13.11.2017 r. Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. Wykład Prezesa BFG Zdzisława Sokala

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL zaprasza na kolejny wykład z cyklu Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. Gościem będzie Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal, który wygłosi wykład pt.: „Przymusowa restrukturyzacja jako narzędzie wsparcia stabilności finansowej". Wydarzenie odbędzie się 13 listopada 2017 r. o godzinie 11.00 w sali CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy KUL). Serdecznie zapraszamy!

Fotorelacja


Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych powołani do Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak oraz dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL, pracownicy Wydziału Nauk Społecznych dnia 13 października 2017 r. zostali powołani przez Ministra Edukacji Narodowej do Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Serdecznie gratulujemy!

 


Dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL w Kapitule Ogólnopolskiej XIV edycji Konkursu Otwarte Drzwi

 

Miło nam poinformować, że dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL, pracownik Wydziału Nauk Społecznych został powołany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do udziału w pracach Kapituły Ogólnopolskiej XIV edycji Konkursu Otwarte Drzwi, na najlepsze prace magisterskie i najlepszą pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności.

Serdecznie gratulujemy!


Konkurs na Stypendia Jubileuszowe dla studentów KUL

Z okazji jubileuszu 100-lecia KUL, Towarzystwo Przyjaciół KUL oraz PKO Bank Polski S.A. ogłaszają konkurs dla studentów KUL, którego nagrodą jest 16 stypendiów o wartości 9000 zł. brutto każde. Przedmiotem konkursu jest  opracowanie autorskiej koncepcji i planu rozwoju KUL na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu.

O stypendium może się ubiegać każdy student, który ukończył przynajmniej jeden rok studiów w KUL na studiach stacjonarnych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Termin składania prac konkursowych upływa 25 października 2017 r.

Szczegóły zawiera Regulamin na stronie Towarzystwa Przyjaciół KUL


Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych KUL

Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda nadał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowej i społecznej pracownikom Wydziału Nauk Społecznych:

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu wręczył minister Andrzej Dera. Uroczystość odbyła się w piątek, 13 października 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy!


27.10.2017 r. Seminarium naukowe pt.: Ukraina, Polska i Rosja w tle: trudna przeszłość, niepewna przyszłość

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt.: „Ukraina, Polska i Rosja w tle: trudna przeszłość, niepewna przyszłość", dnia 27 października 2017 r. o godz. 11.00 w Auli DMMII-134, I. piętro, budynek Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL (ul. Droga Męczenników Majdanka 70).


27.10.2017 r. Konferencja z okazji 5-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Organizatorzy zapraszają pracowników i studentów Wydziału Nauk Społecznych KUL do udziału w Konferencji z okazji 5-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, organizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konferencja odbędzie się 27 października 2017 r., rozpoczęcie o godz. 9.00, sala CTW – 408.
Organizatorzy proszą, aby chętni do udziału w tej konferencji przesłali najpóźniej do 20-go października 2017 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres konferencjazgloszenia@mrpips.gov.pl.

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza tego dnia godziny dziekańskie od 09.00 do 13.00 dla studentów kierunków Pedagogika i Pedagogika specjalna (I i II stopień) na udział w konferencji z okazji 5-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Program konferencji

Formularz rejestracyjny


26.10 Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu

 

 

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Wydziału Nauk Społecznych do udziału w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa KUL Panu prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu, która odbędzie się w czwartek, 26 października 2017 r., o godz. 11.00 w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego.


25.10.2017 r. Konferencja naukowa pamięci Prof. Jana Turowskiego

 

Instytut Socjologii KUL zaprasza na konferencję naukową pt. Więzi społeczne – Solidarność – Samorządność. Wokół myśli socjologicznej Jana Turowskiego (1917-2006), która odbędzie się 25 października 2017 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618. Serdecznie zapraszamy!

Relacja TvKUL


Projekt "Aktywny student - aktywny absolwent"

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywny student - aktywny absolwent", który realizowany jest w ramach Priorytetu: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Wsparcie kierowane jest m. in. do studentów ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich z Wydziału Nauk Społecznych (Psychologia - Dziennikarstwo - Socjologia - Bezpieczeństwo Narodowe - Pedagogika - Zarządzanie – Ekonomia).

 

W związku z tym zapraszamy osoby zainteresowane na spotkania informacyjne:
17.10.2017 r. g. 17:30 - sala CTW-304 (ul. Racławickie 14)
18.10.2017 r. g. 17:30 - sala CTW-304 (ul. Racławickie 14)

 

Więcej informacji i terminy spotkań na stronie: Projekt "Aktywny student - aktywny absolwent".