19.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że rekrutacja na staże dla kierunków II roku II stopnia kierunków filologie: angielska, germańska, polska, słowiańska, romańska, kierunkow historia, historia sztuki oraz III roku I stopnia kierunku edytorstwo zostaje uruchomiona od dnia 22 października 2018 r. do odwołania / wyczerpania miejsc.

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo pod linkiem.

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dn. 08.06.2018 r. Biuro projektu (GG-200 i CN-201) będzie od godz. 12.30 zamknięte z uwagi na zarządzone godziny Rektorskie od ww. godziny.

 

Nieobecność Zespołu Projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 01.06.2018 r.  Biuro Projektu będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu od dnia 04.06.2018 r.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu stażowego, dokumenty będą przyjmowane do wyczerpania miejsc w projekcie. Zapraszamy do aplikowania na staż!

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Biuro projektu ,,Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja" zostało przeniesione do Gmachu Głównego KUL II piętro, pokój GG - 200.

Nieobecność Zespołu Projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach od 01.05.2018 r. do 04.05.2018 r. włącznie, Biuro Projektu będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu od dnia 07.05.2018 r.

 

Rozpoczęcie realizacji projektu  ,,Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja"

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu II edycji projektu stażowego dla 167 studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych:

I stopnia kierunku edytorstwo oraz II stopnia kierunków:

filologia angielska, germańska, polska, romańska, słowiańska, historia i historia sztuki WNH KUL w ramach projektu "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja". 

 

Projekt przewiduje realizację 16 tygodniowych płatnych staży realizowanych w łącznym wymiarze 480 godz. zadań stażowych. Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych/samorządowych, organizacjach non-profit, etc., w szczególności z branż istotnych dla rozwoju województwa lubelskiego/kraju takich jak: BPO, B+R i KREATYWNA.

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 1.980,00 zł brutto za każdorazowe zrealizowanie 120 godzin zadań stażu. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania (tj. dla 50% uczestników projektu) przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania. Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie ukończenia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce "REKRUTACJA", a dokumenty zgłoszeniowe - w zakładce "DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE".

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazewnh@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

logo_power_kolor1

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2018, godz. 14:42 - Piotr Siemaszko