Szkolenie dla studentów pracy socjalnej „Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem rodziny z patologicznym hazardem” - II edycja

 

 

 

Miło nam poinformować, iż w roku akademickim 2017/2018 w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej realizowana będzie druga edycja projektu szkoleniowego dla studentów pracy socjalnej: „Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem rodziny z patologicznym hazardem”. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkolenia złożonego z trzech modułów – terapia i profilaktyka patologicznego hazardu (30 godzin), dialog motywujący w pracy z osobami uzależnionymi (20 godzin), wsparcie osoby zadłużonej z problemem hazardu (20 godzin).

Do współpracy zostali zaproszenie specjaliści, którzy będą dzielić się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem:

- Urszula Grodzka - psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, dyrektor Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii, certyfikowany Terapeuta Motywujący (certyfikat nr 9), autor i realizator licznych szkoleń dotyczących dialogu motywującego dla terapeutów uzależnień, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych (prowadzenie zajęć II modułu)

- Michał Czerwonka - radca prawny, menedżer, trener, specjalista z zakresu projektów unijnych, ich wieloletni koordynator i realizator, prawnik w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Agape, laureat ósmej edycji „Kryształowego serca radcy prawnego” 2015, przyznawanego za szczególne dokonania w świadczeniu charytatywnie pomocy prawnej (współprowadzenie zajęć III modułu)

- Bernadeta Lelonek-Kuleta - adiunt w Katedrze Zdrowia Publicznego, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, specjalizuje się w terapii patologicznego hazardu, autor licznych publikacji poświęconych uzależnieniu od hazardu, realizator szkoleń dla psychologów i specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi od hazardu, realizator projektów badawczych, w tym o charakterze międzynarodowym.

Koordynator merytoryczny projektu - Ks. dr hab. Jarosław Jęczeń

Sprawy organizacyjne - dr Bernadeta Lelonek-Kuleta

 

Studentów II i III roku pracy socjalnej zainteresowanych udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu: bernadetalelonek@kul.pl

 

 

********************************************************

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia: 

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 maja 2016 zakończony został projekt szkoleniowy

„Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem rodziny z patologicznym hazardem” dla studentów Pracy Socjalnej KUL.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a tegorocznym absolwentom życzymy sukcesów zawodowych!

 

 

 

 

Szkolenia w ramach projektu szkoleniowego 

 „Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem rodziny z patologicznym hazardem”

 

Trzeci moduł szkolenia z zakresu wsparcia osób zadłużonych odbędzie się w następujących dniach:

- 12-13 maja 2016 (czwartek - piątek) "Praca z osobami zadłużonymi - aspekt psychologiczny" (prowadzący - Bernadeta Lelonek-Kuleta)

piątek 11:00 - 18:00 w sali C-1002

sobota 09:00 - 14:15 w sali C-506

 

- 22 maja 2016 (niedziela) "Praca z osobami zadłużonymi - aspekt prawny" (prowadzący - Michał Czerwonka)

godziny 09:00 - 17:00 w sali C-1002

 

Zapraszam do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań (bernadetalelonek@kul.pl)

 

 

 Konferencja międzynarodowa

"Vulnérabilités et territoires"

 

W imieniu organizatorów konferencji międzynarodowej -

Université de Bourgogne oraz Société d’écologie humaine, przekazujemy zaproszenie do udziału w konferencji, która odbędzie się

w Dijon w dniach 19-21 października 2016. Szczegóły tutaj lub na stronie www.ecologie-humaine.eu

 

 

Szkolenia w ramach projektu szkoleniowego 

 „Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem rodziny z patologicznym hazardem”

 

Drugi moduł szkolenia z zakresu dialogu motywującego w pracy z osobami uzależnionymi od hazardu i ich rodzinami odbył się w dniach:

- 20-21 lutego 2016 (sobota - niedziela) w sali C-506

w godzinach:

sobota 09:30 - 18:00

niedziela 09:00 - 17:30.

  

Pierwsza część szkolenia - modułu poświęconego uzależnieniu od hazardu oraz specyfice pracy z patologicznym hazardzistą i jego bliskimi, odbyła się w dniach:

- 07-08 listopada 2015 (sobota – niedziela) w sali C-1025

w godzinach 9:00 – 17:45 (2 x 11 godzin dydaktycznych z przerwą na obiad).

Druga, a zarazem ostatnia część zajęć w ramach pierwszego modułu  odbyła się dnia

- 20 listopada 2015 (piątek) w sali C-1025

w godzinach 12:00 - 18:30.

