Rozpoczęcie realizacji projektu  ,,Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja"

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu II edycji projektu stażowego dla 167 studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych:

I stopnia kierunku edytorstwo oraz II stopnia kierunków:

filologia angielska, germańska, polska, romańska, słowiańska, historia i historia sztuki WNH KUL w ramach projektu "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja". 

 

Projekt przewiduje realizację 16 tygodniowych płatnych staży realizowanych w łącznym wymiarze 480 godz. zadań stażowych. Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych/samorządowych, organizacjach non-profit, etc., w szczególności z branż istotnych dla rozwoju województwa lubelskiego/kraju takich jak: BPO, B+R i KREATYWNA.

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 1.980,00 zł brutto za każdorazowe zrealizowanie 120 godzin zadań stażu. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania (tj. dla 50% uczestników projektu) przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania. Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie ukończenia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce "REKRUTACJA", a dokumenty zgłoszeniowe - w zakładce "DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE".

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazewnh@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2018, godz. 10:10 - Olga Żarska-Stępień