Obrót bezgotówkowy w Polsce - stan obecny i perspektywy

Ukazała się nowa monografia na temat obrotu bezgotówkowego w Polsce pod redakcją Doktora Piotra Boliboka i Profesora Mariana Żukowskiego.

Czasopismo FINANSE

Profesor Marian Żukowski został Redaktorem Naczelnym czasopisma FINANSE, wydawanego przez Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

 


Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli

Pod kierunkiem Pana Profesora Mariana Żukowskiego, zespół Katedry Bankowości i Finansów rozpoczął realizację projektu w ramach grantu przyznanego przez Narodowy Bank Polski. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli z zakresu przedsiębiorczości. Projekt realizowany jest przez konsorcjum czterech uczelni, w skład którego poza KUL wchodzą także Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Chętni mogą się zgłaszać do 25 lutego. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji serwis rekrutacyjny

 


Komitet Nauk o Finansach PAN

Profesor Marian Żukowski został wybrany do Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.

 

Autor: Agnieszka Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, godz. 23:21 - Grzegorz Zasuwa