AKTUALNOŚCI

Studenci prawa KUL od kilku, a nawet kilkunastu już lat biorą udział w konkursach z prawa międzynarodowego, w szczególności w The Phillip Jessup International Law Moot Court Competition oraz Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition. Są to symulacje procesów przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Studenci przygotowują pisma procesowe do Trybunału, a następnie wystąpienia do rozprawy.

 

W tym roku w rundzie krajowej konkursu The Phillip Jessup International Law Moot Court Competition (https://www.ilsa.org/jessuphome) w lutym 2016 r. KUL reprezentowali: Aleksandra Zielonka, Julia Dąbek (4 miejsce wśród agentów), Karolina Kozak  oraz Konrad Węgliński (zdj.poniżej). W tym roku konkurs dotykał problemów związanych ze szpiegostwem oraz odpowiedzialnością państwa za cyber ataki.

 

 dreamteam2

 

 

W Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition (http://www.iislweb.org/lachsmoot/) w rundzie europejskiej, która odbyła się w kwietniu w Glasgow KUL reprezentowali Aleksandra Łągwa, Magdalena Zaceńska oraz Kamil Pisarczyk (zdj.poniżej). W tym roku sprawa dotyczyła odpowiedzialności państwa za śmieci kosmiczne i kwestii ich usuwania z przestrzeni kosmicznej, a także lotów komercyjnych. Gratulujemy świetnych występów!

space_law           space_1n

 

 

Po raz pierwszy nasza reprezentacja w składzie Grzegorz Wilski i Edvinas Kiskis wystąpiła w rundzie gruzińskiej konkursu the Brown Mosten International Client Consultation Competition (3 miejsce), a następnie w rundzie międzynarodowej w kwietniu w Kanadzie, Windsor (http://www.brownmosten.com/) .

client

 

 

Gratulujemy wszystkim drużynom wygranych procesów i serdecznie dziękujemy studentom za wielki wkład włożony w przygotowanie do konkursów, do części pisemnych i ustnych postępowania. Tylko my wiemy, ile wysiłku Państwo włożyli
w przygotowania! Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                               

                                  pracownicy Katedry Prawa Międzynarodowego  i  Amerykańskiego KUL

 

W dniu 15-16 października 2015 r. (Warszawa) pracownicy Katedry wzięli udział
w Ogólnopolskiej Konferencji naukowej pt. „Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat później", organizowanej przez Grupę Polską Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).

 

W dniu 25-26 czerwca 2015 r. (Kraków) Dr Wojciech Staszewski wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Nowe prawo konsularne" a także wygłosił referat pt. Ewolucja instytucji polskiego konsula honorowego: uwagi w związku z projektowaną ustawą – Prawo konsularne. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a partnerami byli: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

W dniu 28 maja 2015 r. (Kraków) Dr Wojciech Staszewski wziął udział w seminarium eksperckim nt. Sukcesja do umów na przykładzie ewentualnej niepodległości Kurdystanu oraz umów międzynarodowych pomiędzy Irakiem a Polską, podczas którego przedstawił referat pt. Uwagi dotyczące Umowy o współpracy kulturalnej między Polską a Irakiem z 1959 r.

 

W dniach 13-15 maja 2015 r. (Baranów Sandomierski) pracownicy Katedry brali udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Unia Europejska a prawo międzynarodowe" [Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego].  Dr Wojciech Staszewski przewodniczył jednej sesji obrad. Konferencja (Zjazd Katedr) została zorganizowana przez Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

W dniu 30 kwietnia 2015 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wręczono Profesorowi Delainowi Swensonowi Srebrny Krzyż Zasługi na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy naukowej i uczelnianej, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz za działalność społeczną i charytatywną. Panu Profesorowi gratulujemy!

