>>2012-12-18 - Opłatek Instytutu Socjologii

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich pracowników, studentów i przyjaciół Instytutu Socjologii KUL na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 19 grudnia 2012 r. o godz. 18.00 w sali GG-205

 

 

>> 2012-12-10 - Zaproszenie: XXX Dni Praw Człowieka

 

Katedra Socjologii Prawa i Praw Człowieka KUL zaprasza na XXX już Dni Praw Człowieka, które w tym roku odbędą się w dniach 11-12 grudnia. Tegorocznym Dniom przyświeca frapujące pytanie: Prawa zmarłych? Przyjazd wielu znakomitych gości z całego kraju, specjalistów z zakresu prawa, socjologii i filozofii, stanowi najlepszą gwarancję, że podczas obrad padną zapewne ciekawe odpowiedzi. Zapraszamy serdecznie! 

/program do pobrania/

 

 

>> 2012-11-26 - Po kolokwium habilitacyjnym

 

Decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL z dnia 22 listopada 2012 r. dr Michał Skrzypek uzyskał stopień doktora habilitowanego. Podstawą kolokwium habilitacyjnego była książka pt. Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej: ujęcia teoretyczne, ich ewolucja i recepcja. Gratulujemy!

 

 

>> 2012-11-21 - Zaproszenie: Studia nad wiedzą

 

W dniach 28-29 listopada br. w Collegium Jana Pawła II odbędzie się Ogólnopolska Konferencja pt. Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności. Wśród kilkudziesięciu prelegentów z Polski i zagranicy, m.in. prof. Andrzej Zybertowicz, prof. Ryszard Machnikowski, prof. Ludmila Sokuryanska czy prof. Lech Zacher.                               (więcej...)

 

 

>> 2012-11-15 - Zaproszenie: Socjolog na rynku pracy

 

Koło Studentów Socjologii KUL zaprasza na X edycję konferencji Socjolog na rynku pracy - absolwent socjologii na walizkach, która odbędzie się 19 listopada br. (poniedziałek) w sali C-1031. Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom pracy zawodowej podejmowanej przez absolwentów studiów socjologicznych, ocenie ich szans zawodowych i stawianym wobec nich wymaganiom, a także metodom nabywania odpowiednich kompetencji w trakcie studiów.

 

 

>> 2012-11-13 - Zaproszenie: O ekonomii społecznej - konferencja

 

W dniu 28 listopada br. w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbędzie się regionalna konferencja pt. Ekonomia społeczna - za czy przeciw? z udziałem ogólnopolskich ekspertów i liderów ekonomii społecznej. Wśród zaproszonych gości m.in. Henryk Wujec i Krzysztof Więckiewicz. Organizatorami reprezentującymi Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej są Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta i Instytut Socjologii KUL. Zapraszamy! Więcej informacji na stronie konferencji.

 

 

>> 2012-10-19 - Terminy spotkań Rady Instytutu

 

Informujemy o terminach sesji Rady Instytutu Socjologii KUL w roku akademickim 2012/2013. Spotkania Rady odbędą się w dniach: 14.XI.2012, 05.XII.2012, 16.I.2013, 20.II.2013, 06.III.2013, 03.IV.2013, 08.V.2013, 12.VI.2013. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

 

>> 2012-10-18 - Socjologia w szkole

 

Instytut Socjologii KUL dnia 16 października 2012 r. rozpoczął cykl zajęć dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie. Prowadzone zajęcia i warsztaty nie tylko prezentują podstawowe zagadnienia socjologiczne w przystępny, popularny sposób, ale także dostarczają uczniom umiejętności rozumienia podstawowych zjawisk, jakie zachodzą w społeczeństwie. Najbliższe spotkania z cyklu już 17, 23 i 24 października.

 

 

>> 2012-10-10 - Społeczna odpowiedzialność gospodarki


Wydział Nauk Społecznych KUL i Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na międzynarodową konferencję Społeczna odpowiedzialność gospodarki, która w dniach 15-16 października 2012 r. odbędzie się w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wśród prelegentów, znamienici goście z Niemiec i wielu innych placówek naukowych z całej Polski. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman.