    

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia 

 

 

 

 

 

 „Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem rodziny z patologicznym hazardem”

 

Miło nam poinformować, iż w roku akademickim 2015/2016 w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej realizowany jest projekt szkoleniowy dla studentów Pracy Socjalnej: „Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem rodziny z patologicznym hazardem”, w ramach umowy nr 105/H/M/2015 zawartej między Ministrem Zdrowia, a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Celem projektu realizowanego przez Katedrę Zdrowia Publicznego jest uzupełnienie kwalifikacji zawodowych studentów III roku pracy socjalnej z zakresu wsparcia rodziny, w której występuje problem patologicznego hazardu.   

Projekt zakłada przeprowadzenie szkolenia złożonego z trzech modułów – terapia i profilaktyka patologicznego hazardu (30 godzin), dialog motywujący w pracy z osobami uzależnionymi (20 godzin), wsparcie osoby zadłużonej z problemem hazardu (25 godzin). Atutem szkolenia jest połączenie różnych aspektów wsparcia rodziny z patologicznym hazardem, dzięki czemu studenci już na wstępie do własnej pracy zawodowej otrzymają kompleksową wiedzę i narzędzia do wspierania takiej rodziny. Jest to niezwykle ważne z uwagi na złożoność problemu, jakim jest hazard patologiczny oraz specyfikę pracy Pracownika socjalnego, który z dużym prawdopodobieństwem z tymi problemami się spotka.

Studenci otrzymają wiedzę psychologiczno-prawniczą podczas szkolenia opracowanego przez ekspertów polskich, we współpracy z ekspertem ze Szwajcarii – prof. Sophie Rodari z Haute École de Travail Social z Genewy, która specjalizuje się z realizacji szkoleń z zakresu wsparcia dłużników skierowanych zarówno do studentów jak i profesjonalistów.

Do współpracy zostali zaproszenie specjaliści, którzy będą dzielić się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem:

- Urszula Grodzka - psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, dyrektor Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii, certyfikowany Terapeuta Motywujący (certyfikat nr 9), autor i realizator licznych szkoleń dotyczących dialogu motywującego dla terapeutów uzależnień, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych (prowadzenie zajęć II modułu)

- Michał Czerwonka - radca prawny, menedżer, trener, specjalista z zakresu projektów unijnych, ich wieloletni koordynator i realizator, prawnik w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Agape, laureat ósmej edycji „Kryształowego serca radcy prawnego” 2015, przyznawanego za szczególne dokonania w świadczeniu charytatywnie pomocy prawnej (współprowadzenie zajęć III modułu)

- Sophie Rodari - profesor Haute école de travail social w Genewie, autor i realizator szkoleń dla pracowników socjalnych z zakresu wsparcia osób zadłużonych https://www.hesge.ch/hets/annuaire/sophie-rodari (współpraca przy opracowaniu programu zajęć III modułu).

Koordynator merytoryczny projektu - dr hab. Maria Chuchra

Sprawy organizacyjne - dr Bernadeta Lelonek-Kuleta

 

 

 

 

  Drugi etap badań TECH USE DISORDERS!

 

Rozpoczął się już drugi etap badań w ramach międzynarodowego projektu badawczego TECH USE DISORDERS (Program: FP7-PEOPLE-2013-IEF; ID: 627999). Uczestnicy pierwszego etapu badań otrzymali na podany przez nich adres mailowy zaproszenie do wypełnienia kolejnej, tym razem znacznie krótszej, ankiety badawczej. 

Projekt badawczy finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i ma na celu zbadanie użytkowania Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) (Internet, komputer, smartfon itp.) przez osoby dorosłe żyjące w Europie (Belgia, Wielka Brytania, Węgry, Hiszpania, Szwajcaria, Francja, Finlandia, Polska, Norwegia, Niemcy).

Koordynatorem projektu jest dr Olatz Lopez-Fernandez z Uniwersytetu Katolickiego w Louvain. Koordynatorem badań po stronie polskiej jest dr Bernadeta Lelonek-Kuleta bernadetalelonek@kul.lublin.pl. Zachęcamy do kontaktu (także przez facebook). 

 

Udział w pierwszym etapie badania zakładał wypełnienie ankiety złożonej z pytań dotyczących użytkowania Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, a także czynników psychologicznych. 

 

Zapraszamy do śledzenia strony projektu na facebooku - https://www.facebook.com/pages/Tech-Use-Disorders-Polska/1659562974263556 

 

 

 

Ankiet on-line pierwszego etapu (zakończonego):

https://uclpsychology.co1.qualtrics.com/jfe/preview/SV_0J5UK85ockOte1n lub

 

 

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: http://uclep.be/about-tech-use-disorders-tud/

 

 

  


 

 

Autor: Bernadeta Lelonek-Kuleta
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2017, godz. 22:05 - Bernadeta Lelonek-Kuleta