___________________________________________________________________

 

Zmiana siedziby Katedry

 

Od b.r. akademickiego (2016/2017) Katedra Psychologii Klinicznej KUL mieści się

w pokoju C-403 (Kolegium Jana Pawła II KUL).  

___________________________________________________________________

 

Tytuł doktora dla ks. Michała Glazy
   

26 września 2016 r. odbyła się uroczysta obrona doktoratu ks. Michała Glazy.

 

Ks. dr M. Glaza jest prezbiterem diecezji pelplińskiej, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, duszpasterzem akademickim w Domach Studenckich KUL oraz dr teologii.

___________________________________________________________________

 

      Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza przebaczania"  

                     

2 czerwca 2016 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza przebaczania".

 

Inicjatorem pomysłu była Katedra Psychologii Klinicznej, w ramach której prowadzone są innowacyjne badania w tym zakresie. Konferencja organizowana była przy współudziale Katedry Etyki Szczegółowej KUL.                       

___________________________________________________________________

 

Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego

 

Prof. S. Steuden, dr B. Bereza, dr K. Janowski oraz dr K. Pałkowska-Szymona zostali laureatami Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego przyznawanej w Instytucie Psychologii KUL za publikacje w czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR).

      kolacja_3_400_1   k1 konrad szymona_1

__________________________________________________________

 

Wręczenie odznaczeń państwowych Prof. S. Steuden

 

W dniu 27.11.2014 r. miało miejsce uroczyste mianowanie p. Prof. S. Steuden (z dniem 01.10.2014 r.) na najwyższe stanowisko uczelniane - profesora zwyczajnego w Katedrze Psychologii Klinicznej WNS KUL.

 

Pani Prof. S. Steuden została jednocześnie odznaczona

Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

4608_65074 4608_65080 4608_65081
   Naszej Pani Profesor serdecznie gratulujemy!  

___________________________________________________________

 

I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej,

27-29 listopada 2014, Poznań

 

uam  

Braliśmy udział w I Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej Psychologia kliniczna w XXI wieku - teoria i praktyka, organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

     17k    22ki

 Trzeciego dnia konferencji wykład plenarny wygłosiła prof. S. Steuden - "Oblicza traumy i ich diagnoza". Poza tym referowali: 

 

dr D. Mącik - "Poziom  niepokoju i kryzysu wartościowania u pacjentek z zespołem policystycznych jajników (PCOS) na tle kobiet po mastektomii, w okresie menopauzy oraz kobiet zdrowych - doniesienia wstępne"
mgr I. Januszewska, prof. S. Steuden - "Zastosowanie polskiej wersji Kwestionariusza Kompetencji Emocjonalnych i Regulacji Emocji do osób z chorobą nadciśnieniową"
dr K. Janowski - "Znaczenie wczesnej diagnozy zaburzeń poznawczych dla funkcjonowania osób w podeszłym wieku"
ks. mgr P. Brudek, prof. S. Steuden - "Rola przebaczania w bliskich relacjach u osób starszych"
prof. S. Steuden, mgr M. Guzewicz - "Doświadczanie utraty dziecka - koncepcje, problematyka diagnostyki i wsparcia" 

___________________________________________________________

 

Konferencja "STAROŚĆ W RODZINIE", 21 października 2014, Lublin

 

akademickie

Odbyła się pierwsza z zaplanowanego cyklu konferencji nt. Akademickie pogadanki o starości (http://pogadanki.eu/), organizowanych przez Katedrę Psychologii Klinicznej we współpracy z Uniwersytetem Opolskim.

 

Gośćmi specjalnymi byli Prof. Jerzy Vetulani, Prof. Katarzyna Olbrycht oraz Prof. Maria Braun-Gałkowska.

