INSTYTUT ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU KUL 

 

Zamieściliśmy wyniki

Ogólnopolskich Konkursów Plastycznego i Fotograficznego.

Po szczegóły zapraszamy tutaj!

 

-----------------------------------------------------------------

 

Serdecznie zapraszamy

uczniów klas III i IV szkół ponadgimnazjalnych

do udziału

w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„KRAJOBRAZ WOKÓŁ MNIE"

oraz OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„CZŁOWIEK W KRAJOBRAZIE"

organizowanych przez
Instytut Architektury Krajobrazu
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Więcej informacji o konkursach znajdziecie tutaj!

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

Z ogromną przyjemnością informujemy,
że 
Instytut Architektury Krajobrazu KUL został wyróżniony
Konkursie DOM 2017
za Projekt Centralnego Placu Rekreacji na LSM w Lublinie!
 

 

wyroznienie

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

Monografia naukowa "Roślinność pasów przydrożnych Lublina - potencjał i zagrożenia" dostępna jest do pobrania na stronie internetowej UM Lublin.

 

Przejdź na stronę Urzędu Miasta Lublina

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

bn_2017_iak 

-----------------------------------------------------------------

 

Sprostowanie

      Informuję, iż artykuł pt.: Przyrodniczo-krajobrazowe osobliwości wąwozu Lipnik w Lublinie (południowo-wschodnia Polska) opublikowany na łamach monografii: Wąwozy i suche doliny Lublina (Lublin 2014: 137-152), pisałam między innymi w oparciu o pracę pt.: „Uroczysko Lipnik - cenny przyrodniczo wąwóz lessowy w Lublinie” (Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 2006, 62, 1: 42-52) autorstwa Małgorzaty Balany, Pawła Buczyńskiego, Wojciecha Czarniawskiego, Anny Dembickiej, Tadeusza Grądziela, Anety Ptaszyńskiej i Zofii Stączek. Publikację umieściłam w bibliografii i dwukrotnie cytowałam w tekście. Jednak na stronie 140 oraz 144 mojego artykułu umieściłam obszerne fragmenty tekstu z tegoż opracowania nie opatrując ich cytowaniem.

      Oświadczam, że wydarzenie miało charakter nieumyślny. Zapewniam, że zajście to było skutkiem mojego niedopatrzenia spowodowanego wielokrotnym przeredagowywaniem oraz pospiesznym składaniem tekstu i absolutnie nie wynikało z zaplanowanych działań. Nie byłam świadoma tego nadużycia, a za zaistniały incydent gremium autorskie serdecznie przepraszam.

     Jednocześnie pragnę podziękować autorom wyżej wymienionej publikacji za możliwość wykorzystania informacji w niej zawartych, gdyż stanowiły dla mnie inspirację do podjęcia badań na temat bardzo cennych, lecz zagrożonych terenów suchych dolin i wąwozów.

 

Katarzyna Karczmarz

 

 -----------------------------------------------------------------

Inauguracja roku
w Instytucie Architektury Krajobrazu

 

 

inauguracja_iak_1

 

inauguracja_iak_2

Udanego roku akademickiego 2017/2018
wszystkim studentom oraz pracownikom
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Instytutu Architektury Krajobrazu KUL

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy na konferencję organizowaną we współpracy z Urzędem Miasta i pozostałymi uczelniami Lublina,

na temat zieleni przyulicznej. 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

30 marca 2017 Instytut Architektury Krajobrazu miał przyjemność gościć
pracownika Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych,
pana Krzysztofa Wojciechowskiego, który wygłosił wykład dla studentów
studiów magisterskich gospodarki przestrzennej.
Wystąpienie dotyczyło przede wszystkim parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu naszego województwa, ale także struktury organizacyjnej
i sposobu funkcjonowania Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Dziękujemy i wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę!

  

----------------------------------------------------------------- 

Studenci kierunków architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna
pod czujnym okiem naszych wykładowców pana mgr inż. arch. kraj. Pawła Adamca
oraz pana mgr inż arch. kraj. Wojciecha Januszczyka
wykonali aranżację parteru budynku KUL w związku
z Lubelską Konferencją Narodowego Kongresu Nauki,
która odbyła się w dniach 29-30 marca 2017 roku
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 iak_-_nkn

 

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z przygotowań na facebooku Instytutu:
http://www.facebook.com/InstytutAK 

 

 

 -----------------------------------------------------------------

 

 

Instytut Architektury Krajobrazu zaprasza laureatów
IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Krajobraz wokół mnie"
oraz III Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Człowiek w krajobrazie"
wraz z opiekunami naukowymi na Galę Wręczenia Nagród
i dyplomów oraz prezentację o Instytucie Architektury Krajobrazu.

