Phil Boyle

Archiwum: M. Barczentewicz

 

 

 

,,Niepłodność staje się w dzisiejszej Europie problemem coraz częstszym. Można powiedzieć – chorobą cywilizacyjną, „niechcianym dzieckiem dobrobytu”. Problem ten dotyka coraz większej ilości małżeństw, także w Polsce. Przez media przetaczają się kolejne dyskusje o ustanawianiu regulacji prawnych dotyczących metod wspomaganego rozrodu (zwłaszcza in vitro) oraz możliwości finansowania ich przez ubezpieczenie zdrowotne. Nauczanie Kościoła Katolickiego w tym zakresie zawsze było bardzo jasne, a ostatnio wyraźnie potwierdzone w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary o niektórych problemach bioetycznych „Dignitas Personae” - tymi słowami rozpoczął swoje wystąpienie Pan dr M. Barczentewicz, mówiąc do zgromadzonych licznie studentów.

    Ginekolog wyjaśnił zasady przeprowadzania zabiegów „in vitro” oraz naświetlił, w jaki sposób leczy się niepłodność w ramach naprotechnologii. Ostrzegał, powołując się na opinie wysokich autorytetów medycznych, że „to, co dzisiaj wiemy o in vitro, to zaledwie wierzchołek góry lodowej, gdyż niebezpieczeństwo w sensie genetycznym, dla gatunku ludzkiego, które płynie z praktykowania tej metody, jest nie do oceny”. Powołując się na opinię genetyków stwierdził, że in vitro powinno być zakazane, gdyż jest manipulacją, a jej konsekwencji człowiek nie jest w stanie przewidzieć

 

W spotkaniu uczestniczyli studenci Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL.

Organizator spotkania: Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL

Informacji udziela: Karolina Komsta-Tokarzewska

 

 

 

***

 

PROMOCJA KSIĄŻKI

Dialog w rodzinie - dobre praktyki

 

 

Dialog

 

    W dniu 20 maja 2015r. miała miejsce uroczysta promocja książki Dialog w rodzinie - dobre praktyki.  Redakcja książki zaprasza do lektury. 

 

Link do wydawnictwa: http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=2846

 

***

 

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

8.30-9.00 Rejestracja uczestników

9.00 Uroczyste rozpoczęcie obrad

9.15-11.15 Sesja plenarna I

Program sesji plenarnej I poniżej w załączeniu

 

 PLAKAT

 

 11.15-11.30 Przerwa kawowa

11.30-12.00 Dyskusja (Goście sesji I plenarnej)

 

 

12.00-14.15 Sesja plenarna II

14.15-16.45 sesja plenarna III

16.45 zakończenie konferencji

Program sesji plenarnej II i III poniżej w załączeniu

 

MIEDZYNARODOWA_KONFERENCJA_-_sesje_II_i_III_-_program

 

12.00-14.00 Warsztaty w V grupach

9.00-14.30 Sesja posterowa

 

 

***

Międzynarodowa Konferencja Naukowo –Warsztatowa

Zachowania ryzykowne – diagnoza, profilaktyka i terapia

 Lublin, 20 maja 2015r.

 

 

ryzykowne

Termin zgłoszeń na konferencję - wydłużony

Do 15 maja wydłużony został termin nadsyłania zgłoszeń na Konferencję Naukową.

15 maja upływa również termin płatności.

 

 

 

***

 

język migowy

warsztat teoretyczno-praktyczny

 

mig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL

zaprasza do udziału w warsztacie teoretyczno-praktycznym zatytułowanym

Wstęp do języka migowego

Warsztat rozpocznie się dn. 23 kwietnia 2015r. o godz. 14.00 w sali C-01C

(parter Collegium).

Zajęcia poprowadzi: Pani Monika Malec

(Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL)

Zapisy: mgr Karolina Komsta-Tokarzewska, e-mail: karolina.komsta@kul.pl

Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

***

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Warsztatowa ,,Zachowania ryzykowne - diagnoza, profilaktyka i terapia"

 

 

person-481465_640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - WARSZTATOWA

ZACHOWANIA RYZYKOWNE - DIAGNOZA, PROFILAKTYKA I TERAPIA

20 maja 2015r.

Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL

 

 

Szanowni Państwo,      Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL wraz z Fundacją na Rzecz Rozwoju i Promocji Rodziny ,,Rodzina, tradycja”, Fundacją Dzieci Niczyje z Warszawy oraz Psychologicznym Centrum Diagnozy i Terapii w Lublinie, mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Szanownych Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Warsztatowej pt. Zachowania ryzykowne – diagnoza, profilaktyka i terapia, która odbędzie się dnia 20 maja 2015r. w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

     Celem konferencji jest szeroka, wieloaspektowa analiza przyczyn i skutków zachowań ryzykownych w grupie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jak również prezentacja dobrych praktyk – skutecznych strategii profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania zjawiskom uznawanym za dolegliwe społecznie.


     W ramach konferencji przewidujemy: sesje planarne, sesje posterowe, dyskusje w gronie specjalistów, konsultacje,  jak również specjalistyczne certyfikowane warsztaty. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych praktyków w zakresie profilaktyki i terapii zachowań problemowych.


      Serdecznie zapraszamy do udziału czynnego i biernego.

 

PROPOZYCJE TEMATÓW WYSTĄPIEŃ ORAZ POSTERÓW NALEŻY PRZESYŁAĆ DO DNIA 10 MAJA BR. NA ADRES: karolina.komsta@kul.pl.

 

Wiodące obszary tematyczne konferencji:

 • Zachowania ryzykowne związane z korzystaniem z Internetu (pornografia internetowa, agresja elektroniczna, grooming, uzależnienie od Internetu, uzależnienie od komputera, uzależnienie od gier online, IAS-internetowa aktywność seksualna, hazard online)
 • Uzależnienia czynnościowe (patologiczny hazard, uzależnienie od brania kredytów, pracoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od ćwiczeń fizycznych, uzależnienie od opalania się – tanoreksja, uzależnienie od zdrowej żywności – ortoreksja).
 • Zachowania ryzykowne związane z rozwojem seksualnym (uzależnienie od seksu/pornografii).
 • Uzależnienia chemiczne (narkotyki, dopalacze, nikotyna, e-papierosy).
 • Zachowania ryzykowne żywieniowe (kompulsywne objadanie się, anoreksja).
 • Rodzina a zachowania ryzykowne (niewierność małżeńska, rozwód).
 • Szkoła wobec zachowań ryzykownych.
 • Praca socjalna wobec zachowań ryzykownych.
 • Zachowania ryzykowne - propozycje działań profilaktycznych.

 

 Swoim udział w konferencji potwierdzili:

 

prof. Zbigniew Gaś

 

dr Jakub Kołodziej

 

Dr Krzysztof Ostaszewski  

 

Dr Ireneusz Siudem

 

 

Nie może Państwa z nami zabraknąć.

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT_O_KONFERENCJI

 

PLAKAT

 

FORMULARZ_ZGLOSZENIA_-_KONFERENCJA

 

FORMULARZ_UDZIALU_-_WARSZTATY

 

Zgloszenie_darczyncy_1

 

 

 SPECJALISTYCZNE CERTYFIKOWANE WARSZTATY W RAMACH

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-WARSZTATOWEJ

ZACHOWANIA RYZYKOWNE - DIAGNOZA, PROFILAKTYKA I TERAPIA

 

Warsztaty dla Państwa poprowadzą najlepsi z najlepszych.

 

Lista trenerów

 

Warsztat: Szkolny system przeciwdziałania agresji i przemocy

 

Ewa Czemierowska-Koruba

 

czemierowska

 

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, od wielu lat prowadzi warsztaty i treningi psychologiczne dla osób dorosłych (m.in. nauczycieli, studentów, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych), głównie w zakresie umiejętności interpersonalnych i wychowawczych, profilaktyki uzależnień i agresji, asertywności oraz różnych form pomocy psychologicznej.

Mam długoletnie doświadczenie w zakresie tworzenia oraz prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych dla osób dorosłych o charakterze edukacyjnym, jak również opartych na procesie grupowym oraz doświadczenie w zakresie szkolenia i superwizji trenerów pracy grupowej.

Od 1993 roku - trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, trener Stowarzyszenia „Spójrz Inaczej” i Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Autorka wielu publikacji o tematyce wychowawczo-profilaktycznej, m.in. współautorka programów zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz Inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję” oraz trener tych programów od początku ich istnienia. Należy do Rady Programowej programu społecznego „Szkoła bez przemocy” i od początku jej istnienia jest zaangażowana w działania na rzecz ograniczenia rozmiaru zjawisk przemocy i agresji w szkołach.