 

W ramach konferencji referaty głosili doktoranci p. Prof. S. Steuden:

 

ks. mgr Adam Falewicz, mgr Monika Guzewicz - "Mądrość i prężność a radzenie sobie ze stresem u osób starszych"
mgr Anna Gamrowska - "Rola rodziny w bilansie życia – analiza wypowiedzi osób starszych"
ks. mgr Paweł Brudek, prof. Stanisława Steuden - "Znaczenie mądrości życiowej dla powodzenia małżeństwa w okresie późnej dorosłości. Analiza badań własnych" 
ks. mgr Paweł Brudek - "Struktura osobowości a style humoru. Badania osób starszych. Implikacje rodzinne"

___________________________________________________________

 

Nowa kadra dydaktyczna w r. akad. 2014/2015

Macik_OK Od 1 października 2014 r. do zespołu pracowników Katedry Psychologii Klinicznej dorosłych, dołączyła p. dr Dorota Mącik.

W naszej Katedrze witamy także poszerzone grono studentów doktorantów, w b.r. akademickim rozpoczynających Swoją przygodę dydaktyczną :)

Są to: ks. mgr Adam Falewicz oraz ks. mgr Michał Glaza.          

___________________________________________________________

 

XXXV Zjazd Naukowy PTP w Bydgoszczy

 

logo-ptp

 

W ramach XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świecie, odbywającego się 18-21 września 2014 r. w Bydgoszczy, referaty wygłosili: 

- prof. S. Steuden - "Godność jako podstawowa wartość rozwoju człowieka chorego psychicznie"

- ks. mgr P. Brudek, prof. S. Steuden - "Zastosowanie polskiej wersji Trójczynnikowej Skali Mądrości (3D-WS) M. Ardelt do oceny mądrości życiowej osób w okresie starości".

___________________________________________________________

 

Doktoranci i pracownicy Katedry na konferencjach:

 

Konferencja "PSYCHOLOGIA RELIGII I DUCHOWOŚCI", 3-4 czerwca 2014

 

3-4 czerwca b.r. uczestniczyliśmy w I Zjeździe  Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości II Międzynarodowej Konferencji Psychologii Religii i Duchowości w Lublinie. Wygłoszone zostały referaty:

         mgr Adam Falewicz, prof. Stanisława Steuden - "Mądrość a wybrane aspekty religijności u osób w średniej i późnej dorosłości"
  dr Bernarda Bereza, Dominika Such - "Wyrażanie złości u osób o różnym poziomie religijności"
  mgr Monika Guzewicz, prof. Stanisława Steuden - "Religijne aspekty utraty dziecka przed jego narodzeniem"
  prof. dr hab. Stanisława Steuden, mgr Paweł Jan Brudek - "Religijny system znaczeń a satysfakcja z małżeństwa u osób starszych"

 

Szczególne podziękowania dla p. Dominiki Such, studentki IV roku psychologii - za włączenie się w kierunki zainteresowań naukowych Pracowników Katedry.

Dominice gratulujemy udanego debiutu naukowego! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Konferencja "PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY", 29-30 kwietnia 2014

 

29-30 kwietnia b.r. doktoranci oraz prof. S. Steuden reprezentowali nasz zespół, biorąc czynny udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Psychologia w służbie rodziny - Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie".

 

      Cieszymy się z sukcesów naszych młodszych Kolegów i Koleżanek, serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pokazanie najnowszych trendów naszych badań.

konf_gd wyklad_plenarny   

mgr Monika Guzewicz, prof. dr hab. Stanisława Steuden, dr Katarzyna Szymona-Pałkowska - "Rodzina osierocona wobec utraty dziecka nienarodzonego"

 

ks. mgr Paweł Brudek, prof. dr hab. Stanisława Steuden, mgr Izabella Januszewska- "Znaczenie religijności w budowaniu szczęśliwego związku. Badania małżonków w okresie późnej dorosłości"

 

ks. mgr Paweł Brudek, prof. dr hab. Stanisława Steuden, mgr Anna Gamrowska - "Preferencje aksjologiczne a jakość relacji małżeńskiej osób w okresie późnej dorosłości"


Wykład plenarny w zastępstwie za prof. Harwas-Napierałę,

wygłosiła prof. S. Steuden.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Konferencja "KONTEKSTY PSYCHOSOMATYKI" 10-11 kwietnia 2014
DSC_0937  

10-11 kwietnia wygłoszone zostały referaty:

