Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza do udziału
w
I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
z serii


Człowiek a aktywność kulturowo-społeczna i opiekuńczo-wychowawcza

na temat:


"Aktywność opiekuńczo-wychowawcza w różnych okresach ludzkiego życia"

 


Konferencja odbędzie się w dniu 21 października 2015 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II  w Lublinie.

 


Cele Konferencji


Celem planowanej w tym roku konferencji będzie dążenie do wzbogacenia teorii i praktyki działań opiekuńczo-wychowawczych oraz wymiana doświadczeń dotyczących tego typu aktywności. Podejmowane zagadnienia wpisują się w ożywioną w ostatnich latach ogólnopolską dyskusję nad kondycją polskiego systemu opieki i wychowania. Będziemy poszukiwać skutecznych metod przeciwdziałania zjawiskom powodującym wzrost zapotrzebowania na działania opiekuńcze oraz dążyć do wypracowywania metodyk pracy opiekuńczo-wychowawczych w różnych okresach i sytuacjach ludzkiego życia, a także rozwiązywania problemów związanych z pracą socjalną i aktywnością opiekuńczo-wychowawczą.

 


Obszary Tematyczne


1.    Założenia teoretyczne aktywności opiekuńczych
2.    Opieka w okresie prenatalnym i dziecięcym
3.    Potrzeby opiekuńcze w okresie przedszkolnym i szkolnym
4.    Opieka w okresie adolescencji
5.    Zadania opiekuńcze rodziny ze szczególnymi potrzebami
6.    Opieka a środowisko lokalne

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych  aktywnością kulturowo-społeczną i opiekuńczo-wychowawczą. Szczególnie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych, reprezentujących pedagogikę opiekuńczą oraz dyscypliny z nią współpracujące, a także nauczycieli i wychowawców działających w sferze opiekuńczo-wychowawczej. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wskazaną tematyką.


Szczegółowych informacji na temat konferencji można uzyskać na stronie internetowej Katedry Pedagogiki Opiekuńczej, bezpośrednio w katedrze bądź wysyłając e-maila na adres konferencji jak również u sekretarza konferencji:


•    pedagogika.opiekuncza.kul@gmail.com
•    http://www.kul.pl/katedra-pedagogiki-opiekunczej,art_5572.html
•    Ilona Gumińska- sekretarz tel. 505 117 626

 


Komitet Naukowy


Prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska (Prorektor KUL); prof.  dr hab. Krystyna Chałas (KUL); prof. dr hab. Henryk Cudak (SAN w Łodzi); prof. zw. dr hab. Wanda Harkot (UP w Lublinie); prof. dr hab. Roman Jusiak (KUL); prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym (UMCS);  prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ); prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak  (KUL);  prof. dr hab. Andrzej Sowiński (USZ); prof. dr hab. Marian Surdacki (KUL); prof. dr hab. Franciszka Wanda Wawro (KUL); dr hab. Teresa Olearczyk, prof. KA (KA); dr Lidia Pietruszka ( KUL),  dr Tomasz  Wach (KUL).

 


Patronat Honorowy

 

 • ks. abp Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL
 • Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina
 • Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty

 

 

Patronat Medialny

 

 • TVP Lublin
 • Radio ER

 


Komitet Organizacyjny

 

 • O. dr hab. Roman Jusiak ( prof. KUL) – przewodniczący
 • Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
 • mgr Alicja Orzeszek
 • mgr Ilona Gumińska
 • mgr Elżbieta Jurak

 

Serdecznie zapraszamy !

 

Program_konf._Ped._Opiekuncza

karta_zgloszeniowa

koszt_uczestnictwa

wazne_terminy

wymogi_edytorskie

Autor: Ilona Gumińska
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2015, godz. 09:32 - Ilona Gumińska-Sagan