12.12.2018 r. - XXXVI Dni Praw Człowieka

Katedra Socjologii Prawa i Praw Człowieka KUL, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Sądecko-Lubelski zapraszają na XXXVI Dni Praw Człowieka, które rozpoczną się 12 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618.


11-12.12.2018 r. - Konferencja naukowa pt.: "Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe"

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej (Instytut Pedagogiki KUL zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: "Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe", która odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2018 roku, aula CTW- 114. Początek konferencji: 11 grudnia, godzina 9.00. Konferencja odbywa się pod patronatem Przewodniczącej Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN – prof. dr hab. Józefy Bałachowicz

Szczegółowy program konferencji


III Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Podatkowej

Koło Rachunkowości i Podatków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie zaprasza na III Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Podatkowej skierowany do studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych lubelskich uczelni wyższych. Konkurs składa się z 2 etapów: części pisemnej z pytaniami testowymi i otwartymi wymagającymi ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz części ustnej. Zgłoszenia do 12 grudnia 2018 r. (liczba miejsc ograniczona).

Więcej informacji


08.12.2018 r. - Premiera książki „Idzi Radziszewski. Charyzmatyczny psycholog”

Wydział Nauk Społecznych zaprasza na premierę książki autorstwa prof. Adama Bieli „Idzi Radziszewski. Charyzmatyczny psycholog”. Wydarzenie odbędzie się w 100. rocznicę powstania KUL, 8 grudnia 2018 r., o godz. 15.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618. Spotkanie poprowadzi prof. Zbigniew Zaleski.

 

Monografia ma charakter studium historyczno-krytycznego oraz metodologiczno-psychologicznego, dotyczącego osoby oraz działalności naukowej Idziego Benedykta Radziszewskiego – założyciela i pierwszego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Spotkanie z autorem książki, prof. Adamem Bielą odbędzie się w ramach obchodów stulecia istnienia KUL. Publikacja ma podkreślić wyjątkowość osoby założyciela oraz znaczenia tego wydarzenia – Uniwersytet Lubelski został założony przez uczonego, gruntownie wykształconego w zakresie przyrodniczych i filozoficznych podstaw psychologii.


03.12.2018 r. Seminarium naukowe pt.: Dlaczego warto zajmować się inflacją w warunkach długotrwale niskiej inflacji

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie, zapraszają pracowników i studentów na seminarium naukowe pt.: "Dlaczego warto zajmować się inflacją w warunkach długotrwale niskiej inflacji", które odbędzie się 3 grudnia 2018 roku, o godz. 11.00 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Centrum Transferu Wiedzy, sala 113.

Podczas seminarium odbędzie się uroczystość nadania auli CTW-113 imienia profesora Ignacego Czumy.

Serdecznie zapraszamy!


29-30.11.2018 r. konferencja pt. Przyszłość dla przeszłości. Kultura pamięci i polityka historyczna państwa w XXI w.

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Przyszłość dla przeszłości. Kultura pamięci i polityka historyczna państwa w XXI w.  Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2018 r. godz. 10.00 - budynek Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (ul. Niecała 5).


20.11.2018 r. Konferencja „Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych WNS KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" i Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo", która rozpocznie się 20 listopada 2018 r. o godz. 10.30 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618.


14-15.11.2018 r. 10-lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

W 2018 roku mija 10 lat od utworzenia Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. W związku z tym Instytut organizuje Ogólnopolską Jubileuszową Konferencję Naukową pt.: „Jakie media?” podejmując dyskurs naukowy poświęcony mediom, ich zmieniającym się sposobom działania, pełnionym rolom i funkcjom, a także znaczeniu mediów we współczesnym świecie. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2018 r. w sali 113 Centrum Transferu Wiedzy. Wydarzeniami towarzyszącymi będą dwie wystawy: Prof. Leon Dyczewski OFMConv. - ślady obecności oraz Profesor Leszek Mądzik - przestrzeń Artysty.

Szczegółowy program

Serdecznie zapraszamy!


7.11.2018 r. - Debaty Dyplomatyczne KUL

Wydział Nauk Społecznych KUL zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Debaty Dyplomatyczne. Tym razem gościem Debaty będzie Zygmunt Berdychowski, twórca i przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, największego wydarzenia polityczno-gospodarczego w Europie Środkowej (nazywanego polskim Davos), który wygłosi wykład dotyczący polityki wschodniej oraz podzieli się swoją pasją himalaistyczną (jest zdobywcą Korony Ziemi i 4 ośmiotysięczników!).

Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2018 r. o godz. 11.40 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618.

Serdecznie zapraszamy!


25.10.2018 r. Konferencja "Socjologia polska A.D. 2018. Tradycje - kontynuacje - innowacje"

 

Instytut Socjologii KUL zaprasza na Konferencję Jubileuszową z okazji 100-lecia socjologii w KUL zatytułowaną "Socjologia polska A.D. 2018. Tradycje - kontynuacje - innowacje". Wydarzenie odbędzie się 25 października 2018 roku w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW - 114 oraz CTW - 217. Początek konferencji o godz. 9.00.

Serdecznie zapraszamy!