Katedra Biografistyki Pedagogicznej prezentuje kolejny tom publikacji naukowej

pt. Obcy/inny wśród swoich. Wychowawczy wymiar biografii.

----------------------------------------------------------------

 

 

Zapraszamy serdecznie do lektury drugiego tomu czasopisma „Biografistyka Pedagogiczna”, poświęconego badaniom biograficznym prowadzonym na gruncie nauk o wychowaniu. W tomie znalazł się m.in. zbiór wspomnień

o prof. Tomaszu Wachu. 

------------------------------------------------------------------