Oferta dotyczy wyjazdu na semestralne studia w Xi’an International Studies University (Xi’an, Chiny) w ramach umowy bilateralnej pomiędzy KUL i XISU.

Liczba miejsc: 2.

Xi’an International Studies University zapewnia bezpłatne uczestnictwo w zajęciach oraz zakwaterowanie.

Student we własnym zakresie pokrywa koszty: uzyskania wizy, podróży, ubezpieczenia (w Polsce i w Chinach) podróżnego, medycznego i NNW, szczepień ochronnych, wyżywienia i materiałów dydaktycznych.

Zasady ubiegania się o stypendium

O stypendium mogą ubiegać się studenci sinologii KUL (I lub II stopnia). Student ubiegający się o możliwość wyjazdu na stypendium musi:

 • wykazywać się dobrymi wynikami w nauce (średnia ocen nie niższa niż 4,5),
 • posiadać dobrą znajomość języka angielskiego (poziom B2, ocena co najmniej 4,5)
 • mieć średnią ocen z przedmiotów praktycznej nauki języka chińskiego (co najmniej 4,5)

 

Dokumenty należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą (GG-203) do 15 marca 2018 r.

Oferta dotyczy wyjazdu na semestralne studia na Yangtze Normal University (Chongqing, Chiny) w ramach umowy bilateralnej pomiędzy KUL i YZNU.

Liczba miejsc: 10.

Yangtze Normal University zapewnia bezpłatne uczestnictwo w zajęciach oraz zakwaterowanie.

Student we własnym zakresie pokrywa koszty: uzyskania wizy, podróży, ubezpieczenia (w Polsce i w Chinach) podróżnego, medycznego i NNW, szczepień ochronnych, wyżywienia i materiałów dydaktycznych.

Zasady ubiegania się o stypendium

O stypendium mogą ubiegać się studenci sinologii KUL (I lub II stopnia) albo uczestnicy kursu języka chińskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Student ubiegający się o możliwość wyjazdu na stypendium musi:

 • wykazywać się dobrymi wynikami w nauce (średnia ocen nie niższa niż 4,0),
 • posiadać dobrą znajomość języka angielskiego (poziom B2, ocena co najmniej 4,0)
 • mieć średnią ocen z przedmiotów praktycznej nauki języka chińskiego (co najmniej 4,0)

 

Dokumenty należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą (GG-203) do 14 kwietnia 2018 r.

Rozpoczął się nabór wniosków na stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2018/2019. Zachęcamy do aplikowania studentów, absolwentów, młodych naukowców oraz nauczycieli akademickich zainteresowanych pobytem studyjnym/ badawczym w Niemczech.

 

OFERTA DLA STUDENTÓW:

 • stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów
 • stypendia na pobyty studyjne
 • stypendia dla absolwentów germanistyki
 • dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

 

OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW:

 • stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze
 • stypendia na roczne pobyty badawcze
 • stypendium na pobyt badawczy w jednym z instytutów Wspólnoty Naukowej im. Gottfrieda Wilhelma Leibniza

 

OFERTA DLA NAUKOWCÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

 • stypendia na pobyty badawcze
 • stypendia na staże artystyczne

 

Szczegóły oferty: endbroszura17

Z uwagi na brak zgłoszeń na wyjazd do Sogang University na pierwszy semestr roku akademickiego 2015/2016, Dział Współpracy z Zagranicą przedłuża nabór zachęcając do składania dokumentów aplikacyjnych na wyjazd w drugim semestrze. Szczegóły oraz formularz aplikacyjny poniżej.

 

Sogang_University_Fact_Sheet_2015-2016

Formularz_Aplikacyjny_Sogang

Zapraszamy do zapoznania się z informacją nt. usług tłumaczeniowych na naszej uczelni.

Uprzejmie informujemy o płatnych kursach języka i kultury włoskiej w Camerino w roku 2015 dla osób z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (studenci, pracownicy) na różnych poziomach języka. Wszelkie informacje zawarte w załącznikach (wersja angielska + wersja włoska). Osoby zainteresowane kursem powinny kontaktować się bezpośrednio z koordynatorką kursów, p. Anną Poeti (jak w załączniku).

