Działalność ASPP w roku akademickim 2012/2013 – semestr zimowy:
 

10.10.2013   Spotkanie organizacyjne z członkami sekcji z poprzedniego roku (wybór zarządu Sekcji) oraz spotkanie rekrutacyjno-organizacyjne dla nowych członków sekcji
     
24.10.2013  

Szkolenie wewnętrzne:

  • prawa i obowiązki dotyczące udzielania pierwszej pomocy
  • zawartość apteczki
  • główne zasady udzielania pierwszej pomocy
  • schemat podstawowego podtrzymania życia
  • ogólne postępowanie na miejscu zdarzenia
  • ocena stanu poszkodowanego – zasada ABC
  • wzywanie pomocy
     

07.11.2013

 

Szkolenie wewnętrzne: BLS

     
 21.11.2013    Szkolenie wewnętrzne: AED
     
 05.12.2013    Szkolenie wewnętrzne – Powtórzenie umiejętności teoretycznych i praktycznych
     
 17.12.2013    Opłatek akademicki – zabezpieczenie medyczne imprezy
     
     
     
     

 

 

 

 

Autor: Dominika Ziółkowska
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2013, godz. 09:15 - Dominika Ziółkowska