- mgr Monika Guzewicz, prof. Stanisława Steuden - "Psychosomatyczne konsekwencje utraty dziecka w wyniku poronienia"

- mgr Izabella Januszewska, prof. Stanisława Steuden - "Kompetencje emocjonalne oraz ukierunkowanie regulacji emocji negatywnych osób z chorobą nadciśnieniową"

- dr Katarzyna Szymona-Pałkowska, prof. Stanisława Steuden, mgr Monika Guzewicz, prof. Janusz Kraczkowski - "Postawa wobec własnej choroby a jakość życia kobiet z zespołem nietrzymania moczu"

- mgr Anna Gamrowska, Agnieszka Wołoszyn, prof. Stanisława Steuden - "Samoocena a radzenie sobie z trądzikiem pospolitym u osób dorosłych"

- dr Bernarda Bereza, Kinga Słowik - "Radzenie sobie ze stresem a poczucie koherencji u osób uzależnionych od nikotyny"

- mgr Anna Gamrowska, prof. Stanisława Steuden - "Psychospołeczne czynniki wpływające na realizację zaleceń medycznych u pacjentów po transplantacji nerki"

 

Szczególne podziękowania dla p. Kingi Słowik, studentki IV roku psychologii - za włączenie się do badań Katedry oraz gratulacje za debiut naukowy!

____________________________________________________________

 

wykłady dla uczestników

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w r.akad. 2013/2014

 

Pracownicy Katedry (zespół psychologii klinicznej dorosłych) w b.r. akad. przeprowadzili cykl wykładów dla uczestników LUTW dotyczących m.in. tematów:

 

prof. S. Steuden - "Stres psychologiczny - objawy, przyczyny, radzenie sobie"

                          "Człowiek chory psychicznie w rodzinie i społeczeństwie"

dr B. Bereza - "Psycholog a psychoterapeuta - zakres pomocy a skuteczność"

                     "MetaSystemowe rozumienie zaburzeń psychicznych"

dr K. Janowski - "Martwienie się - istota zjawiska"

                        "Wsparcie psychologiczne wobec osób martwiących się"

logoLUTW LUTWIMG_7563

____________________________________________________________

 

Stypendium naukowe z rąk Prezydenta Miasta Lublin

dla doktoranta naszej Katedry

 

ks_brudek  

25 lutego 2014 r. ks. mgr Paweł Brudek otrzymał stypendium naukowe w ramach "Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów", realizowanego przez Miasto Lublin.

 

Odznaczenie jest wyrazem uznania dla działań, służących rozwojowi nauki, Lublina i Lubelszczyzny, ale także osiągnięć i wysokich wyników w nauce.

 

Naszemu Koledze serdecznie gratulujemy!

 ___________________________________________________________________

 

Podziękowania dla naszego współpracownika

Dr Mariana Ledwocha

 

547_10598  

Od II semestru r. akad. 2013/2014  współpracę naukowo-dydaktyczną z naszą Katedrą zakończył p. dr Marian Ledwoch.

 

Dr M. Ledwoch przez wiele lat pełnił funkcję kuratora Koła Naukowego Studentów Psychologii, współorganizując m.in. coroczną konferencję AKTUALIA psychologiczne w KUL.

 

Naszego Kolegę ciepło pozdrawiamy :) i życzymy sukcesów

w dalszej pracy naukowo-dydaktycznej!

____________________________________________________________

 

Odznaczenia państwowe dla Pracowników Katedry

 

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczone zostały:  

 

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę:

 

dr Bernarda Bereza

dr Katarzyna Szymona-Pałkowska

Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych i Medalu KEN wszystkim wyróżnionym pracownikom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyło się 9 grudnia 2013 r. w auli im. S. Kardynała Wyszyńskiego. Dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonała Pani Wojewoda Lubelski, prof. Jolanta Szołno-Koguc.
         

