2016


 

► 1 września 2016 r. dr hab. Wioletta Szymczak objęła stanowisko Dyrektora Instytutu Socjologii KUL. Serdeczne gratulacje!

 

► 24 października 2016 r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Szasta. Praca zatytułowana Kapitał relacyjny i sytuacja życiowa migrantów polskich w Irlandii została przygotowana na seminarium doktoranckim z Socjologii Grup Etnicznych pod kierunkiem dr hab. Jadwigi Plewko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2017, godz. 01:17 - Tomasz Peciakowski