5 kwietnia 2017 roku - środa - godzina 11.30sala 302 (3 piętro)
Budynek Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Konstantynów 1H, 20-708 Lublin

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

WYNIKI KONKURSU RYSUNKOWEGO 2017 - KRAJOBRAZ WOKÓŁ MNIE

oraz KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 2017 - CZŁOWIEK W KRAJOBRAZIE.

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom ! Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom. Laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą mailową o szczegółach dotyczących wręczenia nagród.

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

22 lutego 2017 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie odbył się
wernisaż prac studentów III i IV roku architektury krajobrazu
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Wystawa prac była zwieńczeniem programowych
warsztatów „Ogrody na dachach”, przeprowadzonych w 2016 roku.

 

 

 trybunal

 

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z wernisażu na facebooku Instytutu:
http://www.facebook.com/InstytutAK  

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

 We wtorek 24 stycznia 2017 roku w Ratuszu odbyło się
podpisanie umowy partnerskiej dotyczącej utworzenia
"Repozytorium danych przestrzennych"
 przez Gminę Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnikę Lubelską,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytet Przyrodniczy.

Przedmiotem umowy jest stworzenie wspólnej bazy danych pod nazwą
"Repozytorium Danych Przestrzennych".
Repozytorium ma stanowić platformę współpracy między Stronami
polegającej na wzajemnej wymianie posiadanych zasobów danych
przestrzennych 3D dotyczących Lublina.

 

 

 

Repozytorium_1

 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

W ostatnich dniach pracownicy Instytutu Architektury Krajobrazu KUL
uczestniczyli w Ukraińsko-Polskiej Konferencji Naukowej
 "Krajobraz - Przestrzeń: aspekty przyrodnicze, kulturowe, ekonomiczne",
która odbyła się we Lwowie.
Program konferencji.
Konferencja odbyła się w ramach współpracy zawartej między
Instytutem Architektury Krajobrazu KUL,
 a Wydziałem Geografii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.


 Na stronie internetowej Wydziału Geografii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego
znajduje się galeria fotografii z konferencji.

  

-----------------------------------------------------------------

  

Instytut Architektury Krajobrazu KUL zaprasza do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej pszczół"!
Więcej informacji na stronie Konkursu.

  

-----------------------------------------------------------------

 

Wszystkim studentom i pracownikom KUL
życzymy powodzenia w nowym roku akademickim!

 

-----------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------

 WYNIKI KONKURSU RYSUNKOWEGO 2016 - KRAJOBRAZ WOKÓŁ MNIE
  I
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 2016 - CZŁOWIEK W KRAJOBRAZIE

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom ! Dziękujemy wszystkim za udział.

Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach i o szczegółach dotyczących wręczenia nagród drogą mailową.

 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

WYNIKI KONKURSU RYSUNKOWEGO - KRAJOBRAZ WOKÓŁ MNIE

i KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - CZŁOWIEK W KRAJOBRAZIE

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom ! Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom.

Laureaci zostaną powiadomieni o szczegółach dotyczących wręczenia nagród drogą mailową.

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------

Zaproszenie na wykłady

 

Zapraszamy na spotkanie z panem prof. Zeev Baranem

Honorowym Konsulem Generalnym RP w Jerozolimie, architektem i urbanistą,

który wygłosi wykład pt:

 

"Jerozolima - miasto wielokulturowe i wieloreligijne"

 

Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia (środa), o godz.18 30 w auli klasztoru przy ul. Złotej 9.

 

Także 8 kwietnia (środa) o godz.11 00 w auli klasztoru przy ul. Złotej 9

odbędzie się spotkanie ze studentami oraz wykład pt.

 

Wpływ fizycznego środowiska na ludzką percepcję"

 

Podczas spotkania pan prof. Zeev Baran przedstawi

możliwość uczestnictwa w stażach zawodowych w Jerozolimie.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

UWAGA ! Trwa rekrutacja zimowa na drugi stopień

GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU na KUL.

 

http://www.kul.pl/rekrutacja-zimowa,17305.html

 

-----------------------------------------------------------------

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że IAK został wyróżniony w Konkursie DOM 2014 - za Projekt Placu Centralnego na Osiedlu Piastowskim w Lublinie. Dokumentacja opracowana przy udziale studentów i pracowników Instytutu, doczekała się realizacji. Zapraszamy na Osiedle Piastowskie LSM ! 

 


 

 

-----------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

Program konferencji download

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe działania artystyczne studentów architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej KUL pod hasłem: Efemeryczna Przestrzeń Miasta,

sobota, 14 czerwca 2014, w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Wydarzenie odbędzie się w wybranych przestrzeniach miasta:
Plac Rybny, Plac Łokietka, Plac Wolności, Plac Kochanowskiego, ulica Zielona. Działania będą miały charakter tymczasowych interwencji artystycznych, wpisujących się w kontekst miejsca i próbujących wejść w relacje z użytkownikami oraz odczytać potencjał i możliwości przestrzeni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki konkursu na indeks IAK

KRAJOBRAZY POLSKI i PRZYRODA MOJEGO REGIONU

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych
przez Instytut Architektury Krajobrazu!
Szczegóły dotyczące konkursów znajdziesz tutaj! 

