PREZENTACJA WYNIKÓW PROJEKTU BADAWCZEGO

EKUMENICZNE INTERPRETACJE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH W DZIAŁALNOŚCI ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

 

finansowanego w ramach konkursu NCN "OPUS 5"

 

zrealizowanego przez zespół badawczy Katedry Teologii Protestanckiej KUL w składzie:

Dr hab. Piotr Kopiec - kierownik projektu

Ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL - wykonawca

Ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL - wykonawca

                                                                                                                                                                                     

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017

 

 

18-25 stycznia  2017

kościół  akademicki  KUL

godz. 12. 30

 

 

DZIEŃ

CELEBRANS

KAZNODZIEJA

18 stycznia

środa

Ks. Dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL

 

Ks. Mgr Grzegorz Brudny

Kościół

Ewangelicko-Augsburski

19 stycznia

czwartek

Ks. Dr hab.

Sławomir Nowosad, prof. KUL

Dziekan Wydziału Teologii KUL

20 stycznia

piątek

Ks. bp dr Mieczysław Cisło

Biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej

 

Abp Abel

Prawosławny Arcybiskup

Lubelski i Chełmski

 

22 stycznia

niedziela

Ks. Bp Prof. Dr hab. Józef Wróbel

Biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej

 

23 stycznia

poniedziałek

Ks. Dr hab. Antoni Nadbrzeżny

Instytut Teologii Dogmatycznej KUL

Ks. Mgr Mariusz Maikowski

Kościół

Adwentystów Dnia Siódmego

24 stycznia

wtorek

Ks. Dr hab. Marek Jagodziński, prof. KUL

Instytut Ekumeniczny KUL

Ks. Mgr Andrzej Gontarek

Kościół Polskokatolicki

Przewodniczący

Lubelskiego Oddziału

Polskiej Rady Ekumenicznej

25 stycznia

środa

Ks. Mgr Paweł Samiczak

Kościół rzymskokatolicki

Ks. Mgr Andrzej Jeziernicki

Prezbiter naczelny

Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej

 

KONFERENCJA NAUKOWA

W TYGODNIU MODLITW

O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

 

 Protestantyzm. Różnorodność i dialog

 

19 stycznia 2017

czwartek

KUL

Collegium Norwidianum 004

godz. 10.00 - 12.00 

 

 

10.00

Powitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę konferencji

10.10

Dr hab. Piotr Kopiec (KUL):

Ojcowie Reformacji.

10.30

Prof. Dr hab. Tadeusz J. Zieliński (ChAT):

Protestantyzm ewangelikalny.

11.10

Ks. Dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL

50 lat dialogu katolicko-luterańskiego.

11.30

dyskusja

12.00

wernisaż wystawy Protestanci Lublina – ks. mgr Grzegorz Brudny, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie (atrium Collegium Norwidianum).

 

 

 

 

Nowa książka przygotowana

w Instytucie Ekumenicznym KUL

Ekumenizm dla ewangelizacji

Ekumenizm dla ewangelizacji

Redakcja

Ks. Przemysław Kantyka, Sławomir Pawłowski SAC

do nabycia w Wydawnictwie KUL

 

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=2844 

 

 

SPIS TREŚCI

Abp Stanisław Budzik. Słowo wstępne

Ks. Przemysław Kantyka, Sławomir Pawłowski SAC. Wprowadzenie

Ks. Marcin Składanowski. Życiodajna misja. Ekumeniczne rozumienie ewangelizacji

Ks. Przemysław Kantyka. Wymiana darów duchowych katolików z chrześcijanami innych wyznań

Sławomir Pawłowski SAC. Największe osiągnięcia współczesnych dialogów ekumenicznych

Kurt kard. Koch. Perspektywy dialogu ekumenicznego między Kościołem katolickim a Kościołami prawosławnymi

Ks. Peter Hocken. Ekumenizm z ewangelikalnymi

Ks. Peter Hocken. Druga paradygmatyczna zmiana katolickiego ekumenizmu?

Ks. Marcin Składanowski. Ekumenizm w oczach tradycjonalistów katolickich. Półprawdy, manipulacje, stereotypy

Piotr Kopiec. Ekumenizm męczenników

Piotr Kopiec. Odpowiedzialny ekumenizm. Przykład Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej

Ks. Przemysław Kantyka. Ekumenizm i katecheza

Sławomir Pawłowski SAC. Hierarchia prawd wiary w katechezie a ekumenizm

Aneks: Papieska Rada do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan Dyrektorium ekumeniczne (1993 r.)

