Odznaczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych

 

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni zostali:

 

Złotym Krzyżem Zasługi:

Pan prof. dr hab. Marian Surdacki

 

Srebrnym Krzyżem Zasługi:
Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

 

Serdecznie gratulujemy!


 


 Nagroda Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku dla prof. dr hab. Piotra Francuza

 

Prof. dr hab. Piotr Francuz z Wydziału Nauk Społecznych KUL otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku. Nagroda w dziedzinie psychologii im. Władysława Witwickiego została przyznana Panu Profesorowi za monografię „Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu”. Badania prof. Francuza otwierają nowe perspektywy analizy dzieł sztuki, ukazując niejednokrotnie nowe możliwości interpretacyjne, które zainteresują nie tylko psychologów, ale także historyków sztuki.
Uroczystość wręczenia nagród naukowych i wyróżnień Wydziałów Polskiej Akademii Nauk odbyła się 14 grudnia 2016 roku w Pałacu Staszica w Warszawie, w obecności kierownictwa Akademii i Wydziałów. W ceremonii wzięli udział m.in. Piotr Gryza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz prof. Marek Krawczyk – członek Prezydium KRASP.

Serdecznie gratulujemy!

 


 

Projekt "Europejski doradca"

Dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL z Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych KUL, przygotował we współpracy z Sekcją Funduszy Strukturalnych DOBRU KUL projekt "Europejski doradca", który będzie realizowany od stycznia 2017 roku KUL. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został przygotowany w odpowiedzi na konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczące poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Do konkursu zgłoszono 180 wniosków, z czego dofinansowanie uzyskało 62.

Więcej

 


 

Szanowni Państwo,

pracownik naszego Wydziału, dr Marek Gędek potrzebuje naszej pomocy

w walce z rakiem.


Pan Marek od czterech lat walczy z bardzo rzadkim i agresywnym nowotworem. Do tej pory przeszedł już 11 operacji i żmudne leczenie. Pomimo choroby prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej naszego Wydziału i pracuje naukowo.


W 2015 roku wynaleziono lek, który skutecznie zatrzymuje postęp choroby.
Niestety, nie znajduje się on na liście leków refundowanych przez NFZ, a miesięczna kuracja to co najmniej 28 tys. złotych.

Fundusze potrzebne na leczenie Marka Gędka zbiera Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Aby leczenie mogło byś kontynuowane, potrzebne są kolejne wpłaty, które można przekazywać na konto:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
konto bankowe dla darowizn: 49124024961111001044831755 z dopiskiem "DLA MARKA"

W duchu koleżeńskiej solidarności wspierajmy dr Marka Gędka zarówno wpłatami, jak i serdeczną modlitwą.

Ewa Domagała-Zysk
Prodziekan WNS KUL

 


 

Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych KUL

wyróżnieni odznaczeniami państwowymi

 

Z radością informujemy, że 19 pracowników naszego wydziału zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi. Wyróżnienia odebrali 22 listopada 2016 r. z rąk Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka oraz Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego.

 

Więcej


 

Książka "Sto lat harcerstwa" autorstwa prof. dr hab. Marka Wierzbickiego - pracownika naszego wydziału - Książką Historyczną Roku!

 

Książka pt.: "Sto lat harcerstwa", której współautorem jest prof. dr hab. Marek Wierzbicki z Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL została wyróżniona w  9. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego. Publikacja otrzymała tytuł Książki Roku w kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku". Autorowi serdecznie gratulujemy!  Więcej


 

Sukces naszych Studentów! 

Medialna obsługa IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości przez Studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

W dniu 15 listopada b.r. rozliczyliśmy ostatnie materiały związane z obsługą medialną IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbywał się w Lublinie w dniach 27 i 28 października 2016 r. Przesłaliśmy organizatorom ponad 1000 zdjęć, fotorelacje i relacje prasowe naszych Studentów. „Jesteśmy zadowoleni, mamy udokumentowany każdy panel” – powiedziała red. Paulina Dudak z Biznes Plus. Z całościowym podsumowaniem IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości można zapoznać się na stronie Biznes Plus. Link: http://www.biznes-plus.pl/polska-nagroda-jakosci/tak-to-wygladalo-iv-polski-kongres-przedsiebiorczosci/
Przez dwa dni Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości ponad dwudziestu Studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej uczestniczyło w panelach, pracowało w charakterze fotoreporterów, przeprowadzało wywiady ze znanymi osobistościami ze świata nauki, biznesu i administracji samorządowej. Wśród uczestników Kongresu nie zabrakło też postaci ze świata mediów tj.: Robert Korzeniowski, Mateusz Kusznierewicz czy Marcin Prokop.

Galeria zdjęć

 


  • Debaty Dyplomatyczne KUL

Wydział Nauk Społecznych KUL wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z potrzebami prowadzenia systematycznej debaty wokół najważniejszych i aktualnych problemów polityczno-społecznych współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem Europy-Środkowo-Wschodniej, proponuje cykliczne spotkania z uznanymi osobistościami świata dyplomacji, polityki, gospodarki i życia społecznego.
Więcej


 

Wydział Nauk Społecznych KUL otrzymał w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie projektu „Aktywny student-aktywny absolwent", mającego na celu wzmocnienie kompetencji studentów Wydziału Nauk Społecznych wchodzących na rynek pracy. Kwota dofinansowania projektu wynosi 3 973 753 zł. (więcej) 

Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na realizację badań "Zagrożenie uzależnieniem od seksu internetowego - wybrane uwarunkowania psychospołeczne" w ramach programu "Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych, a także problemów z tym związanych 2015-2018". Realizatorem tego projektu jest dr Iwona Ulfik-Jaworska.

 

 

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2017, godz. 09:34 - Maria Mazurek-Olszowa