Rozpoczęcie realizacji projektu  „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu projektu stażowego dla 347 studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych:

  • III rok studiów I stopnia na kierunkach: biotechnologia, biotechnologia - grupa w jęz. angielskim, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, kognitywistyka, retoryka stosowana i zarządzanie
  • II rok studiów II stopnia na kierunkach: biotechnologia, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, humanistyka cyfrowa, zarządzanie.

w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.

 

Projekt przewiduje realizację:

- 4 tygodniowych płatnych staży  realizowanych w łącznym wymiarze 120 godz. (studenci I stopnia) 

- 16 tygodniowych płatnych staży realizowanych w łącznym wymiarze 480 godz. (studenci I stopnia)  zadań stażowych.

 

Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych/samorządowych, organizacjach non-profit, etc. Preferowane w ramach projektu sektory, do których przynależą Jednostki Przyjmujące to: sektor specjalistycznych technologii teleinformatycznych, sektor produkcji leków, wyrobów medycznych i nowoczesnych usług medycznych, zgodnie z SOR, zgodnie z RSI WL biogospodarka, informatyka i automatyka oraz nowoczesne usługi biznesowe, B+R m.in. startup, inkubatory przedsiębiorczości i branża kreatywna (architektura, gazety i czasopisma, gry wideo, film, książki, muzyka, sztuki sceniczne i wizualne, telewizja, radio, reklama, wydawnictwa, księgarnie).

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 2160,00 zł brutto za każdorazowe zrealizowanie 120 godzin zadań stażu. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania (tj. dla 40% uczestników projektu) przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania. Po ukończeniu stażu każdy student otrzyma pisemne potwierdzenie udziału w programie stażowym, opinię/referencje z wyszczególnieniem realizowanych zadań oraz celów edukacyjnych, a także zindywidualizowany bilans kompetencji. Zostanie też przygotowany raport końcowy zawierający ocenę stażu wystawioną przez studenta i opiekuna stażu po stronie Jednostki Przyjmującej. 

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce "REKRUTACJA", a dokumenty zgłoszeniowe - w zakładce "DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE".

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem organizacji staży.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-41-31 lub mailem: stazkariery@kul.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

harmonogram_realizacji_wsparcia_staże_-_zintegrowany_2_lipca_2018

harmonogram_realizacji_wsparcia_staże_-_zintegrowany_9_lipca_2018

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2018, godz. 12:13 - Dorota Maj