 

 

Mgr Iryna Kozak zajęła I miejsce w XVII edycji konkursu im. Remigiusza Bierzanka na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa humanitarnego i tematyki czerwonokrzyskiej, pracą pt."Zbrodnie przeciwko ludzkości w orzecznictwie MTK dla b. Jugosławii", napisaną na seminarium z prawa międzynarodowego publicznego pod kierunkiem dra Wojciech Staszewskiego,          http://www.pck.pl/news,1597.html

Gratulujemy zwyciężczyni i promotorowi!

 

W dniach 14-16 maja 2014 r. pracownicy Katedry (dr Wojciech Staszewski, dr Anna Szarek-Zwijacz oraz dr Kinga Stasiak) wzięli udział w konferencji ogólnopolskiej - Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego - „Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata” Kroczyce,  zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski. Dr Anna Szarek-Zwijacz oraz dr Kinga Stasiak wygłosiły także referat  pt.: „Jurysdykcja sądowa w sprawach funkcjonariuszy ONZ”.

 

W dniu 27 marca 2014 roku Katedra zorganizowała we współpracy z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej II Międzyuczelnianą Konferencję Prawniczą w języku angielskim dla studentów pt.: INTERNATIONAL COURTS – CONTEMPORARY ISSUES.

 

W dniu 28 listopada 2013 r. w siedzibie Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Grupy Polskiej International Law Association. Podczas Zebrania odbyły się także wybory władz na nową kadencję.

Przewodniczącym został wybrany prof. dr hab. Jerzy Menkes.
W skład Zarządu weszli:
- prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Wiceprzewodnicząca)
- prof. dr hab. Karol Karski (Wiceprzewodniczący)
- prof. dr ha. Artur Kozłowski
- dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz (Skarbnik)
- dr Michał Kowalski
- dr Wojciech Staszewski
- dr Anna Czaplińska (Sekretarz Generalny).

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano natomiast:

- dr Tomasz Kamiński (Przewodniczący)
- dr Magdalena Słok-Wódkowska (członek Komisji)
- dr Kinga Stasiak (członek Komisji)

 

 w dniach 13-15 listopada 2013 r. dr Wojciech Staszewski oraz dr Anna Szarek-Zwijacz wzięli udział w  ogólnopolskiej konferencji naukowej  "50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych - praktyka i aktualne wyzwania", która odbyła się w Krakowie (organizator: Instytut Europeistyki UJ). Dr Anna Szarek -Zwijacz wygłosiła także referat pt: "Geneza i przebieg prac nad Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych".

 

W lipcu 2013 r. dr Kinga Stasiak odbyła kwerendę w European Research Institute we Florencji (Fiesole).

 

We wrześniu 2012 r. dr Kinga Stasiak odbyła kwerendę w Bibliotece Pałacu Pokoju w Hadze i uczestniczyła w wykładach Supranational Criminal Law Lectures w T.M.C. Asser Instituut w Hadze.

 

W sierpniu 2011 r. dr Kinga Stasiak odbyła kwerendę w Pałacu Pokoju w Hadze i uczestniczyła w występieniach końcowych w procesie Lubangi Dyilo przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.

 

 

W dniu 10 czerwca 2011 r.  Prof. Delaine Swenson, Dr Anna Szarek, Dr Kinga Stasiak uczestniczylu w konferencji nt.: Poland and The European Court of Human Rights. Selected Issues and Recommendations, która odbyła się na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Konferencja odbyła się w ramach grantu pozyskanego przez Fundację Instytut na Rzecz Państwa i Prawa z Fundacji im. Stefana Batorego.