 

 

Warsztat: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – profilaktyka i ochrona

Dr Małgorzata Artymiak

 

artymiak

 

Psycholog, doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki. Dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii WSEI Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki podmiotowości działania ludzkiego oraz nowoczesnych metod pracy psychologicznej, takich jak wykorzystanie mediacji w działalności praktycznej psychologa czy pomoc psychologiczna on-line. Posiada wieloletnią praktykę psychologiczną, która obejmuje pracę z parami i małżeństwami oraz osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w różnorodnych obszarach.

 

 

Warsztat: Seksting – profilaktyka i ochrona

Katarzyna Topolewska

 

katarzyna-topolewska

 

Z Fundacją Dzieci Niczyje związana jest od 2010 roku, obecnie pracuje jako konsultant Helpline.org.pl. Jest psychologiem i trenerem, ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji sądowej i pozasądowej. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała w Fundacji Drabina Rozwoju prowadząc warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów. Jest członkiem Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w Internecie. Jest autorem i współautorem scenariuszy i programów edukacyjnych kierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i profesjonalistów.

 

 

Warsztat: Pornografia internetowa – profilaktyka i ochrona

Magdalena Smaś-Myszczyszyn

 

smas

 

Ukończyła studia z Pedagogiki Specjalnej i Promocji Zdrowia, a także studia podyplomowe w zakresie terapii uzależnień. Jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Odbyła liczne szkolenia specjalistyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Instytucie Psychologii Zdrowia PTP (m.in. szkolenie w zakresie psychoterapii osób współuzależnionych, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Psychologicznej). Przez 10 lat kierowała Centrum Zdrowia Psychicznego w Głogowskim Szpitalu Powiatowym.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób:

 • uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, pracy, seksu, Internetu, itp.
 • współuzależnionych
 • dorosłych dorastających w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA)
 • ofiar przemocy domowej
 • osób z problemem bezpłodności
 • oraz konsultacjami dla rodzin osób dotkniętych chorobą Alzheimera

W swojej pracy integruje terapię ericksonowską z podejściem strategiczno-strukturalnym.

 

 

 

 

***

 

Spotkanie z cyklu Spotkania z praktyką

 

pt. Karmienie piersią Jak to działa?

Gość spotkania: Izabela Konasiuk

 

 

 

konas

 

 

    W dniu 16 kwietnia 2015r. w sali C-501 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Spotkania z praktyką. Gościem spotkania była pani Izabela Konasiuk - konsultant laktacyjny, doula, twórca Szkoły Rodzenia, autorka portalu www.mamwsparcie.pl

    W spotkaniu wzięli udział studenci studiów II stopnia na kierunku Nauki o rodzinie.

Organizator spotkania: Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL

Szczegółowych informacji udziela: Karolina Komsta-Tokarzewska

 

 

>>>

 

 

 

 

 

Życzenia na Wielkanoc 2015

 

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia.

Aby najbliższe dni skłonił do ponownego rozważania Tajemnic Wiary i stały się okazją do ponownego odnowienia więzi ze Zmartwychwstałym Chrystusem, źródłem miłości i nadziei.

Niech będą okazją do spotkań w gronie rodziny, czasem pełnym radości i pojednania.

 

 

 

Kierownik oraz Pracownicy Katedry Psychopedagogiki Rodziny KUL

 

Dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL

Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL

Dr Małgorzata Wyżlic

Mgr Karolina Komsta-Tokarzewska

 

 

***

 

 

Konferencja 23 marca 2015r.

IV Międzynarodowa Konferencja organizowana

z okazji

Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia

 

Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL,

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VI Międzynarodowej Konferencji organizowanej z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia. Jest  ona okazją do wyrażenia pozytywnych postaw wobec życia, znakiem pamięci wobec tych, którzy całym swym życiem służyli życiu, a także poszerzeniem wiedzy o wielkich obrońcach życia i mobilizacją do ich naśladowania.

 Zachęcam do przekazywania zaproszenia innym, aby uczestników tego ważnego wydarzenia w poniedziałek 23 marca 2015r.  było jak  najwięcej.

Dziękuję za życzliwe współdziałanie w szerzeniu postawy pro-life.