Wkrótce na stronie internetowej www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm dostępna będzie oferta stypendialna na rok akademicki 2016/2017. Zawierać będzie informacje o możliwościach wyjazdów zagranicznych na studia częściowe, staże i misje naukowe, staże doktoranckie oraz kursy językowe. Termin składania podań na większość wyjazdów to 28 listopada 2015. 

Tutaj znajdują się informacje dotyczące możliwości stypendialnych dla studentów i dla pracowników naukowych.

Stypendia na dwu i pół letnie studia magisterskie na uniwersytecie w Kolonii, Niemieckiej Akademii Wychowania Fizycznego w Kolonii lub na Politechnice Akwizgrańskiej. Program dla studentów nauk ekonomicznych, przyrodniczych oraz kierunków inżynierskich z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego i angielskiego.

Termin aplikacji: Aplikacje do programu przyjmowane są wyłącznie w
terminie od 1. września do 1. listopada każdego roku dla kandydatów
planujących rozpocząć studia magisterskie w Niemczech w semestrze
zimowym roku następnego.

Wszelkie informacji w załączniku oraz na stronie.

 

 

ulotka o programie pl

Program stypendialny na rzecz Europy środkowo- Wschodniej

Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V KAAD

O 5-miesięczne stypendium naukowe GFPS mogą się ubiegać studenci i doktoranci wszystkich kierunków. Terminy składania wniosków mijają 31 marca i 31 października każdego roku. Podstawowymi kryteriami wyboru są dobre wyniki w nauce, ciekawy projekt naukowy oraz zainteresowanie działalnością GFPS.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE STYPENDIUM I SKŁADANIA WNIOSKÓW >>> www.gfps.pl

 

Nowa oferta stypendialna skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni znajduje się w broszurze. W razie pytań – cały zespół DAAD – służy radą i pomocą. Cała oferta stypendialna, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajdują się na stronie  internetowej: www.daad.pl.

Oferta stypendialna skierowana do młodych naukowców pragnących prowadzić badania naukowe w Australii.

03.12.2010

Stypendia KAAD

Stypendia na pobyty studyjne i naukowe w Niemczech. Przeznaczone są dla studentów (po ukończonym 6 semestrze studiów), absolwentów uczelni akademickich oraz pracowników naukowych. Więcej informacji tutaj.

Fundacja Rochusa i Beatrycze Mummert oferuje stypednia dla studentów nauk ekonomicznych i przyrodniczych na studia magisterskie w Kolonii lub w Akwizgranie. Aplikacje przyjmowane są w terminie 1.09-1.11. Więcej informacji - Fundacja Mummert.pdf.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów oraz kursów językowych Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.da-vienne.ac.at

Zachęcamy do skorzystania z oferty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF), przy którego pomocy można sfinansować między innymi:
•    studia (od 1 do 4 semestrów) w jednym z krajów Grupy Wyszehradzkiej  
•    festiwal lub inne wydarzenie kulturalne
•    konferencję naukową
•    kurs na uczelni wyższej o tematyce wyszehradzkiej
Głównym warunkiem otrzymania grantu od IFV jest to, aby projekt miał charakter wyszehradzki (promował ideę Grupy Wyszehradzkiej, prezentował jego kraje, itp.)

O granty i stypendia mogą ubiegać się studenci, młodzi naukowcy, wykładowcy, organizacje studenckie, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, itp.

Więcej informacji na stronie IFV: http://www.visegradfund.org/ oraz w Biurze Współpracy z Zagranicą.

Stypendia dla pracowników naukowych ze stopniem doktora na prowadzenie badań w wybranych przez Fundację europejskich instytucjach naukowych takich jak m.in.:
 • MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME (Paryż) - Więcej informacji i formularz: tutaj
 • INSTITUTO DE FILOLOGIA, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (Hiszpania) Więcej informacji: tutaj
Informacje o całym programie stypendialnym Mellon Foundation w Europie i terminach składania aplikacji można znaleźć pod adresem: http://www.caorc.org/

Kursy języka niemieckiego w Wiedniu dla studentów. Więcej informacji na stronie www.actilingua.com/uni ; (Passwort: deutschlernen)

Wersja elektroniczna informatora nt. podwójnych dyplomów polsko-francuskich znajduje się tutaj: catalogue_DD_POLONAIS_Version_finale.pdf