V Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej

4 kwietnia 2017 r. Instytut Administracji już po raz piąty organizuje konkurs dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w kraju. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu Konstytucji RP oraz ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. W bieżącym roku zakres przedmiotowy konkursu został poszerzony o treść Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.) - prosimy o zapoznanie się z aktualnym Regulaminem.

 

Test przewidziany jest dla grupy 120 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w teście decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 marca 2017 r.

 

Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu, który zostanie wyłoniony spośród maturzystów, jest indeks na kierunek studiów Administracja na rok akademicki 2017/2018! Laureaci II i III miejsca oraz wyróżnieni uczestnicy otrzymają również atrakcyjne nagrody: tablety, powerbanki, nagrody książkowe wydawnictw o profilu prawniczym i administracyjnym, w tym podręczniki akademickie, bony do księgarni, gadżety KUL i inne.

 

Sponsorami nagród w konkursie są:

 

logo_krzywe_150mm-page-001-1-1024x273        logo_CH-Beck

 

 

ZOBACZ HARMONOGRAM - PLAKAT TESTU 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

Koordynator V Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Administracji Publicznej
dr Bożena Anna Czech-Jezierska

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, godz. 13:41 - Adam Jankowski