 

 

Zgloszenie_uczestnictwa

 

Zgloszenie_darczyncy

 

Plakat

 

 

 

 

***

 

Warsztaty dla studentów z Panią Zofią Saj

 

saj_1

 

 

saj_2

 

 

 

saj_3

 

    W dniu 16 marca 2015r. o godz. 15.00 w Szkole Naturalnego Rodzenia w Lublinie odbyły się warsztaty dla studentów Nauk o rodzinie w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL.

Warsztat przeprowadziła Pani Zofia Saj - położna i założycielka Szkoły.

Organizator spotkania: Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL

Kontakt do organizatora: Karolina Komsta-Tokarzewska, e-mail: karolina.komsta@kul.pl.

 

***

 

ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA   AD 2014

 


 

Najserdeczniejsze życzenia

radosnych, pełnych spokoju i rodzinnego ciepła

Świąt Bożego Narodzenia.

Wszelkiego dobra, pomyślności i optymizmu w Nowym Roku!

 

życzą

Kierownik oraz Pracownicy Katedry Psychopedagogiki Rodziny

 

dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL

dr Małgorzata Wyżlic

mgr Karolina Komsta-Tokarzewska

 

 

 

***

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.

SAMOTNE MACIERZYŃSTWO –    między zainteresowaniem naukowców

a troską polityki społecznej

7 maja 2014r.

 

PROGRAM KONFERENCJI  do pobrania poniżej

 

PLAKAT

 

 

 

Program_sesji_warsztatowych

 

 

 

 

Życzenia WIELKANOC 2014r.

 


 

 

 

"W majestacie Boskiej chwały
Idzie Chrystus Zmartwychwstały
Między uczniów swych.
Alleluja, alleluja, alleluja!".

 

 

Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzenia obfitych darów Jezusa zmartwychwstałego, a nade wszystko pokoju Bożego w sercu. Niech każde rodzinne spotkanie, stanie się źródłem radości i mocy potrzebnej w codziennym życiu.

Życzymy, aby to kolejne przeżywanie paschalnych tajemnic, stało się dla Państwa jeszcze pełniejszym przypomnieniem i umocnieniem nadziei na uczestnictwo w Chrystusowym Zmartwychwstaniu.

 

Kierownik oraz  Pracownicy

Katedry Psychopedagogiki Rodziny KUL

 

       dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL

dr Małgorzata Wyżlic

mgr Karolina Komsta

 

 

********************

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT.

SAMOTNE MACIERZYŃSTWO - MIĘDZY ZAINTERESOWANIEM NAUKOWCÓW A TROSKĄ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 

 

 

 

samotne

 

Katedra Psychopedagogiki Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL wraz z Fundacją na Rzecz Rozwoju  i Promocji Rodziny ,,Rodzina, tradycja" zapraszają do udziału

w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej

 

SAMOTNE MACIERZYŃSTWO - MIĘDZY ZAINTERESOWANIEM NAUKOWCÓW A TROSKĄ POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

7 maja 2014r.

 

 

Konferencja stanowi próbę spojrzenia z poziomu makro i mezo na problematykę samotnego macierzyństwa w Polsce i na świecie. Poruszone zostaną  zarówno praktyczne, jak i teoretyczne aspekty pobudzające do refleksji. W sposób szczególny skoncentrujemy się na polskim systemie wsparcia rodzin niepełnych i spróbujemy wskazać generowane przez ten system rozwiązania, ale też dylematy, które wynikają z przyjętych idei i uregulowań. W trakcie konferencji  odbędą się wykłady gości polskich i zagranicznych, panele dyskusyjne, sesje plakatowe oraz specjalistyczne warsztaty.

Konferencja adresowana jest do: psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, nauczycieli i wychowawców, jak również wszystkich zainteresowanych tematem osób.

Data i miejsce wydarzenia: 7 maja 2014r., Aula Instytutu Muzykologii KUL, C-1031.

 

Zapraszamy  serdecznie !

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej  do dnia 5 maja  2014 r. Zgłoszenia należy przesyłać na adres  mailowy Organizatora: karolina.komsta@kul.lublin.pl.

Sprawy organizacyjnej i merytoryczne: mgr Karolina Komsta, e-mail: karolina.komsta@kul.lublin.pl

 

            INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

i SESJI WARSZTATOWYCH 

 

Opłata od uczestników przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji konferencji, warsztatów oraz materiałów konferencyjnych.

Uczestnicy czynni (poster): 150 zł (certyfikat udziału w konferencji, materiały konferencyjne, bufet kawowy).

