Dział ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu rozpoczął swoją działalność 15 lutego 2018 r. w miejsce dotychczasowego Centrum Transferu Wiedzy. Jest jednostką administracyjną wspierającą strategiczne procesy zarządzania Uczelnią, w szczególności w obszarach misji, nauki i dydaktyki.

Jednostka podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki i Kształcenia.

 

Zapraszamy do współpracy i dzielenia się swoim doświadczeniem w zakresie obszaru kompetencyjnego Działu.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2018, godz. 09:15 - Izabela Kowalska