ICBN

 

 

Zaproszenie na styczniowe seminarium ICBN

Zapraszamy na prezentację pt. „Opracowanie wydajnych metod otrzymywania dużych ilości wybranych gatunków nicieni entomopatogenicznych” dra Marcina Skowronka, adiunkta w Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN. Wykład odbędzie się 17 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN.

 

Najnowsze publikacje

Miło nam jest poinformować o przyjęciu do druku w wysoko punktowanych czasopismach z Listy A artykułów pracowników Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN oraz Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej:

 

Kazimierczak W., Lis M., Skrzypek T., Kreft A., Comparison of the methods applicable for the pathogenicity assessment of entomopathogenic nematodes, „BioControl” (in press), doi: 10.1007/s10526-017-9856-2.

 

Kowalczyk D., Kazimierczak W., Zięba E., Mężyńska M., Basiura-Cembala M., Lisiecki S., Karaś M., Baraniak B., Ascorbic acid- and sodium ascorbate-loaded oxidized potato starch films: Comparative evaluation of physicochemical and antioxidant properties, „Carbohydrate Polymers”, 2018, 181, p. 317-326.

 

Zaproszenie na grudniowe seminarium naukowe w ICBN

 

W dniu 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN autoreferat pt. „Development of multidimensional spectral data processing procedures for analysis of composition and mixing state of aerosol particles by Raman and FTIR spectroscopy” wygłosi mgr Damian Siepka związany z Pracownią Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Zaproszenie na październikowe seminarium naukowe w ICBN

W dniu 11 października 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN prezentację pt. „Otrzymywanie i własności magnetycznych warstw tlenkowych” przedstawi dr Piotr Sagan, asystent w Laboratorium Optyki Rentgenowskiej. Będzie to pierwsze w roku akademickim 2017/2018 spotkanie w ramach otwartego seminarium ICBN – zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2018, godz. 09:21 - Emil Zięba