Pozostali uczestnicy: 50 zł (certyfikat udziału w konferencji, materiały konferencyjne, bufet kawowy).

Udział w warsztatach: 75 zł (certyfikat udziału w warsztatach, materiały szkoleniowe, bufet kawowy).

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

 Opłatę należy wnieść na konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA   10175000120000000023659678   z dopiskiem: SAMOTNE MACIERZYŃSTWO.

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH

 Opłatę należy wnieść na konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA   10175000120000000023659678   z dopiskiem: WARSZTATY.

 

 FORMULARZ UDZIAŁU W KONFERENCJI

 

FORMULARZ_ZGLOSZENIA_-_konferencja.doc

 

____________________________________________________________________________________

 

 

 

 KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI RODZINY Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL wraz z Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Rodziny ,,Rodzina, tradycja"

zapraszają do udziału w

Międzynardowej Sesji Warsztatowej zatytułowanej

Samotne macierzyństwo - między diagnozą a działaniem

 

 

 

 

 

REJESTRACJA NA WARSZTATY

 

Elektroniczna rekrutacja uczestników warsztatów rozpocznie się dnia  10 kwietnia 2014 roku. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy Organizatora: karolina.komsta@kul.pl z dopiskiem WARSZTATY.

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH

 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie powyższego zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty w kwocie 75 zł do dnia 5 maja  2014 r.

Opłatę za udział w warsztatach należy wnieść na konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA   10175000120000000023659678 z dopiskiem: WARSZTATY.

 

MIEJSCE

 

Warsztaty odbędą się dnia 8 maja 2014r. w godzinach 9.00-11.00 w salach wykładowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Organizator zapewnia bufet kawowy w trakcie trwania zajęć.

 

Warsztaty poprowadzą:

 

Dr Małgorzata ARTYMIAK - Praca pedagoga, psychologa i wychowawcy z samotną matką

 

Dr Marta KOZAK - Praca socjalna z rodziną niepełną

 

Dr Elżbieta TRUBIŁOWICZ - Praca wychowawcza z dzieckiem wychowywanym przez samotną matkę – warsztat dla pedagogów, psychologów i wychowawców

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY

 

Formularz zgłoszenia - warsztaty

 

_____________________________________________________

 

 

Konkurs plastyczno – literacki p.t. „Bohaterowie rodzinnych historii” - ZAPRASZAMY !

 

 

 

images.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI BOHATEROWIE RODZINNYCH HISTORII

 

Katedra Psyychopedagogiki Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, ma zaszczyt i przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastyczno – literackim p.t. „Bohaterowie rodzinnych historii”.

 • Konkurs  kierowany jest do młodzieży powyżej 15 roku życia.
 • Celem konkursu jest wzmacnianie tożsamości rodzinnej i narodowej uczniów poprzez przedstawienie w literackiej i plastycznej formie osobistych historii rodzinnych, pogłębienie więzi emocjonalnej ucznia ze środowiskiem rodzinnym, rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację, rozbudzenie zainteresowań plastycznych oraz zachęcenie do aktywności twórczej, doskonalenie znanych technik plastycznych i literackich  oraz poznanie nowych.
 • Prace konkursowe należy nadsyłać pocztą do dnia 10 marca 2014 roku na adres Organizatora:

Katedra Psychopedagogiki Rodziny,

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

Collegium Jana Pawła II C-813,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

z dopiskiem KONKURS

 

 • Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 26 marca 2014r. w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • Patronat honorowy nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin – Ewa Dumkiewicz – Sprawka. 
 • Do wygrania: tablety, ksiażki, gry edukacyjne i wiele innych ciekawych nagród.

 

 

sony-tablets1-hands2-lg.jpg

 

 

 

Organizator

 

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL

 

inorLogoMALE.JPG

 

 

Katedra Psychopedagogiki Rodziny

 

 

Logo_katedra.jpg

 

Współorganizator/Sponsor

 

Logo_solidarnosc.jpg

 

Współorganizator/Sponsor

 

 

 

 

logo_civitas.jpg

 

Regulamin konkursu

 

Regulamin_konkursu.pdf

 

Plakat konkursowy

 

Plakat.pdf

 

 Zaproszenie

 

Zaproszenie.pdf

 

____________________________________________________________________________________

 

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

boze_narodzenie_2012.jpg

 

 

 


Szanowni Państwo,

W atmosferze dziękczynienia składanego Panu Bogu za cud Nocy Betlejemskiej

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. 

