Nagrody dla KUL w XIV Konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Miło nam poinformować, że wśród prac zgłoszonych przez KUL na XIV Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą zostały nagrodzone prace napisane przez osoby z Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Ekonomii i Zarządzania):

- Pani Marta Cichocka (absolwentka kierunku ekonomia) za pracę magisterską pt.: „Ocena relacji między płynnością finansową i rentownością na podstawie sprawozdań finansowych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz, pod kierunkiem dr Marii Zuby-Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów KUL), otrzymała nagrodę II Stopnia w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.
- Pani dr Maria Zuba-Ciszewska (Katedra Bankowości i Finansów KUL) za dwa artykuły w zagranicznym periodyku z zakresu spółdzielczości pt.: „The role of dairy cooperatives in reducing waste of dairy products in the Lubelskie voivodeship”, „The role of cooperative movement in development of rural areas: a case study of Poland”, otrzymała Wyróżnienie w kategorii prac badawczych.
Serdecznie gratulujemy!

 

 


Konkurs na stypendia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich WNS

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stypendia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.
1. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zwany dalej Regulaminem, wraz z załącznikami nr 1-3.
2. Harmonogram konkursu:
1) składanie wniosków w dziekanacie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu kończy się dnia 13.09.2018 roku;
2) ocena wniosków i przyznanie stypendiów przez Komisję konkursową w składzie podanym w Regulaminie następuje do dnia 30.09.2018 roku;
3) podpisanie przez beneficjentów umów na stypendia nastąpi do dnia 10.10.2018 roku.

Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy mają zatwierdzone tematy badawcze we wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową Wydziału na lata 2018 i 2019.

 

                                             Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
                                             dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
25.06.2018r.

* Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, C-546.


10-13.07.2018 r. - 39. Międzynarodowa Konferencja STAR Stress Anxiety and Resilience

Instytut Psychologii WNS KUL oraz The Stress and Anxiety Research Society (STAR) zapraszają na 39. Międzynarodową Konferencję STAR Stress Anxiety and Resilience, która w tym roku odbywa się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ana Pawła II. Wydarzenie odbędzie się w dn. 10-13 lipca 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy. Serdecznie zapraszamy!

Program


Wyróżnienie dla pracy magisterskiej Pawła Domaradzkiego

Miło nam poinformować, że Pan Paweł Domaradzki, absolwent ekonomii Wydziału Nauk Społecznych KUL, otrzymał nagrodę III stopnia im. Profesora Stanisława Skrzywana w Konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Nagrodzona praca pt.: "Roczna sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych notowanych na publicznym rynku kapitałowym" powstała w Katedrze Rachunkowości,  pod kierunkiem dr hab. Heleny Żukowskiej, prof. KUL.

Serdecznie gratulujemy!


Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL powołany w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej

Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL, pracownik Wydziału Nauk Społecznych KUL - Instytut Socjologii, został powołany przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. Będzie to druga kadencja ks. Szymczyka jako członka Rady CBOS. W 2016 r. został powołany na to stanowisko przez Panią Premier Beatę Szydło. Wręczenie nominacji miało miejsce 29 czerwca 2018 r. w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Rada czuwa nad planami i jakością prac badawczych CBOS. W jej skład wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera.

Serdecznie gratulujemy!


14.06.2018 r. konferencja pt.: "Migracje do Unii Europejskiej - szanse i wyzwania",

Katedra Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych WNS KUL, Fundacja Konrada Adenauera, Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra" zapraszają na konferencję naukową zatytułowaną "Migracje do Unii Europejskiej - szanse i wyzwania", która odbędzie się 14 czerwca o godz. 12.00 w Gmachu Głównym, sala GG - 208.


13.06.2018 r. uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej „Pulchrum et Communicatio” prof. dr. hab. Karolowi Klauzie.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL zaprasza na uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej „Pulchrum et Communicatio”  prof. dr. hab. Karolowi Klauzie, która odbędzie się 13 czerwca 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW - 113 o godz. 16.00.

Uroczystości będzie towarzyszyła wystawa ikon.

Fotorelacja


07.06.2018 r. spotkanie "Kariera w dziennikarstwie?" z red. Krzysztofem Ziemcem

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych KUL zaprasza na spotkanie "Kariera w dziennikarstwie?" z red. Krzysztofem Ziemcem, dziennikarzem radiowym i telewizyjnym. Spotkanie odbędzie się w czwartek 7 czerwca, o godz. 11.00 w Auli 241 DMMII w Budynku Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL (Campus Majdanek, Al. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie).

 

Czytaj dalej...

29.05.2018 r. konferencja pt.: "Rodzina-Rozwój-Partycypacja". Kierunki przemian społecznych

Instytut Socjologii KUL, Urząd Statystyczny w Lublinie oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Lubelskiego zapraszają na konferencję pt. Rodzina-Rozwój-Partycypacja". Kierunki przemian społecznych, która odbędzie się 29 maja 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (sala CTW-114). Serdecznie zapraszamy! Program