SPOTKANIE NAUKOWE KATEDRY (30/01/2018)

W dniu 30 stycznia 2018 r. odbyło się seminarium naukowe pracowników i doktorantów Katedry Postępowania Karnego w związku z realizowanym projektem badawczym pt.: „Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego”. W spotkaniu udział wziął dr Michał Hudzik (adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego). Seminarium przewodniczyła prof. KUL dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek (Kierownik Katedry Postępowania Karnego). Referaty wygłosili: dr Joanna Dzierżanowska; dr Marek Smarzewski; mgr Tymon Markiewicz; mgr Adrian Zbiciak.

 

REALIZACJA GRANTU NCN

Informujemy, że 4 października 2017 r. - w związku z powołaniem zespołu badawczego (kierownik: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL) - zainicjowano prace w ramach realizacji grantu uzyskanego w konkursie NCN: „Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego”; nr projektu badawczego: 2016/23/B/HS5/03786. Data zakończenia projektu: 3 października 2019 r.

 

GRANT UZYSKANY W KONKURSIE NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

W związku z ogłoszonymi w dniu 15 maja 2017 r. wynikami konkursów na granty Narodowego Centrum Nauki z radością informujemy, że Katedra Postępowania Karnego uzyskała finansowanie w ramach konkursu OPUS 12 (Panel: HS5) na realizację projektu badawczego: "Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania "kasatoryjności" postępowania odwoławczego" (nr rejestracyjny projektu: 2016/23/B/HS5/03786) z 7. pozycją rankingową spośród projektów zakwalifikowanych do finansowania. Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL (Kierownik Katedry Postępowania Karnego). 

 

 

SEMINARIUM NAUKOWE

Kontrowersje wokół art. 168a-168b k.p.k.

zorganizowane w dniu 20 marca 2017 r.

przez Katedrę Postępowania Karnego KUL

pod honorowym patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

Otwarcie seminarium – 9:45-10:00 – dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL – Prodziekan WPPKiA KUL; dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek – Kierownik Katedry Postępowania Karnego KUL

 

PANEL I: 10:00-11:00 – „NOWE REGUŁY DOPUSZCZALNOŚCI DOWODÓW Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI

 

SSN Wiesław Kozielewicz – „Nowe reguły dopuszczalności dowodów z perspektywy Sądu Najwyższego

 

Prof. Dr hab. Dariusz Dudek (KUL) – „Nowe reguły dopuszczalności dowodów z perspektywy konstytucyjnej

 

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie Janusz Śliwa – „Nowe reguły dopuszczalności dowodów z perspektywy pracy prokuratury

 

Dyskusja – 11:00-11:30


PANEL II: 12:00-13:30 –„NOWE REGUŁY DOPUSZCZALNOŚCI DOWODÓW Z PERSPEKTYWY NAUKI

 

Dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB – „Propozycja prokonstytucyjnej wykładni art. 168a-168b k.p.k.

 

Dr Joanna Dzierżanowska (KUL) – „Wykorzystanie dowodu z kontroli operacyjnej

 

Dr Marek Smarzewski (KUL) – „Ochrona tajemnicy adwokackiej przy wykorzystaniu dowodów z kontroli operacyjnej

 

Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL – „Nowe reguły dopuszczalności dowodów a standardy Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

 

Dyskusja – 13:30-14:00

 

Podsumowanie i zamknięcie seminarium – 14:00    

Autor: Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2018, godz. 09:13 - Marek Smarzewski