Niech Chrystus, przychodzący do człowieka, obdarowuje łaską, błogosławieństwem oraz potrzebnymi siłami.

Niech błogosławi we wszystkich okolicznościach życia i pozwala trwać w ludzkiej życzliwości każdego dnia.

Aby Boży pokój  zagościł na stałe w  sercach. 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

 

życzą

 

Kierownik oraz Pracownicy Katedry Psychopedagogiki Rodziny

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Spotkanie wigilijne studentów III roku Nauk o rodzinie

 

51577e3b-8ea9-457d-8740-c7fa5fac568d.jpg

 

 

Dnia 16 grudnia 2013r. miało miejsce spotkanie wigilijno - opłatkowe studentów III roku nauk o Rodzinie z Opiekunem roku- Panią mgr Karoliną Komsta.

 Błogosławionych  Świąt, dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a wspólnocie roku dziękujemy za zorganizowanie spotkania!

 

Fragment Ewangelii wg Świętego Łukasza przywołała Opiekun roku mgr K. Komsta: „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,  żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie."

 

Po wspólnej modlitwie uczestnicy spotkania dzielili się opłatkiem, składali sobie życienia i kosztowali ,,wigilijnych potraw".

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

Tam też byliśmy ...

 

 

Międzynarodowa Konferencja na temat „Ojcostwo: powołanie czy zadanie?”

 

 

Dnia 11 grudnia 2013 roku odbyła się w Stalowej Woli zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej Międzynarodowa Konferencja na temat „Ojcostwo: powołanie czy zadanie?”.

Wydarzenie stało się okazją  do refleksji nad szeroko pojętym zagadnieniem ojcostwa. Coraz częściej słyszymy stwierdzenie, że temat ten zszedł do lamusa, a z drugiej strony niewiele się czyni, aby powrócić do ukazania roli i znaczenia ojca w życiu rodziny, narodu, społeczeństwa, Kościoła w wielu jego aspektach. ,,Dziś wydaje się, że trzeba wyruszyć w poszukiwania ojca i nie chodzi tutaj o wymiar czysto ludzki, lecz ojcostwo jako dar, jako zadanie, jako powołanie, jako wezwanie i wyzwanie. Wielu z nas ten dar nie zawsze należycie rozumie, nie rozumiemy jego istoty, znaczenia.” – jak piszą Organizatorzy sesji.

 

Swoje wystąpienia  na konferencji  miały:

 • mgr Karolina Komsta (Katedra Psychopedagogiki Rodziny, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL)

Tytuł wykładu: Ojciec i syn – relacja na całe życie

 • dr Katarzyna Zielińska – Król (Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością , Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL)

Tytuł wykładu:

 

konfer_stalowa.JPG

______________________________________________________________________________

 

WYKAZ PLANOWANYCH KONFERENCJI NAUKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014:

 

Praca nad sobą z wykorzystaniem Analizy Transakcyjnej - sesja naukowo - warszatowa - listopad 2013r.

 

 

Konferencja Międzynarodowa z  cyklu Gra o życie zatytułowana Bezpieczni w Sieci, 25.03.2014r.

 

Sesja naukowo - warsztatowa Dialog w rodzinie a duchowość małżeńska, kwiecień 2014r.

 

Konferencja Midyznarodowa z cyklu Dni rodziny. Samotne macierzyństwo. Między zainteresowaniem naukowców a troską polityki społecznej, 13-14.05.2014r.

 

Konferencja Międzynarodowa Odpowiedzialność w biznesie, pażdziernik 2014r.

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

KONFERENCJE ZORGANIZOWANE:

 

Konferencja Międzynarodowa Dialog w rodzinie. Dobre praktyki, 16.01.2013 r.

 

Konferencja Ogólnopolska z cyklu Gra o życie zatytułowana Człowiek w l@biryncie Sieci, 23.05.2012 r.

 

Konferencja Ogólnopolska Moja Rodzina. Moje Miejsce-Moje Szczęście, 16.02.2012 r.

 

plakat

 

Redaktor: K. Komsta-Tokarzewska

 

 

 

Autor: Karolina Komsta
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2017, godz. 10:35 - Karolina Komsta-Tokarzewska