Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
oraz
Polska Grupa CIHEC przy PAU


serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej:

DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA NA ZIEMIACH POLSKICH:
OSIĄGNIĘCIA I PERSPEKTYWY BADAWCZE

 
16-17 listopada 2018 r.

Gmach Głównym KUL

sala GG-208

 

KONFERENCJA BĘDZIE DOSTĘPNA ONLINE

 

dzień 1:

https://www.youtube.com/watch?v=Sj0AHh1WwYI

 

dzień 2:

https://www.youtube.com/watch?v=oGo-E6tuQqA

 

PLAKAT

PROGRAM

SPONSORZY:

 

              

 

 

WSPÓŁPRACA:

 

        

 

 

 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2018, godz. 21:22 - Tomasz Nowicki