V Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej

4 kwietnia 2017 r. Instytut Administracji już po raz piąty organizuje konkurs dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w kraju. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu Konstytucji RP oraz ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. W bieżącym roku zakres przedmiotowy konkursu został poszerzony o treść Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.) - prosimy o zapoznanie się z aktualnym Regulaminem.

 

Test przewidziany jest dla grupy 120 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w teście decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 marca 2017 r.

 

Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu, który zostanie wyłoniony spośród maturzystów, jest indeks na kierunek studiów Administracja na rok akademicki 2017/2018! Laureaci II i III miejsca oraz wyróżnieni uczestnicy otrzymają również atrakcyjne nagrody: tablety, powerbanki, nagrody książkowe wydawnictw o profilu prawniczym i administracyjnym, w tym podręczniki akademickie, bony do księgarni, gadżety KUL i inne.

 

Sponsorami nagród w konkursie są:

 

logo_krzywe_150mm-page-001-1-1024x273        logo_CH-Beck

 

Harmonogram V Ogólnopolskiego Testu Wiedzy O Administracji Publicznej

w dniu 4 kwietnia 2017 r.

miejsce: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1

8.30 – rejestracja uczestników (parter, przy wejściu głównym),

9.30 – 10.30, s. CI 300 – V Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej,

9.30 – 10.30, s. CI 204 – szkolenie dla nauczycieli z zakresu aktualnych zmian w prawie oświatowym, dr Adam Balicki

10.40 – 11.45 wycieczka do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: zwiedzanie urzędu, spotkanie z Wojewodą Lubelskim dr hab. Przemysławem Czarnkiem

12.00, s. CI 300 – uroczysta Gala ogłoszenia zwycięzców i wręczenia nagród.

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

Koordynator V Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Administracji Publicznej
dr Bożena Anna Czech-Jezierska

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2017, godz. 19:48 - Małgorzata Ganczar