Rozpoczęcie realizacji projektu  ,,Staż dla studentka kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy. II edycja"

 

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu II edycji projektu stażowego dla 84 studentów/tek WPPKiA KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku administracja w ramach projektu "Staż dla studenta kierunku administracja KUL – start do dobrej pracy. II edycja".

 

Projekt przewiduje realizację 16 tygodniowych płatnych staży realizowanych w łącznym wymiarze 480 godz. zadań stażowych.

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 1.920,00 zł brutto za każdorazowe zrealizowanie 120 godzin zadań stażu. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania (tj. dla 51 uczestników projektu) przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania. Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie ukończenia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce "REKRUTACJA", a dokumenty zgłoszeniowe - w zakładce "DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE".

 

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazeadmin@kul.pl.

logo_power_kolor1

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2018, godz. 13:06 - Anna Branica