Aktualności 2018
 
Kwiecień
12 IV Ośrodek odwiedził dr Ołech Duch, pracownik naukowy Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, który specjalizuje się w badaniach nad historią monastycyzmu wschodniego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz kijowskiej metropolii unickiej w okresie nowożytnym. W 2001-2005 był doktorantem KUL w ramach stypendium przyznanego przez Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie. Obronioną w 2006 r. pracę doktorską przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Gapskiego.

 

Maj

18-19 V Ośrodek wspólnie z Komisją Historyczną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce był organizatorem 47. Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Zakonnych w Lublinie, poświęconej pamięci Prof. Jerzego Kłoczowskiego i realizowanemu aktualnie projektowi: Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w.

Autor: Robert Kozyrski
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018, godz. 09:38 - Edyta Chomentowska