Wydarzenia bieżące:

 

 

Wydarzenia minione:

Rodzinny Dom im. Serca Jezusa w Lublinie oraz Katedra Psychopedagogiki w Instytucie Pedagogiki KUL.

serdecznie zapraszają do udziału w konferencji:


„Zrozumieć FAS.Płodowy Zespół Alkoholowy – stereotypy, dylematy, wyzwania”

która odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Konferencja będzie skupiona wokół problematyki FAS i FASD, czyli szerokiego spektrum poalkohowych zaburzeń rozwojowych sięgających okresu płodowego. Troską organizatorów jest ukazanie prawdy o trudnościach wynikających z obciążenia Płodowym Zespołem Alkoholowym, a jednocześnie nakreślenie szerokich perspektyw stymulacji rozwoju dzieci z tego typu zaburzeniem. Konferencja jest skierowana do kandydatów na rodziców zastępczych i rodziców adopcyjnych, do osób pełniących tę rolę, psychologów i pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, asystentów rodziny i wszystkich osób, dla których ważne jest dobro dziecka i dobro rodziny.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy:

  • Diagnoza i rozpoznanie objawów FASD
  • Stymulacja polisensoryczna dzieci z FASD
  • Trudności szkolne powiązane z rozpoznaniem FAS
  • Znaczenie pozytywnych więzi rodzinnych dla prawidłowego funkcjonowania dzieci obciążonych rozwojowo
  • Funkcjonowanie dzieci z FAS w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie adopcyjnej.
Na zakończenie konferencji zostały przewidziane warsztaty, które poprowadzą praktycy na co dzień pracujący z dzieckiem i rodziną.
Chęć udziału w warsztatach prosimy zgłaszać mailowo(zrozumiecfas2017@gmail.com)
lub telefonicznie (tel. 662 301 770) ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w konferencji i warsztatach jest całkowicie BEZPŁATNY.

 

W załącznikach plakat i program konferencji

konf_fas_plakat_ost

konf_fas_program_ost

 


 

SPRAWOZDANIE Z I SEMINARIUM PSYCHOPEDAGOGICZNEGO  nt. „KONSEKWENCJI PRZEMOCY I ZANIEDBANIA W RODZINIE” KUL, Instytut Pedagogiki 17.03.2016 r. 

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury sprawozdania.

I SEMINARIUM PSYCHOPEDAGOGICZNE

ZAPRASZAMY NA:

 

 

 

Plik do pobrania


 

 

 

 

Na czas nowego semestru życzymy sił do owocnej pracy oraz wytrwałości w walce z przeciwnościami! 

  


 

Serdecznie zapraszamy na

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ:

KOTWICE KARIERY – kompleksowe wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich potencjału,

 która odbędzie się 17 czerwca 2015r.  w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,

Al. Racławickie 14, sala GG-47

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, konferencja organizowana i finansowana jest w ramach projektu   „Kotwice Kariery” współfinansowanego przez Unię Europejską  z Poddziałania 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Organizatorami Konferencji są Katedra Psychopedagogiki, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Lechaa Consulting Spółka z o.o.

 

Celem Konferencji jest przekazanie wiedzy dotyczącej doradztwa zawodowego i wspierania rozwoju uzdolnień uczniów gimnazjów oraz upowszechnienie produktów projektu „Kotwice Kariery”:

 

-webowe narzędzie do diagnozy zdolności uczniów gimnazjum /wystandaryzowane na grupie 960 zdolnych uczniów gimnazjum z 10 województw/ z podanymi skalami

- to samo narzędzie w postaci papier - ołówek,

- multimedialne narzędzie z zadaniami dla ucznia,

- podręcznik dla nauczyciela z 30 scenariuszami i 50 kartami pracy,

- podręcznik dla ucznia,

- poradnik dla rodzica, 

- 7-mio odcinkowy film MOJE PASJE.

 

Uczestnikami konferencji mogą być:  pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych, doradcy zawodowi zatrudnieni w gimnazjum lub inni nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy wykonujący obowiązki zawodowe doradcy zawodowego w gimnazjum.

Uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne, zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji, poczęstunek (przerwy kawowe lunch)

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez poprzez wypełnienie na stronie www.kotwice.lechaa.pl formularza zgłoszeniowego, albo przesłanie mailowo (r.krupa@lechaa.pl), faxem (81) 7593010, lub pocztą („Kotwice Kariery”, Fiołkowa 7, 20-834 Lublin), wypełnionego zgłoszenia na wzorze podanym na stronie internetowej

 

Program konferencji
Regulamin konferencji
Zgłoszenie na konferencję

 


 

 

Katedra Psychopedagogiki 

serdecznie zaprasza na sesję naukową

nt. Zagrożenia i szanse dla „dzieci ulicy” 

 

Instytut Pedagogiki, KUL, Lublin, Droga Męczenników Majdanka 70, DMM III, sala nr. 36, 

Środa, 15.04.2015, godz. 14-17

 

Godz. 14.00-14.10.

Otwarcie i słowo wstępne – ks. prof. dr hab. M. Nowak

Godz. 14.10-14.30.

dr M. Wołońciej, „Proyecto de la vida” jako droga zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu młodzieży w Ekwadorze

Godz. 14.30-14.50.

O. Marek Szymański, OFMConv, Społeczno-wychowawczy kontekst realizacji projektu „Radość życia” w Ekwadorze wobec „dzieci ulicy”

Godz. 14.50-15.10.

dr T. Wach, Czy „dzieci ulicy” to problem realny?

Godz. 15.10-15.30.

ks. dr hab. A. Łuczyński, Salezjańskie działania wychowawcze wobec „dzieci ulicy"

Godz. 15.30-15.50.

Dyskusja – prowadzenie dr hab. D. Kornas-Biela, prof. KUL

Godz. 15.50-16.10.

dr E. Świdrak, Ograniczenia i potrzeby rozwojowe „dzieci ulicy”

Godz. 16.10-16.30.

dr L. Pietruszka, Praca socjalna z rodziną jako szansa na zminimalizowanie zjawiska „dzieci ulicy”

Godz. 16.30-16.50.

Dyskusja – prowadzenie O. dr hab. R. Jusiak, OFM, prof. KUL

Godz. 16.50.

Zakończenie sesji naukowej

 

 

Plakat Sesji Naukowej nt. Zagrożenia i szanse dla "dzieci ulicy"

Plakat Sesji Naukowej nt. Zagrożenia i szanse dla "dzieci_ulicy" (wersja czarno-biała)

 

 

 


 

KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI KUL

serdecznie zaprasza na sesję naukową
pt. „Prawe sumienie w zawodach zaufania publicznego”, która odbędzie się
15 grudnia (poniedziałek),
ul. Droga Męczenników Majdanka 70,
Instytut Pedagogiki KUL,
sala nr 109. 

 

Program:

 

godz. 15.00. Rola i miejsce etosu zawodowego –
ks. prof. dr hab. Marian Nowak

 

godz. 15.20. Sumienie wobec wyzwań zawodowych  
ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL 

 

godz. 15.40. Postawa lekarza wobec współczesnych zagrożeń zdrowia prokreacyjnego –
dr med. Wanda Półtawska

 

godz. 16.00. Prawo i sumienie w ochronie życia 
prof. dr hab. med. 
Bogdan Chazan 

 

godz. 16.40-17.30. Dyskusja otwarta – prowadzenie i podsumowanie Nie wolno zmuszać do niemożliwego 
dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL.

                                       

 

Prosimy również o przekazanie tej informacji wszystkim osobom potencjalnie zainteresowanym tą problematyką i możliwością uczestnictwa w dyskusji, m.in. z prof. B. Chazanem.

 

Galeria zdjęć

Plakat sesji naukowej wersja 1

Plakat sesji naukowej wersja 2

 

Materiały po sesji naukowej:

 

https://www.youtube.com/watch?v=DtNDfWsEZ9k

http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/10010

http://lublin.gosc.pl/doc/2285493.Mamy-tylko-jedno-sumienie

 

 


KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI KUL

 

serdecznie zaprasza na spotkanie z

Markiem Szymańskim, OFMConv franciszkaninem

misjonarzem w Ekwadorze

 

Wykład z prezentacją nt.

 

Społeczno-wychowawczy kontekst

projektu „Radość Życia”

oraz dyskusja o projektach socjalnych i pracy misjonarzy w Ekwadorze

 10 września (środa) godz. 18.00

C-324

 

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2017, godz. 10:56 - Ewelina Świdrak