O zrównoważonym rozwoju i charakterystyce węgli kopalnych
- trzecie Seminarium Instytutu Inżynierii Środowiska,
10 kwietnia 2017r.

10 kwietnia 2017r. o godz. 15.00 w budynku Inżynierii Środowiska odbędzie się trzecie już spotkanie z cyklu Seminariów Instytutowych.

W programie:
1. dr Agnieszka Kramek "Zrównoważony rozwój miast,
a jakość powietrza"

2. mgr Rafał Kuzioła "Oznaczanie zawartości śladowych ilości wybranych pierwiastków w węglach kopalnych z zastosowaniem technik spektroskopowych"

Seminarium ma charakter otwarty, zapraszamy pracowników, studentów oraz wszystkich zainteresowanych.

--------------------------------------------------------------------------

Relacja mgr. Mariusza Trzcińskiego z wizyty studyjnej na Uniwersytecie Notre Dame (USA) 

---------------------------------------------------------------------------

Stypendium Prezydenta Stalowej Woli
dla kierunków inżynieryjnych

 

Każdy student, rozpoczynający studia w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach inżynieryjnych KUL w Stalowej Woli, otrzyma co miesiąc

300 zł stypendium ufundowane przez Prezydenta Stalowej Woli.

 

Na pierwszym roku, stypendium otrzyma każdy student, niezależenie od osiąganych wyników w nauce.

 

Na drugim i kolejnych latach studiów wysokość stypendiów uzależniona będzie od wyników w nauce:

- średnia ocen od  3,5 - 300 zł na miesiąc;

- średnia ocen od 4,1 - 400 zł na miesiąc. 

 

Regulamin przyznawania stypenium i wzór wniosku

 

 

Kontakt i informacje:

 

Dziekanat WZPiNoS KUL w Stalowej Woli


Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 9/12, 37-450 Stalowa Wola
tel.  15 643 34 77

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

Autor: Justyna Płaza
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2017, godz. 13:54 - Leszek Wojtowicz