Z głębokim żalem informujemy, że 12 marca 2017 roku odszedł Profesor Władysław Leopold Jaworski, wybitna postać świata finansów i bankowości.

wspomnienie


Fundacja Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! są organizatorami konkursu wiedzy finansowej dla studentów „Milion na Bank“. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów oraz umiejętności inwestowania i zarządzania finansami osobistymi. Konkurs organizowany jest w ramach sektorowego programu Bankowcy dla Edukacji. 

 

Konkurs będzie miał charakter rozgrywki w ramach symulacji internetowej „Pierwszy Milion“. Do gry można zalogować się w terminie 27 lutego - 12 marca 2017 roku w dowolnym czasie. Zakończenie gry nastąpi 12 marca o godzinie 23.59.

Szczegóły w załącznikach bde_-_konkurs_wiedzy_finansowej_dla_studentow

bde.konkursuczelniany.regulamin

 

 


Konferencja "Finanse publiczne a rozwój gospodarki"

 


Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

W 2016 roku ukazała się monografia pod red. Profesor Heleny Żukowskiej, Doktor Marii Zuby-Ciszewskiej i Doktora Piotra Boliboka.

Spis treści: http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=3366

 

 

Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa

W 2016 roku ukazała się monografia pod red. Profesor Heleny Żukowskiej, Doktor Anny Spoz, Doktora Grzegorza Zasuwy.

Spis treści: http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=3198

 


Obrót bezgotówkowy w Polsce - stan obecny i perspektywy

W 2016 roku ukazała się monografia na temat obrotu bezgotówkowego w Polsce pod redakcją Doktora Piotra Boliboka i Profesora Mariana Żukowskiego.

Spis treści: http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=3077


Czasopismo FINANSE

Profesor dr hab. Marian Żukowski został Redaktorem Naczelnym czasopisma FINANSE, wydawanego przez Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Doktor Piotr Bolibok został sekretarzem czasopisma. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

Informacje na temat czasopisma,  w tym wskazówki dla autorów, można znaleźć na stronie  http://www.knfpan.pan.pl/index.php/czasopismo-qfinanseq

 


Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli

Pod kierunkiem Pana Profesora dr hab. Mariana Żukowskiego, zespół Katedry Bankowości i Finansów rozpoczął realizację projektu w ramach grantu przyznanego przez Narodowy Bank Polski. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli z zakresu przedsiębiorczości. Projekt realizowany jest przez konsorcjum czterech uczelni, w skład którego poza KUL wchodzą także Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Chętni mogą się zgłaszać do 25 lutego. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji serwis rekrutacyjny

 


Komitet Nauk o Finansach PAN

Profesor dr hab. Marian Żukowski został wybrany do Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018. Serdecznie gratulujemy!

http://www.knfpan.pan.pl/index.php/skad

 

Autor: Agnieszka Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2017, godz. 12:34 - Maria Zuba-Ciszewska