Życzenia

 

------------------------------------------------------------ 

  

PROGRAM KONFERENCJI 21-22 kwietnia 2017r.

KOMUNIKAT

KARTA ZGŁOSZENIOWA

---------------------------------------------------------------------------------

  

Szanowni Państwo,

pracownik naszego Wydziału, dr Marek Gędek potrzebuje naszej pomocy w
walce z rakiem.


Pan Marek od czterech lat walczy z bardzo rzadkim i agresywnym
nowotworem. Do tej pory przeszedł już 11 operacji i żmudne leczenie.
Pomimo choroby prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej naszego Wydziału i pracuje naukowo.

W 2015 roku wynaleziono lek, który skutecznie zatrzymuje postęp choroby.
Niestety, nie znajduje się on na liście leków refundowanych przez NFZ, a
miesięczna kuracja to co najmniej 28 tys. złotych.

Fundusze potrzebne na leczenie Marka Gędka zbiera Charytatywne
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Aby leczenie mogło
byś kontynuowane, potrzebne są kolejne wpłaty, które można przekazywać
na konto:
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
konto bankowe dla darowizn: 49124024961111001044831755
z dopiskiem "DLA MARKA"
W duchu koleżeńskiej solidarności wspierajmy dr Marka Gędka zarówno
wpłatami, jak i serdeczną modlitwą.

Ewa Domagała-Zysk
Prodziekan WNS KUL

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Przekaż 1% na PAULINĘ SKRZYNIARZ,

uprzejmie proszę i dziękuję!

 

PRZEKAŻ 1% PODATKU DOCHODOWEGO WPISUJĄC W DRUK PIT

Nr KRS 0000308316
z dopiskiem:  Paulina Skrzyniarz S/168

Dobrowolnej wpłaty darowizny można dokonać na konto:

Paulina Skrzyniarz : 77 9375 0002 0000 1247 3000 0010

 

http://paulinaskrzyniarz.blog.onet.pl/2017/01/08/przekaz-1-podatku/