26 lutego 2009 roku
Warszawa, Biblioteka Narodowa, godz. 13.00

W Bibliotece Narodowej odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody
"Nowych Książek" dr Dorocie Kudelskiej.
Laudację wygłosiła prof. Maria Poprzęcka. Powiedziała z tej okazji:
„Książka Doroty Kudelskiej już stała się niezbędnym punktem
wyjścia dla wszystkich następnych badań nad życiem i twórczością
Jacka Malczewskiego. „Autorka wykorzystała znakomitą znajomość
biografii artysty do nowej interpretacji niektórych jego obrazów, z
wielką kulturą polemiczną prostując wiele mitów narosłych wokół
osoby Malczewskiego".

 

13 grudnia 2008 roku

GG, Nowe Lektorium, godz. 10.00.

W naszym Instytucie odbyła się sesja wewnętrzna. W programie sesji znalazły się następujące wystąpienia:

  1. dr Marcin Lachowski, Upamiętnianie Zagłady

  2. dr Marcin Pastwa, Iconclass dla opornych

  3. mgr Anna Głowa, Między Barbaricum, a Orientem. Plastyka wizygockiej Hiszpanii

     Wystąpienie Pana dr Pastwy miało charakter naukowo-szkoleniowy.

 

10 grudnia 2008 roku

GG, sala 245, godz. 17.15

Odbył się wykład Pani prof. dr hab. Marii Dzielskiej pt.: "Ostatni
Hellenowie
".
Spotkanie z Panią prof. M. Dzielską, wybitną znawczynią kultury i
religii antyku, było wydarzeniem inaugurującym cykl spotkań pod hasłem:
"Wzajemne oświetlanie się sztuk - historia sztuki w perspektywie innych
dyscyplin
".

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD Prof.M.DZIELSKIEJ.pdf ZAPROSZENIE NA WYKŁAD Prof.M.DZIELSKIEJ.pdf

 

 

7 - 8 listopada 2008 roku

Dworek Staropolski na Poczekajce

Katedra Historii Sztuki Kościelnej zorganizowała kolokwium interdyscyplinarne: CREDO IN DEVM ...
w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich.

 

24 października 2008 roku
Informujemy, że w bieżącym roku jedną z nominacji do Nagrody im. Jana
Długosza uzyskał prof. Lechosław Lameński, kierujący Katedrą Historii
Sztuki Nowoczesnej naszego Instytutu. Kapituła Nagrody wyróżniła jego
książkę pt. Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce,
opublikowaną w roku ubiegłym przez Wydawnictwo KUL.

 

17 października 2008 roku

GG, Lektorium Instytut Historii Sztuki, s. 336, godz. 12.00

W drugiej edycji Nagrody im. prof. Andrzeja Ryszkiewicza, ufundowanej przez Rodzinę Profesora, jury w składzie: prof. Lechosław Lameński - przewodniczący, dr hab. Agnieszka Bender, dr hab. Ryszard Kasperowicz, dr hab. Małgorzata Kitowska-Łysiak - członkowie, uhonorowało trzy osoby.

Nagrodę Główną przyznano Pani Katarzynie Róży Nowak za pracę magisterską Malowidła Jana Henryka w katedrze ormiańskiej we Lwowie (1925-29), napisaną w roku 2008 w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej KUL pod kierunkiem prof. Lechosława Lameńskiego.

Wyróżnienia przyznano:

Pani Annie Kiszce za pracę magisterską Obrazowanie miasta - ikonografia Lublina w sztuce 1. połowy XX wieku, napisaną w roku 2007 w Katedrze Historii Sztuki Współczesnej KUL pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, prof. KUL

Pani Ewie Pieczykolan za pracę magisterską Sposoby i motywy dekoracji w secesyjnym stroju kobiecym w Polsce, napisaną w roku 2008 w Katedrze Kultury Artystycznej KUL pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Bender, prof. KUL. 

Nagrody przyznawane są za prace magisterskie dotyczące zagadnień z obszaru zainteresowań
i badań prof. Andrzeja Ryszkiewicza.  W uroczystości uczestniczyli Pani Maria Ryszkiewiczowa (Małżonka Profesora) i Pan Michał Ryszkiewicz (syn Profesora).

 

 

1 października 2008 roku
KUL, GG, s. 245

Odbyło się spotkanie powitalno-informacyjne studentów I  roku historii
sztuki z pracownikami Instytutu. 

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2013, godz. 20:10 - Ireneusz Marciszuk