Konkursy

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instytut Architektury Krajobrazu KUL jest partnerem projektu WAK 8 "Drzewa w przestrzeni miasta".
Jest to ósma edycja konferencji z cyklu
„Współczesna architektura krajobrazu
- trendy, technologie i praktyka" (WAK).

 

 WAK 8: Drzewa w przestrzeni miasta

Konferencja odbędzie się 21 marca 2014 roku
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu we współpracy z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, przy partnerskim udziale: Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, Instytutu Architektury Krajobrazu PK oraz Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Instytut Architektury Krajobrazu KUL objął patronat nad międzynarodowymi warsztatami: LIVE BUILD BLIZINY 2014. Warsztaty odbędą się w dniach 28-30 kwietnia na terenie Świata Labiryntów Bliziny, a poprowadzi je Gary Johnson.

Warsztaty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, w piątą rocznicę śmierci profesora Janusza Janeckiego (27.11.2013). Podczas spotkania po raz pierwszy w Lublinie, będzie można zobaczyć wystawę prac "Współczesna architektura krajobrazu w krajach Grupy Wyszehradzkiej"

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AKREDYTACJA

Kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU prowadzony na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II otrzymał pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Kierunek oceniany był według nowych wytycznych jako pierwszy spośród wszystkich w Polsce kierunków "architektura krajobrazu". Jesteśmy dumni,
że możemy kształcić studentów zgodnie z obowiązującymi w Europie standardami wyrażonymi w formie dobrze opracowanych kierunkowych efektów kształcenia!

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 EFEMERYCZNE PLACE MIASTA 

      W dniu 25 maja 2013 (sobota) odbędą się w przestrzeni Lublina jednodniowe działania artystyczne studentów architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej KUL pod hasłem „EFEMERYCZNE PLACE MIASTA”. Działania zostały poprzedzone wywiadami z użytkownikami przestrzeni oraz badaniami terenowymi.


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięciu lubelskich placów tego dnia w godzinach 11:00-17:00: Pl. Rybny, Pl. Po Farze, Pl. Wolności, Pl. Kochanowskiego, Pl. Łokietka (tu także wydarzenie o 22:00) 

 

 

 

Zapraszamy na Piknik Architektury Krajobrazu (8 maja) 

oraz na KURS RYSUNKU ODRĘCZNEGO 

dla kandydatów na studia.

 

 Zapisy na kurs: iak@kul.pl 

Cykl 6 spotkań w dniach: 25.V.13,  I.VI.13,  8.VI.13,  15.VI.13,  22.VI.13,  29.VI.13.

Zajęcia prowadzą wykładowcy
Instytutu Architektury Krajobrazu KUL

 

 

 

 

   Zasady przyjęć na studia z architektury krajobrazu

Zapraszamy na KURS RYSUNKU ODRĘCZNEGO
dla kandydatów na studia.

Zapisy: iak@kul.pl  

Cykl 6 spotkań w dniach: 19.V.12,  26.V.12,  2.VI.12,  16.VI.12,  23.VI.12,  30.VI.12.

Zajęcia prowadzą wykładowcy
Instytutu Architektury Krajobrazu KUL

  Zapraszamy na cykl sześciu spotkań. Zajęcia prowadza wykładowcy Instytutu Architektury Krajobrazu KUL.

 

Zapraszamy na PIKNIK Z ARCHITEKTURĄ KRAJOBRAZU KUL

środa - 25.04.2012 – od godz. 11:00

campus na Poczekajce, ul Konstantynów 1H

   

  • w programie spotkania tematyczne z pracownikami i studentami Architektury Krajobrazu  

  • zapraszamy na warsztaty wikliniarskie, florystyczne i zoologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  • odpowiemy na Państwa pytania odnośnie doboru roślin i pomożemy zaprojektować Państwa ogród lub działkę, teren wokół szkoły czy przedszkola  

  • poradzimy jak postępować w przypadku problemów z roślinami i jak zaprosić pożyteczne zwierzęta do ogrodu  

  • nasi pracownicy i studenci chętnie podpowiedzą jak prawidłowo malować, rysować i fotografować  

  • warto zabrać mapę swojego ogrodu (podkład geodezyjny) lub swoje prace artystyczne  

  • w programie przewiedziono również wystawy prac studentów oraz gry i zabawy dla dzieci (malowanie twarzy, oznaczanie roślin, zajęcia rysunkowe) oraz obserwację zwierząt

Link do wydarzenia:
http://www.facebook.com/events/416615198350328/

   

 

Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2018, godz. 15:03 - Magdalena Lubiarz