logo_power_kolor1

Rozpoczęcie realizacji projektu  ,,Dziennikarz na stażu – Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL”

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu projektu stażowego dla 78 studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych I oraz II stopnia kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna
w ramach projektu „Dziennikarz na stażu- Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL”.

 

Projekt przewiduje realizację 16 tygodniowych płatnych staży realizowanych w łącznym wymiarze 480 godz. zadań stażowych. Staże będą odbywały się w agencjach reklamowych, mediach publicznych/komercyjnych, agencjach Public relations, biurach rzecznika prasowego.

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 1.980,00 zł brutto za każdorazowe zrealizowanie 120 godzin zadań stażu. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania (tj. dla 80% uczestników projektu) przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania. Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie ukończenia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce "REKRUTACJA"

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: dziennikarz@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2018, godz. 15:22 - Edyta Kołtun