Rozpoczęcie realizacji projektu  ,,Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja”

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu projektu stażowego dla 216 studentów/tek V roku studiów stacjonarnych kierunku prawo i 13 studentów/tek II roku II stopnia studiów stacjonarnych kierunku prawo w biznesie w ramach projektu „Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja”.

 

Projekt przewiduje realizację 16 tygodniowych (dla kierunku prawo) i 24 tygodniowych (dla kierunku prawo w biznesie) płatnych staży realizowanych w łącznym wymiarze 480 godz. (dla kierunku prawo) i 540 godz. (dla kierunku prawo w biznesie) zadań stażowych.

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 1.980,00 zł brutto za każdorazowe zrealizowanie 120 godzin (dla kierunku prawo) i 90 godzin (dla kierunku prawo w biznesie) zadań stażu.

Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania (tj. dla 80% uczestników projektu) przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania.

Organizator przewiduje zwrot kosztów komunikacji miejskiej dla 80% Uczestników/czek projektu w trakcie trwania stażu. Organizator dopuszcza możliwość kwalifikowania kosztów komunikacji miejskiej do wysokości 46 zł miesięcznie.

Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie ukończenia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce "DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE"

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazeprawo@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

logo_power_kolor1

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018, godz. 13:46 - Kamil Maliński