Znalezione obrazy dla zapytania sesja studencka 2013

 

(przed)Sesja...

Wszytkim Studentom i Profesorom życzymy powodzenia w zbliżającym się sezonie sesyjnym i zaliczeniowym.

 • Tym Pierwszym - bezstresowego zdania wszystkich kolokwiów, a później egzaminów 
 • Tym Drugim - cierpliwości i poczucia humoru podczas czytania niedorzeczności :)

 

ASPP

 

 

Działalność ASPP w roku akademickim 2016/2017 – semestr zimowy:
 

14.10.2016   Spotkanie organizacyjne z członkami Sekcji z poprzedniego roku (wybór zarządu Sekcji) 

 

 27.10.2016

 
 1.  Spotkanie rekrutacyjno-organizacyjne dla nowych członków Sekcji
 2. Wstępne szkolenie wewnętrzne - zapoznanie z Zarządzeniem ROP-0101-53/16 Rektora KUL z dnia 31 maja 2016r. w sprawie procedury bezpieczeństwa w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • prawa i obowiązki dotyczące udzielania pierwszej pomocy
  • zawartość apteczki
  • główne zasady udzielania pierwszej pomocy
  • schemat podstawowego podtrzymania życia
  • ogólne postępowanie na miejscu zdarzenia
  • ocena stanu poszkodowanego – zasada ABC
  • wzywanie pomocy

 

07.11.2016

 
 1. Spotkanie z kuratorem Sekcji - szkolenie dotyczące Zarządzenia ROP-0101-53/16 Rektora KUL z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie procedury bezpieczeństwa w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz podpisanie oświadczeń
 2. Szkolenie wewnętrzne: BLS
14.11.2016  

Uniwersytet Otwarty - przygotowanie zajęć dla klas I-III i IV-IV

     
  17, 18, 25.11.2016  

Uniwersytet Otwarty - warsztaty dla klas I-III i IV-IV

     
5.12.2016   Szkolenie wewnętrzne: AED
     
19.12.2016   Szkolenie wewnętrzne – Powtórzenie umiejętności teoretycznych i praktycznych przed zabezpieczeniem Opłatka akademickiego
     
20.12.2016   Opłatek akademicki – zabezpieczenie imprezy
     
 09.01.2017  

Szkolenie wewnętrzne:

 1. powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające
 2. zaburzenia przytomności:
  • omdlenie
  • utrata przytomności
  • zadławienie
     
23.01.2017  

Szkolenie wewnętrzne:

 1. powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające
 2. szybkie badanie urazowe a badanie miejscowe
 3. pozycja bezpieczna
 4. uszkodzenia naczyń krwionośnych:
  • krwotok z nosa
  • rany
  • krwotoki większe
     
   

1.powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające

2. nagłe zachorowania:

 napad drgawek

 napad duszności

 zawał serca

 zaburzenia poziomu cukru

3. wstrząs

4. porażenie prądem elektrycznym

     
   

1. powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające

2. urazy:

 głowy i kręgosłupa

 klatki piersiowej

 brzucha

 kończyn

 amputacje i zmiażdżenia

 oparzenia i odmrożenia

     
    Szkolenia wewnętrzne – symulacje, utrwalenie wiadomości
     
    Spotkanie organizacyjne – sprawdzenie umiejętności + podsumowanie działalności Sekcji
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

Autor: Dominika Ziółkowska
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2017, godz. 09:53 - Dominika Ziółkowska