Projekt „Cool Careers” dla studentów ostatniego roku studiów KUL

Biuro Karier KUL zaprasza studentów ostatniego roku studiów do udziału projekcie „Cool Careers”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej


7-8.12.2017 r. XXXV Dni Praw Człowieka „Pluralizm prawny i prawa człowieka. W 150-lecie urodzin Leona Petrażyckiego”

Katedra Socjologii Prawa i Moralności Instytutu Socjologii KUL i Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Justica zapraszają na XXXV Dni Praw Człowieka „Pluralizm prawny i prawa człowieka. W 150-lecie urodzin Leona Petrażyckiego”, które odbędą się 7-8 grudnia 2017 r. w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031.


Nagroda Ministra Rozwoju dla absolwentki WNS w XV edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką na temat własności intelektualnej

Miło nam poinformować, że absolwentka WNS, p. Joanna Kniaziowska (Instytut Ekonomii i Zarządzania) otrzymała Nagrodę Ministra Rozwoju w XV edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką na temat własności intelektualnej, organizowanego corocznie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, napisaną pod kierunkiem dr hab. Heleny Żukowskiej, prof. KUL pt.: "Znak towarowy - istota, ochrona prawna i ujęcie w systemie rachunkowości. Serdecznie gratulujemy!


Studenci dziennikarstwa w Parlamencie Europejskim

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej KUL wzi​ęli​ udział w sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, która odbyła się 15 listopada b.r. Członkowie redakcji gazety studenckiej "Coś Nowego", jako nieliczni z Polski, zostali wybrani przez Biuro Informacyjne PE do udziału w Seminarium dla Studentów Dziennikarstwa i Dziennikarzy Mediów Akademickich! Studenci zobaczyli jak działa Parlament Europejski, poznali zasady funkcjonowania serwisu prasowego PE i sposoby pracy korespondentów, wzięli udział w spotkaniach z europosłami i dziennikarzami akredytowanymi przy PE.

Obszerna relacja i galeria z wyjazdu na stronie gazety studenckiej Coś Nowego - tutaj.


Studenci dziennikarstwa ze stypendiami Towarzystwa Przyjaciół KUL

Dwóch studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna KUL zostało laureatami programów stypendialnych Towarzystwa Przyjaciół KUL. Jacek Kochaniec, student I roku studiów magisterskich i Prezes Agencji Reporterskiej Passion TV, otrzymał „Stypendium Jubileuszu 100-lecia KUL" za opracowanie autorskiej koncepcji i planu rozwoju KUL na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu. Z kolei Robert Góźdź, student II roku studiów magisterskich, został stypendystą Programu Stypendialnego dla studentów KUL bezinteresownie działających na rzecz KUL.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje nt. laureatów znajdują się na stronie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej www.idiks.org


Granty NCN dla naukowców i doktorantki Wydziału Nauk Społecznych KUL

15 listopada Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzynastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Miło nam poinformować, że do finansowania zakwalifikowano 3 projekty pracowników i doktorantów Wydziału Nauk Społecznych KUL (Instytut Psychologii).

W konkursie OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów – granty otrzymali:
•    dr hab. Agata Patrycja Błachnio – „Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania”
•    dr Aneta Przepiórka – "Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej"

PRELUDIUM 13 to konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają stopnia doktora. Dofinansowanie w tym konkursie otrzymali:
•    mgr Ana Ivanova – „Taksonomia i struktura leksykonu różnic indywidualnych języka litewskiego”
Serdecznie gratulujemy! 


Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych powołani do Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak oraz dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL, pracownicy Wydziału Nauk Społecznych dnia 13 października 2017 r. zostali powołani przez Ministra Edukacji Narodowej do Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Serdecznie gratulujemy!

 


Dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL w Kapitule Ogólnopolskiej XIV edycji Konkursu Otwarte Drzwi

 

Miło nam poinformować, że dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL, pracownik Wydziału Nauk Społecznych został powołany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do udziału w pracach Kapituły Ogólnopolskiej XIV edycji Konkursu Otwarte Drzwi, na najlepsze prace magisterskie i najlepszą pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności.

Serdecznie gratulujemy!


Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych KUL

Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda nadał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowej i społecznej pracownikom Wydziału Nauk Społecznych:

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu wręczył minister Andrzej Dera. Uroczystość odbyła się w piątek, 13 października 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy!


Projekt "Aktywny student - aktywny absolwent"

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywny student - aktywny absolwent", który realizowany jest w ramach Priorytetu: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Wsparcie kierowane jest m. in. do studentów ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich z Wydziału Nauk Społecznych (Psychologia - Dziennikarstwo - Socjologia - Bezpieczeństwo Narodowe - Pedagogika - Zarządzanie – Ekonomia).

 

W związku z tym zapraszamy osoby zainteresowane na spotkania informacyjne:
17.10.2017 r. g. 17:30 - sala CTW-304 (ul. Racławickie 14)
18.10.2017 r. g. 17:30 - sala CTW-304 (ul. Racławickie 14)

 

Więcej informacji i terminy spotkań na stronie: Projekt "Aktywny student - aktywny absolwent".