17.11.2016 - wykład Kierownika Katedry pt. Lublin między Powstaniem Styczniowym a wybuchem I wojny światowej, wygłoszony w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego z okazji 700-lecia praw miejskich Lublina.

 
7.12.2016 - Katedra organizuje w Domu Polonii przy ul. Rynek 18 w Lublinie wykład publiczny prof. UMCS Jana Orłowskiego pt. „Quo Vadis Henryka Sienkiewicza w kulturze rosyjskiej”
 

 
20.12.2016 - udział Kierownika Katedry w spotkaniu opłatkowym Związku Literatów Polskich Oddział w Lublinie, który odbędzie się w Muzeum Czechowicza przy ul. Złotej 3 w Lublinie
 

 
11.01.2017 - laudacja pt. Pałające serce, wygłoszona w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód w Lublinie, którą wygłosi Kierownik Katedry z okazji wręczenia medalu Mickiewicz - Puszkin mgr. Edwardowi Balawejderowi.
Autor: Agnieszka Linca-Ćwikła
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016, godz. 11:02 - Agnieszka Linca-Ćwikła