Pracownicy Katedry Psychologii Wychowawczej i Rodziny wzięli udział w zorganizowaniu oraz będą uczestniczyć w konferencji

nt. Człowiek w relacji.

Wszystkich zainteresowanych problematyką serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

 

LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

WYDZIAŁ I NAUK HUMANISTYCZNYCH

 KOMISJA PSYCHOLOGICZNA

 

zaprasza

 

w dniu 5 kwietnia 2017 o godzinie 9.00

 

do siedziby Towarzystwa

Lublin, Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2

 

na Ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną

 

 Człowiek w relacji

 

Program

 

9.00 – 9.10  Otwarcie konferencji

 

9.10 – 12.00

Prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska,  Instytut Nauk o Wychowaniu, Akademia Ignatianum w Krakowie

Człowiek wśród ludzi

 

 Prof. dr hab. Stanisława  Steuden, Instytut Psychologii,  KUL, ks. Dr Paweł Brudek, Instytut Psychologii, KUL - Kształtowanie i umacnianie godności człowieka w relacjach międzyludzkich

 

Dr Tomasz Gosztyła, Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Relacja religijna rodziców dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu jako zasób i wyzwanie 

                  

 Dr Ryszard Klamut, Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów

Różne rodzaje aktywności obywatelskiej i ich charakterystyka 

                  

 Dr Kinga Kaleta, Zakład Psychologii, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dwa wymiary przebaczenia i ich związki z satysfakcją z życia

 

12.00 – 12.30   Przerwa kawowa

 

12.30 – 14.00

 Dr Iwona Ulfik-Jaworska, Instytut Psychologii, KUL

Internetowe zachowania seksualne a ryzyko uzależnienia od seksu internetowego     

  

 Dr hab. Grażyna Kwiatkowska prof. UMCS, Instytut Psychologii UMCS

Komunikacja społeczna a satysfakcja z małżeństwa

 

 Dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL, Instytut Psychologii, KU L, Mgr Dominika Ziółkowska, Instytut Psychologii, KUL

Religijność a jakość komunikacji w związkach małżeńskich 

 

Dr hab. Bogusława Lachowska, Instytut Psychologii,  KUL, mgr  Julia Łopuszańska, Instytut Psychologii KUL

O zaufaniu i intymności w bliskich związkach międzyludzkich

                                                                                 

 

 

Komitet Naukowo-Organizacyjny

Dr hab. Bogusława Lachowska, Instytut Psychologii,  KUL

Dr hab. Grażyna Kwiatkowska prof. UMCS, Instytut Psychologii UMCS

Dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL, Instytut Psychologii, KUL

 

 


 

Jagoda Łokczewska

Jagoda Łokczewska otrzymała stypendium naukowe Prezydenta Miasta Lublin

 

Studentka V roku psychologii Jagoda Łokczewska, uczestniczka seminarium magisterskiego z psychologii wychowawczej i rodziny, otrzymała stypendium naukowe w ramach "Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów" 7 marca 2017 r.


 

Iwona Ulfik-Jaworska

Medal za Długoletnią Służbę dla dr Iwony Ulfik-Jaworskiej


 Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 27 lipca 2016 r. dr Iwona Ulfik-Jaworska została odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.

Wręczenia odznaczenia w imieniu  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał 23 lutego 2017 r. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

 


 

Julia Łopuszańska

 Otwarcie przewodu doktorskiego

 

Mgr Julia Łopuszańska w czerwcu 2016 roku otwarła przewód doktorski. Temat pracy to: "Zaufanie a intymność w związku narzeczeńskim"

 

 


 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2017, godz. 12:17 - Iwona Ulfik-Jaworska