 ___________________________________________________________________

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"OBLICZA STAROŚCI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE"

                              

15 czerwca 2013 r. odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa nt. szeroko pojętej problematyki starości. Honorowy patronat naukowy pełnili:

Prof. Monika Ardelt – Uniwersytet Floryda (USA)

Dr Caroline Bassett  Dyrektor Instytutu Badań nad Mądrością w Minneapolis (USA) 

Prof. Alex Blaszczynski  Uniwersytet Sydney (Australia)

Prof. Patricia M. Thane  King's College London (Wielka Brytania)

Prof. Barbro Wadensten  Uniwersytet Uppsala (Szwecja) 
 
Konferencja powstała we współpracy z Uniwersytetem Opolskim (Instytutem Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutem Psychologii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego).

 

www.konferencja-starosc.pl

____________________________________________________________

 

Katedra Psychologii Klinicznej na

I Seminarium Wyjazdowym Instytutu Psychologii (SWIP)

 

W dniach 8-10 marca 2013 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się I Seminarium Wyjazdowe Instytutu Psychologii. Młodszych pracowników naukowych Katedry Psychologii Klinicznej reprezentowała dr Maria Gałkowska-Bachanek.
          _IMG_8718      IMG_8670

___________________________________________________________________

 

 Wyróżnienie dla pracy doktorskiej dr Diany Müller

 

Dr Diana Müller wypromowana przez Prof. dr hab. Stanisławę Steuden, otrzymała wyróżnienie w kategorii praca doktorska za pracę „Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania studentów niepełnosprawnych słuchowo w relacjach interpersonalnych”

    Wyróżnienie przyznała Komisja Konkursowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie lub doktorskie w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Serdecznie gratulujemy! 

___________________________________________________________________

 

Mamy profesora zwyczajnego!

 

7 sierpnia 2012 r. Kierownik naszej Katedry, prof. Stanisława Steuden, za swój dorobek dydaktyczno-naukowy została uhonorowana tytułem profesora zwyczajnego. Otrzymała znakomite recenzje czołowych psychologów środowisk akademickich. Pani Profesor serdecznie GRATULUJEMY!
profsteuden1a   profsteuden2

 ___________________________________________________________________

 

Ukazały się dwa tomy z cyklu zbiorowych publikacji pokonferencyjnych

MEDYCYNA W PSYCHOLOGII - PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE

 

Pierwszy tom "O jakości życia z persepktywy człowieka zdrowego i chorego" redagowały: dr Katarzyna Szymona-Pałkowska, dr Maria Gałkowska-Bachanek oraz profesor Stanisława Steuden. Redaktorami tomu drugiego są: dr Bernarda Bereza oraz dr Marian Ledwoch.     
              

 __________________________________________________________________

 

Inauguracja Roku Osób Starszych

 

Z dniem 30 stycznia 2012 r. w naszym mieście został zainaugurowany Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Z tej okazji odbyła się Konferencja mająca miejsce w Sali Widowiskowej Teatru Muzycznego w Lublinie. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Stanisława Steuden. Dotyczył on tematu "Psychologiczny wymiar czasu w życiu człowieka".

           

  __________________________________________________________________

 

Psychologia złości

 

9 stycznia 2012 r. w sprzedaży ukazała się nowa książka pod redakcją dr Bernardy Berezy. Książka jest efektem współpracy środowisk akademickich oraz specjalistów praktyków nad popularyzacją medycznych, psychologicznych i psychoterapeutycznych aspektów emocji złości.                                                         

                                            oblicza_zlosci2

 ___________________________________________________________

 

Znakomity podręcznik wprowadzający w problematykę

psychologii starości

 

Pojawiła się unikatowa na rynku polskim monografia z zakresu psychogerontologii, autorstwa prof. Stanisławy Steuden. Książka stanowi kompendium wszechstronej wiedzy na temat ludzi w podeszłym wieku.

 

"Starzenie się, to nie tylko pewien okres w życiu człowieka, ale czas nacechowany mądrością, którą przynoszą ze sobą lata doświadczeń. Starość jawi się jako czas pomyślny, w którym dopełnia się miara ludzkiego zycia, ale także czas, w którym podejmuje się nowe zadania." [Jan Paweł II] 

 

Zachęcamy do lektury!

                                            Top-13

 __________________________________________________________________

 

 

 

Autor: Bernarda Bereza
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016, godz. 17:16 - Bernarda Bereza