28.11.2017 - 31.05.2018

Egzamin CEF B2/B2+

b2

 

Uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/18, obowiązkowy lektorat języka obcego nowożytnego kończą egzaminem na poziomie CEF B2.

Studenci studiów studiów II stopnia zajęcia językowe kończą na poziomie CEF B2+.

 

Charakterystyka poziomu B2+

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach dotyczących specyfiki zawodowej oraz rozumie i prowadzi dyskusje z użyciem języka specjalistycznego.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka bez szczególnego wysiłku.

Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne (np. autoprezentacja, prezentacja, dyskusja etc) i pisemne (np. memorandum, streszczenie artykułu, list transakcyjny, aplikacyjny, raport etc) oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań oraz swoje sugestie, preferencje

Osoba posługuje się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi opisanymi na poziomie B2 CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

gavel

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,
Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL
wspólnie z

Wydziałem Prawa i Administracji
oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

zapraszają studentów do udziału w

VI Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim

na temat

CREATION AND EXTINCTION OF STATEHOOD IN INTERNATIONAL LAW

 

Konferencja odbędzie się dnia 17 maja 2018 roku

na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

W ramach konferencji przewidziane są cztery sesje tematyczne:

  • Creation of States
  • Extinction of Statehood
  • Recognition of States and Governments
  • State Succession

Tematy wystąpień (maksymalnie 10 minutowych) wraz z krótkim abstraktem należy przesłać za pomocą FORMULARZA do dnia 22 kwietnia 2018 (przedłużony termin zgłoszeń).

 

Honorowy patronat nad konferencją objął

Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński - Rektor KUL

oraz

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski - Rektor UMCS

konkurs_jezykowy
Zapraszamy wszystkich studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do wzięcia udziału w kolejnej edycji Wielkiego Konkursu Językowego.
Jeżeli:
  • Lubisz uczyć się języków!
  • Pasjonujesz się kulturą różnych krajów!
  • Jesteś ambitny i chcesz rozwijać swoje pasje!
Weź udział w naszym konkursie !!!

Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 7 maja 2018 r. za pomocą FORMULARZA :

 
Konkurs z języka angielskiego odbędzie się 11 maja 2018 r.
część pisemna: godz. 9 30 - 11 30 sala 243 GG
część ustna: godz. 11 30 sala 243 GG
 
Szczegółowy regulamin dostępny jest poniżej:

regulamin_konkursu_jezykowego_2018_angielski

competition_sample_2018_with_key-1

 

regulamin_konkursu_jezykowego_2018_hiszpanski

Serdecznie zapraszamy !!!

Instytut Europeistyki KUL

Koło Naukowe Studentów Europeistyki „EURO-KUL”

oraz

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL

serdecznie zapraszają wszystkich studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do wzięcia udziału w
III edycji Konkursu

European Public Speaking Competition

studenci KUL zaprezentują wystąpienia
w języku angielskim

zgodne z hasłem tegorocznej edycji Konkursu:

„Promoting European Union’s values through Erasmus Plus Program

Główną Nagrodą w Konkursie jest:

płatny miesięczny staż w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego

Krzysztofa Hetmana w Brukseli

Dodatkowymi nagrodami w Konkursie są gadżety ufundowane przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz inne atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Konkurs odbędzie się dnia 9 maja 2018 r. o godz. 10 w Collegium Iuridicum KUL
przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie

 

Konkurs organizowany jest z inicjatywy studentów European Studies.

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ POPRZEZ ELEKTRONICZNY FORMULARZ REJESTRACYJNY DOSTĘPNY TUTAJ 
do dnia 29 kwietnia 2018 roku!

ODWIEDŹ NASZE WYDARZENIE NA FACEBOOKU!

patron

puzzel

 

Poniżej zamieszczamy terminy konsultacji lektorów SPNJO w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018:

termin_konsultacji_semetr_letni_2017_2018