Noty o autorach

 

Z Wprowadzenia:

(...) Duszpasterskie Wykłady Akademickie w 2014 roku odbyły się pod hasłem Ekumenizm dla ewangelizacji. Zarówno wykłady, jak i następująca po nich publikacja pod tym samym tytułem, zostały przygotowane przez Instytut Ekumeniczny KUL, który od ponad 30 lat służy Kościołowi w Polsce i na świecie swoją pracą badawczą nad zagadnieniami z teologii ekumenicznej oraz kształci kadry przyszłych wykładowców ekumenizmu i referentów ekumenicznych dla diecezji i zakonów.

W doborze tematyki wykładów wzięto pod uwagę oczekiwania ich uczestników, przede wszystkim duszpasterzy i katechetów. Znalazły się więc w wykładach zagadnienia dotyczące wymiany darów duchowych z chrześcijanami innych wyznań, ekumenizmu męczenników, krytyki ekumenizmu przez tradycjonalistów katolickich, największych osiągnięć współczesnych dialogów ekumenicznych, a także ekumenicznego wymiaru katechezy i zagadnienie hierarchii prawd wiary w katechezie. Wydaje się czymś ważnym umiejętność odparcia zarzutów stawianych ekumenizmowi przez tradycjonalistyczne środowiska katolickie, jak również dostrzeżenie olbrzymiego dorobku dialogów doktrynalnych ostatniego półwiecza. Dla duszpasterza pożyteczne będzie przypomnienie katolickich zasad communicatio in sacris – współudziału w świętych czynnościach. Ekumenizm to nie tylko doktryna i kult, to także świadectwo. Jan Paweł II przypomina, że „Chyba najbardziej przekonujący jest ten ekumenizm świętych i męczenników. Communio sanctorum mówi głośniej aniżeli podziały” (list apostolski Tertio millenio adveniente nr 37). Warto także przypomnieć wskazania Kościoła odnośnie do ekumenicznego wymiaru katechezy.

Przekazywana do rąk Czytelnika książka nie jest jedynie zapisem Duszpasterskich Wykładach Akademickich, które odbyły się w KUL 28 i 29 sierpnia 2014 r. W książce znalazły się również opracowania uzupełniające tematykę podjętą nad wykładach: rozważania o ekumenicznym rozumieniu ewangelizacji, o perspektywach dialogu katolików z prawosławnymi, o dialogu z chrześcijanami ewangelikalnymi umożliwionym dzięki nowemu otwarciu – zmianie „paradygmatu ekumenicznego” – dokonanemu przez papieża Franciszka. Opisany też został przykład realizacji ekumenizmu w praktyce przez Międzynarodową Wspólnotę Ekumeniczną. W aneksie zamieszczono także obowiązujące Dyrektorium ekumeniczne z 1993 r., ogłoszone przez Papieską Radę do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, zawierające wskazania dla praktycznego realizowania działalności ekumenicznej w Kościele katolickim. (...)

 


 

Kard. Kurt Koch na KUL

 

Dnia 8 grudnia 2014 roku, w 96. rocznicę powstania naszej uczelni, Instytut Ekumeniczny przeżywał wraz z Wydziałem Teologii KUL oraz z całą społecznością akademicką radość goszczenia Jego Eminencji Kardynała Kurta Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.

Ksiądz Kardynał przewodniczył Mszy świętej w kościele akademickim, podczas której wygłosił homilię (zobacz fotorelację)

 

Następnie w czasie uroczystych obchodów jubileuszu istnienia uczelni Dostojny Gość otrzymał z rąk JM Księdza Rektora oraz Księdza Dziekana Wydziału Teologii Złoty Dyplom w uznaniu jego zasług dla teologii i Kościoła, zwłaszcza w promocji dialogu teologicznego i w działaniach na rzecz pojednania chrześcijan.

Ksiądz Kardynał wygłosił w czasie uroczystości wykład poświęcony perspektywom dialogu ekumenicznego między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym (fotorelacja z uroczystości - zobacz)

 

Po uroczystości Dostojny Gość spotkał się z pracownikami Instytutu Ekumenicznego KUL, od których otrzymał księgę jubileuszową przygotowaną z okazji 30-lecia działalności Instytutu.

 

 


 

 

Instytut Ekumeniczny KUL wraz z Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie zapraszają na konferencję naukową:

Pragnę żyć

Interdyscyplinarna dyskusja o bezpieczeństwie i godności życia ludzkiego

Drohiczyn, 25 października 2014 roku

 

Zobacz plakat

  


 

 

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 2014

 

Instytut Ekumeniczny włącza się w lubelskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18 - 25 stycznia 2014 roku).

