Aktualności 2017
 
Lipiec - Listopad
3 VII - 30 XI Dr Edyta Chomentowska realizowała projekt finansowany przez Kancelarię Senatu RP, zat. "Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie", w ramach zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r."
Celem projektu było profesjonalne zabezpieczenie oraz modyfikacja stanu zachowania części materiałów archiwalnych przechowywanych w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS) poprzez ich skanowanie, a następnie digitalizację. Prace objęły część najstarszych map z XVIII i XIX w. oraz przede wszystkim: mapy, plany oraz oleaty z Kampanii 1939 r. Wiele z tak zabezpieczonych dokumentów kartograficznych to wieloformatowe mapy, które ze względu na swoje rozmiary są szczególnie narażone na zniszczenie. Przeprowadzone prace, obejmujące skanowanie i digitalizację zbiorów kartograficznych, oprócz zabezpieczenia ich w formie cyfrowej mają ułatwić przygotowanie tych materiałów do publikacji na stronie internetowej IPMS. Dzięki temu staną się one dostępne szerszemu gronu odbiorców zainteresowanych historią Polski bez konieczności korzystania z oryginalnych źródeł bezpośrednio w czytelni Archiwum IPMS.
Głównym wykonawcą zadań projektowych była kierownik projektu: dr Edyta Chomentowska z Ośrodka Badań n. Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL. Liderem projektu była: Fundacja Rozwoju KUL, partnerem krajowym projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a partnerem zagranicznym: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (Wielka Brytania).
 
Kancelaria Senatu
 
Październik
6 X w Ośrodku rozpoczęły się prace nad projektem pt. "Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w." Zadanie badawcze, finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, będzie realizowane w latach 2017-2022.
 
Grudzień
2 XII zmarł Prof. dr Jerzy Kłoczowski, pomysłodawca, współzałożyciel, a w latach 1957-2001 kierownik Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL.
Autor: Robert Kozyrski
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2017, godz. 11:51 - Robert Kozyrski