 

 

>> 2012-10-03 - Zaproszenie na konferencję

 

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej w Instytucie Socjologii KUL zaprasza w najbliższy wtorek, 9 października, na konferencję poświęconą ks. prof. Antoniemu Szymańskiemu, socjologowi, znawcy katolickiej nauki społecznej i polityki społecznej, rektorowi KUL w latach 1933-1939, pt. Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - Uczony - Działacz społeczny. Konferencję poprzedzi Msza święta w intencji ks. Antoniego Szymańskiego w 70. rocznicę śmierci.

 

 

>> 2012-09-28 - Rozpoczęcie roku akademickiego 2012/2013

 

Już w najbliższy poniedziałek, 01 października, mszą św. w Kościele Akademickim KUL o godz. 9.00 rozpocznie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013. W związku z tym, zapraszamy wszystkich studentów I roku socjologii na spotkanie inauguracyjne  na godz. 10.50 do sali C- 608 (Collegium Jana Pawła II, VI p.). Od godz. 15.00 ruszą zaś zajęcia dydaktyczne. 

 

W najbliższym czasie na stronie www.kul.pl/spnjo zostaną opublikowane listy zawierające przydziały do grup lektoratowych.

 

 

>> 2012-09-26 - INFORMACJA: podział na grupy, zapisy na zajęcia

 

Informacja o podziale na grupy i zapisach na zajęcia w roku akademickim 2012/2013 dla studentów socjologii (studia stacjonarne): I, II, III rok I stopnia oraz I i II rok II stopnia.

 

                                                       (więcej...)

 

 

>> 2012-09-21 - Wykaz czasopism punktowanych

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po zmianie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych, opublikowało w komunikacie z 17 września br.  wykaz czasopism punktowanych. Z radością informujemy, że "Roczniki Nauk Społecznych" uzyskały 8 punktów. 

 

 

>> 2012-09-21 - Kolejna akredytacja

 

Firma Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska), na podstawie pozytywnych wyników naszych studentów w teście kompetencyjnym, przedłużyła akredytację zajęć pt. Zaawansowane techniki analizy danych sondażowych, prowadzonych przez mgr Justynę Jurek. Wspomniani studenci (Agnieszka DoraczyńskaJoanna SzałataTomasz Odorowski) uzyskali zaś certyfikat SPSS Technology Expert. Gratulujemy!

 

 

>> 2012-09-16 - Konferencja: Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności

 

W dniach 28-29 listopada br. w salach Instytutu Socjologii KUL odbędzie się kolejna konferencja z cyklu Studiów nad wiedzą, w tym roku zatytułowana: Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października. Organizatorami sympozjum są: Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji; Katedra Filozofii Społecznej oraz Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych (więcej...)

 

 

>> 2012-09-11 - Akredytacje SPSS

 

Informujemy, że zajęcia prowadzone przez dr Dorotę Gizicką i mgr. Macieja Moczydłowskiego (Zastosowanie pakietu IBM SPSS w analizie danych empirycznych) uzyskały akredytację firmy Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) na rok akademicki 2012/2013. Oznacza to, że wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach, po ich zaliczeniu z oceną co najmniej dobrą, uzyskają certyfikat SPSS technology junior expert.

 


>> 2012-06-29 - Informacja dla doktorantów

 

Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych mają obowiązek złożenia kierownikowi studiów potwierdzonych przez promotora rocznych sprawozdań z przebiegu pracy naukowej, z wykonywanych obowiązków oraz innych osiągnięć. Sprawozdania powinny być przygotowane na załączonym do tego ogłoszenia formularzu i złożone do 15 października 2012 roku w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych. 

 

Formularz do pobrania (*.doc)

 

 

>> 2012-06-19 - Nowe władze wydziału i instytutu

 

logo_waskie_inst_soc.jpgMiło nam poinformować, że dotychczasowy dyrektor Instytutu Socjologii, ks. dr hab. Stanisław Fel (prof. KUL) na ostatnim, czerwcowym posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL został wybrany na dziekana tegoż wydziału. Jego następcą na stanowisku dyrektora Instytutu Socjologii KUL będzie zaś dr hab. Arkadiusz Jabłoński (prof. KUL), dotychczasowy kierownik Katedry Filozofii Społecznej, wybrany w głosowaniu przez Radę Instytutu na posiedzeniu z 13 czerwca br. Obu Elektom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu nowych funkcji!

 

 

>> Starsze informacje<<

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2013, godz. 14:41 - Tomasz Peciakowski