 

Zapraszamy całą społeczność akademicką KUL oraz przyjaciół ekumenii na Msze święte w Kościele akademickim oraz nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich w Lublinie.

 

W niedzielę 19 stycznia zapraszamy na ekumeniczny koncert kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich.

 

W środę 22 stycznia zapraszamy na konferencję naukową poświęconą bardzo trudnej sytuacji naszych braci i sióstr w wierze w Syrii. W czasie konferencji podejmiemy także szerszą refleksję nad współczesnymi prześladowaniami chrześcijan.

 


 

 

„Jeden Pan – jedna wiara”. O ekumenizmie w Roku Wiary

 

Międzynarodowa konferencja naukowa

w 30-lecie Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz Ogólnopolski Zjazd Referentów ds. Ekumenizmu

 

Poniedziałek, 21 października 2013 r. godz. 9.00-17.00

Collegium Iuridicum, Lublin, ul. Spokojna 1, sala nr 300

 

Patronat honorowy

 

JEm. Ks. Kard. Kurt Koch, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan

JE Ks. Abp Józef Michalik, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

JE Ks. Abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL

JE Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz, Przewodniczącego Rady KEP ds. Ekumenizmu

 

Zobacz fotorelację z konferencji - tutaj

 

Zobacz relację filmową - tutaj

 

Napisali o nas - zobacz relację Radia Watykańskiegotutaj

 

 

 

Program

 

9.00    

  • Powitanie: ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL
  • Otwarcie konferencji: ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL, Prodziekan Wydziału Teologii KUL
  • Słowo Wielkiego Kanclerza KUL - JE Ks. Abp dr hab. Stanisław Budzik
  • Słowo prawosławnego arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego - JE Ks. Abp Abel
  • Słowo honorowego zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP - JE Ks. Bp dr Edward Puślecki

 

 

Sesja I – przewodniczy ks. dr hab. Wojciech Hanc, prof. UKSW

 

9.45     Ks. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI

            Dialog jako podstawowa kategoria wiary

10.15   Ks. dr Walerian Bugel, Wydział Teologiczny w Ołomuńcu

            Relektura postaci ks. Jana Husa jako lekcja ekumeniczna

 

Prezentacja Księgi Jubileuszowej

 

10.45 – 11.15  Przerwa

 

Sesja II – przewodniczy ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski)

 

11.15   JE Abp dr Jakub, prawosławny arcybiskup białostocki i gdański

            Ekumenizm w historii: problemy i perspektywy

11.45   Ks. dr Hector Scerri, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Maltańskiego

            Ekumenizm Papieża Franciszka

12.15   Dyskusja

 

12.30 – 14.30  Przerwa

 

Sesja III – przewodniczy ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Uniwersytet Śląski)

 

14.30   Ks. prof. Nicu Dumitraşcu, dziekan Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Oradea (Rumunia)

            Prawosławny komentarz do języka „ekumenicznej dyplomacji”

15.00   Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, dyrektor Instytutu Ekumenicznego i Badań nad Integracją Uniwersytetu Opolskiego

            Sakrament Eucharystii w dialogach ekumenicznych

15.30   Dyskusja

 

16.00 – 16.30  Przerwa

 

16.30   Komunikaty dla referentów ds. ekumenizmu

 


 

 "ZBIERANIE OWOCÓW"

SUKCESY I TRUDNOŚCI KATOLICKIEGO ZAANGAŻOWANIA EKUMENICZNEGO

KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI ROKU WIARY

DROHICZYN, 26 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

 

Instytut Ekumeniczny KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie współorganizują konferencję naukową. Zobacz plakat.

 

Zobacz relację z konferencji tutaj

 


 

  

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 2013

 

Instytut Ekumeniczny, wypełniając swoje zadania statutowe, włączył się w lubelskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18 - 25 stycznia 2013 roku).

 

W wymiarze duchowym i modlitewnym społeczność akademicka KUL przeżywa Tydzień Modlitw w czasie Mszy świętych w Kościele akademickim.

 

Naukowym elementem obchodów Tygodnia Modlitw była konferencja naukowa "O ekologii ekumenicznie. Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia", która odbyła się 23 stycznia 2013 r. (zobacz galerię zdjęć z konferencji)

 

Autor: Marcin Składanowski
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2017, godz. 14:42 - Przemysław Kantyka