 

 

W dniach 15-16 września 2009 r. mgr Kinga Stasiak wzięła udział w konferencji międzynarodowej pt. "Research Conference on the ICC and Complementarity: from Theory to Practice" w Hadze. Podczas konferencji podjęto również dyskusje nt. procesu pokojowego w Kolumbii, odpowiedzialności za zbrodnie w Ugandzie. Swoje wystąpienia zaprezentowali: Prof. Mauro Politi, University of Trento, były sędzia izby przygotowawczej MTK;Prof. Mark Drumbl, Washington and Lee University; Luis Moreno-Ocampo, Prokurator MTK;   Dr. Federica Gioia, Izba Przygotowawcza MTK; Prof. Robert Cryer; Silvana Arbia, Sekretarz MTK oraz wielu innych, w tym przedstawiciele rządu Ugandy oraz ambasador Kolumbii.

 

 

W dniach 16 - 19 września 2008r. pracownicy Katedry (prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, dr Wojciech Sz. Staszewski, dr Anna Szarek wzięlu udział w Konferencji Naukowej pt. „Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata"; Jesionka k/Rzeszowa.

 

Na przełomie lipca i sierpnia 2008 r. Dr Anna Szarek i mgr Kinga Stasiak odbyły kwerendę w Bibilotece Pałacu Pokoju w Hadze.

 

 

W dniu 1 lipca 2008 r. w Campus den Haag mgr Kinga Stasiak miała wystąpienie na temat:  „Jurisdiction ratione materiae of internationalized tribunals”.

 

W dniach 30 czerwca - 14 lipca 2008 r. mgr Kinga Stasiak brała udział w pracach badawczych z zakresu prawa międzynarodowego karnego podczas Marie Curie Top Summer School w Hadze w Campus den Haag, jak również w procesach przed MTK (proces Charlesa Taylora, byłego przywódcy Liberi- sprawa sprzed Trybunału Sierra Leone gościnnie rozpatrywana w budynku MTK)i Trybunałem Jugosłowiańskim. Zajęcia odbywały się z najwybitniejszymi wykładowcami z tej dziedziny, m.in. Prof. Schabas, a także z prawnikami pracującymi na co dzień w trybunałach Karnych, m.in. G. Mettraux  (obrońca w Trybunale Jugosłowiańskim).

 

 

W dniach 11 - 14 maja 2008 r. pacownicy Katedry (dr Anna Szarek, mgr Kinga Stasiak), pracownicy Katedry Procedury Karnej i pracownicy Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa uczestniczyli wraz ze studentami w wyjeździe do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Rady Europy.

 

 

W dniach 29-30 listopada 2007 r. pracownicy Katedry (prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, dr Wojciech Sz. Staszewski, dr Anna Szarek, mgr Kinga Stasiak) uczestniczyli w Warszawie, w sesji specjalnej Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Konferencji Jubileuszowej Pani Profesor Renaty Szafarz pt. „Prawo międzynarodowe w XXI wieku”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Grupę Polską Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego oraz Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (wydawcę Księgi Pamiątkowej). Konferencja była połączona z wręczeniem Księg i Pamiątkowej przygotowanej dla uczczenia jubileuszu Pani Profesor R. Szafarz. Problematyka konferencji obejmowała m. in. prawo traktatów, użycie siły w stosunkach międzynarodowych, odpowiedzialność międzynarodową, aktualne problemy prawne ONZ, WTO i UE.

 

 

19-20 października 2007 r. odbyła się konferencja naukowa w Katowicach (Ustroń Jaszowiec) zorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego, pt. „Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary". Podczas konferencji swoje wystąpienie zaprezentowała Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak.

 


W dniu 15 czerwca 2007 r. odbyło się w Warszawie Walne Zebranie Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), podczas którego dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia:

Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Wyrozumska

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Menkes

Wiceprzewodniczący oraz Honorowy Skarbnik: prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Sekretarz Generalny: mgr Anna Jasińska

Członkami Zarządu zostali: dr Jarosław Jabłoński, dr Karol Karski, prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska, mgr Andrzej Makarewicz, dr Wojciech Staszewski.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: dr Tomasz Kamiński, mgr Magdalena Słok, mgr Kinga Stasiak.

 

 

 

 

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2016, godz. 12:21 - Kinga Stasiak