15.02.2017 - 31.03.2017

Egzaminy TELC

telc_puzzle

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej sesji egzaminów międzynarodowych TELC. Najbliższy termin egzaminu 20 maja 2017 roku.

Zgłoszenia do dnia 31 marca 2017 r. w sekretariacie SPNJO.
Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW certyfikat TELC B2 zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (§4ust.6)
Przewod_doktorski_certyfikaty

 

Akademickie Centrum Językowe przy Fundacji Rozwoju KUL zaprasza do udziału w kursach przygotowujących do egzaminów TELC.

 

Liczba osób w grupie: 4-10

Cena godziny dla uczestnika: 19 PLN

Ilość godzin: 30 h po 45 min.

Koszt kursu: 570 PLN

Zapisy do dnia 15 marca.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie SPNJO (226 GG; 445 42 29)

spnjo_kolka

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu studiów KUL oraz Zarządzenia Rektora KUL z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia liczby bezpłatnych punktów ECTS dla zajęć nieobjętych planem studiów, studenci mogą NIEODPŁATNIE rozszerzać swój program o wybrane zajęcia, w tym także zajęcia lektoratowe
Jeśli chcą Państwo, korzystając z tej możliwości, uczestniczyć w zajęciach językowych (zdać egzamin), zapraszamy do sekretariatu SPNJO ze stosowną zgodą Dziekana w terminie do dnia 3 marca.

Wzór podania znajdą Państwo poniżej:

podanie_ects
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie SPNJO (pok. 230 B GG).

podanie_ects_instrukcja

 

Serdecznie zapraszamy.:)