VIII MIĘDZYUCZELNIANY KONKURS WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI DLA STUDENTÓW

Konkurs organizowany przez SKwP Oddział Okręgowy w Lublinie jest adresowany do studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów zawodowych i magisterskich. Udział w Konkursie ma charakter indywidualny.

Tematyka VIII edycji Konkursu: Zastosowanie rachunkowości do zarządzania przedsiębiorstwem

Zakres merytoryczny na podstawie, którego opracowane zostaną pytania testowe obejmuje:

  1. Rachunkowość finansowa z elementami MSR
  2. Rachunkowość zarządcza
  3. Analiza finansowa

Zgłaszanie udziału w Konkursie

W Konkursie mogą uczestniczyć studenci, którzy zgłoszą swój udział poprzez przesłanie wypełnionego formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu. Zgłoszenie należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: b.zak@skwp.lublin.pl, listem lub faksem nr (081) 532-08-37 w terminie określonym w § 9 Regulaminu Konkursu.

 

Kalendarium Konkursu

do 6 marca 2017 r. –  przesłanie zgłoszeń przez uczestników konkursu.

17 marca 2017 r. – I Etap Konkursu – rozpoczęcie godz. 900.

21 kwietnia 2017 r. – II Etap Konkursu - godz. 1000.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

Formularz zgłoszenia [.pdf]

Formularz zgłoszenia [.docx]

 

Zachęcamy do udziału!

 
 
Konferencja: Finanse publiczne a rozwój gospodarki
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką finansów publicznych do udziału w przygotowywanej konferencji i uczczenia w ten sposób Pamięci Pani Profesor Zyty Gilowskiej!
 

Prośba o pomoc
 
Szanowni Państwo,
pracownik naszego Wydziału, dr Marek Gędek potrzebuje naszej pomocy w walce z raklem.
Pan Marek od czterech lat walczy z bardzo rzadkim i agresywnym nowotworem. Do tej pory przeszedł już 11 operacji i żmudne leczenie. Pomimo choroby prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej naszego Wydziału i pracuje naukowo.
W 2015 roku wynaleziono lek, który skutecznie zatrzymuje postęp choroby.
Niestety, nie znajduje się on na liście leków refundowanych przez NFZ, a miesięczna kuracja to co najmniej 28 tys. złotych.
Fundusze potrzebne na leczenie Marka Gędka zbiera Charytatywne
 Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Aby leczenie mogło byś kontynuowane, potrzebne są kolejne wpłaty, które można przekazywać na konto:
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
konto bankowe dla darowizn: 49124024961111001044831755
z dopiskiem "DLA MARKA"
W duchu koleżeńskiej solidarności wspierajmy dr Marka Gędka zarówno wpłatami, jak i serdeczną modlitwą.
 
Ewa Domagała-Zysk
Prodziekan WNS KUL
 
 
Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017, godz. 00:17 - Grzegorz Zasuwa