Wykłady z cyklu Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa
 

17 października 2016 r. o godzinie 14.00 gościem KUL będzie Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, który wygłosi wykład "Polski sektor bankowy 2016. Siły i słabości, szanse i zagrożenia”.

 

Natomiast 20 października 2016 r. o godz. 11.00 Uniwersytet odwiedzi prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych oraz Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN, która wygłosi wykład „Długoterminowy rozwój polskiego rynku kapitałowego".

 

Oba wydarzenia odbędą się w Centrum Transferu Wiedzy KUL (Al. Racławickie 14, Lublin), sala CTW-114.

 

 


 


    

Rusza piąta edycja Konkursu BANRISK - Liga Akademicka, czyli sprawdź, jak zarządza się bankiem!

Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA.

Celem projektu jest umożliwienie zdolnym i ambitnym studentom zapoznania się z praktyką zarządzania bankiem, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem, tak aby ich kompetencje były odpowiednie do potrzeb rynku pracy.

Zapraszamy do udziału 5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów wzwyż (dopuszcza się udział w zespole maksymalnie 2 studentów II roku), z kierunków o profilu bankowo-finansowym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2015/2016 to minimum 3,80 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen wszystkich członków zespołu) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich. Możliwe jest powtórne uczestnictwo w Konkursie z tym, że w nowo zgłoszonym zespole dopuszcza się udział tylko jednej osoby-uczestnika wcześniejszej edycji Konkursu organizowanego przez WIB. Do udziału zostanie zakwalifikowanych 16 zespołów. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2016 r.

NA CZYM POLEGA KONKURS?
Każdy zespół uczestniczy w wirtualnej grze, w której zarządza odrębnym, wirtualnym bankiem, zgodnie z przyjętą strategią i misją. W ramach dziesięciu decyzji stawia czoła zmieniającemu się (wspólnemu dla wszystkich banków) środowisku makroekonomicznemu. Dzięki temu uczestnicy odbywają intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności poszczególnych produktów oraz działalności banku jako całości. Konkurs wygrywa zespół, którego bank uzyska najwyższą cenę akcji na wirtualnej giełdzie.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

  • Sprawdzenie się w roli menedżera zarządzającego bankiem
  • Poznanie i zrozumienie zintegrowanego systemu zarządzania finansowego bankiem
  • Intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności banku
  • Przełożenie wiedzy nabywanej na uczelni na praktykę zarządzania bankiem
  • Rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji i pracy w zespole
  • Rozwój kariery zawodowej i wzmocnienie swojego CV
  • Podniesienie swojej wartości jako przyszłego pracownika banku
  • Sprawdzenie się w rywalizacji konkursowej
  • Prestiż reprezentowania swojej uczelni

 

W piątej edycji Konkursu, rozpoczynającej się w listopadzie, obie sesje stacjonarne, otwierająca i finałowa,  odbędą się Warszawie. Patronem Konkursu jest Związek Banków Polskich, a partneruje nam program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

WIĘCEJ INFORMACJI

www.szkola-ryzyka.pl

Facebook: BanriskLigaAkademicka

 

KONTAKT

Joanna Grobelny - Menedżer Konkursu

tel.: 22 826 99 24 wew. 105, 664 907 205, faks: 22 201 21 13

e-mail: banrisk@szkola-ryzyka.pl

Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016, godz. 10:23 - Agnieszka Pajdowska