Do 28 lutego

trwa rekrutacja na studia

Inżynieria środowiska II stopnia

  

Planowana liczba miejsc: 20

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na kierunku inżynieria środowiska lub ochrona środowiska.


Kwalifikacja w trybie wolnym.

 

Niezbędne linki:

Dokumenty dla  kandydatów | Rekrutacja | Dokumenty dla przyjętych

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Relacja mgr. Mariusza Trzcińskiego z wizyty studyjnej na Uniwersytecie Notre Dame (USA) 

---------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium Prezydenta Stalowej Woli
dla kierunków inżynieryjnych

 

Każdy student, rozpoczynający studia w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach inżynieryjnych KUL w Stalowej Woli, otrzyma co miesiąc

300 zł stypendium ufundowane przez Prezydenta Stalowej Woli.

 

Na pierwszym roku, stypendium otrzyma każdy student, niezależenie od osiąganych wyników w nauce.

 

Na drugim i kolejnych latach studiów wysokość stypendiów uzależniona będzie od wyników w nauce:

- średnia ocen od  3,5 - 300 zł na miesiąc;

- średnia ocen od 4,1 - 400 zł na miesiąc. 

 

Regulamin przyznawania stypenium i wzór wniosku

 

 

Kontakt i informacje:

 

Dziekanat WZPiNoS KUL w Stalowej Woli


Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 9/12, 37-450 Stalowa Wola
tel.  15 643 34 77

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Autor: Justyna Płaza
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017, godz. 14:53 - Małgorzata Wolak