Informacja o stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2020

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy. Zgodnie z dotychczasową praktyką, można składać wnioski o stypendia nie tylko do Rzymu, Londynu i Wiednia, ale także do innych ośrodków naukowych w Europie.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym. Wnioski o stypendia na rok 2020 należy adresować do Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków), według załączonego na stronie PAU formularza, oraz przesyłać w formie elektronicznej (*.doc) na adres: STYPENDIA_FL@PAU.KRAKOW.PL do dnia 10 maja 2019 r. (decyduje data stempla). Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.


21.01.2019 r. Spotkanie dotyczące programu Horyzont 2020

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Horyzont 2020 pt.: „Rola nauk społecznych i humanistycznych w innowacyjnej Europie”

 

Program spotkania


18.01.2019 r. Seminarium naukowe „Między Tomosem a konfliktem na Morzu Azowskim. Dynamika stosunków ukraińsko-rosyjskich a bezpieczeństwo Europy"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra" zapraszają na seminarium naukowe "Między Tomosem a konfliktem na Morzu Azowskim. Dynamika stosunków ukraińsko- rosyjskich a bezpieczeństwo Europy". Wydarzenie odbędzie się 18 stycznia 2019 r. o godz. 11.40 w sali DMMII 116 (ul. Droga Męczenników Majdanka 70).


17.01.2019 r. "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa" - wykład dr. Krzysztofa Żuka „Ocena realizacji strategii rozwoju Lublina „Lublin 2020”

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL zaprasza na kolejny wykład z cyklu Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. Gościem będzie Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, który w ramach cyklu "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa" Temat jego prelekcji to: „„Ocena realizacji strategii rozwoju Lublina „Lublin 2020”, a odbędzie się ona 17 stycznia 2019 r. o godz. 11.00. w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114.

Serdecznie zapraszamy!


Odznaczenia państwowe dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych

18 grudnia 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom KUL. W imieniu Prezydenta RP wręczenia odznaczeń dokonał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. W gronie odznaczonych osób znajdują się również pracownicy naszego wydziału.

Medal srebrny za długoletnią służbę otrzymał:

dr hab. Bartosz Jóźwik

Medalem brązowym za długoletnią służbę odznaczeni zostali:

dr Maria Gałkowska-Bachanek

dr Małgorzata Łobacz

dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL

dr Piotr Mamcarz

dr Maria Zuba-Ciszewska

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL

s. dr hab. Beata Zarzycka CSAPI

 

Serdecznie gratulujemy!


Medale 100-lecia KUL dla zasłużonych pracowników Wydziału Nauk Społecznych

W ramach obchodów 100-lecia istnienia naszej uczelni, Rektor KUL uhonorował zasłużonych pracowników Wydziału Nauk Społecznych Medalami Jubileuszowymi 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Uroczystość odbyła się 6 grudnia 2018 roku podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL.

W dowód uznania dla wieloletniej pracy na Wydziale Nauk Społecznych KUL wyróżnieni zostali:

- prof. dr hab. Adam Biela,

- prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska,

- dr hab. Grażyna Karolewicz,

- ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk,

- ks. prof. dr hab. Janusz Mariański,

- prof. dr hab. Piotr Kryczka,

- prof. dr hab. Andrzej Sękowski,

- p. Alicja Zbańska.

Serdecznie gratulujemy!

(Galeria)


Absolwent WNS wyróżniony w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych

Miło nam poinformować, że absolwent Wydziału Nauk Społecznych KUL (Bezpieczeństwo narodowe, 2018), Pan mgr Piotr Łoś otrzymał wyróżnienie w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, za pracę pt. „Koncepcja Międzymorza jako próba stworzenia strefy bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej po zimnej wojnie”, napisaną w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Gizickiego prof. KUL. Serdecznie gratulujemy!


12.12.2018 r. - XXXVI Dni Praw Człowieka

Katedra Socjologii Prawa i Praw Człowieka KUL, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Sądecko-Lubelski zapraszają na XXXVI Dni Praw Człowieka, które rozpoczną się 12 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618.


11-12.12.2018 r. - Konferencja naukowa pt.: "Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe"

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej (Instytut Pedagogiki KUL zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: "Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe", która odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2018 roku, aula CTW- 114. Początek konferencji: 11 grudnia, godzina 9.00. Konferencja odbywa się pod patronatem Przewodniczącej Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN – prof. dr hab. Józefy Bałachowicz

Szczegółowy program konferencji


III Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Podatkowej

Koło Rachunkowości i Podatków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie zaprasza na III Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Podatkowej skierowany do studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych lubelskich uczelni wyższych. Konkurs składa się z 2 etapów: części pisemnej z pytaniami testowymi i otwartymi wymagającymi ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz części ustnej. Zgłoszenia do 12 grudnia 2018 r. (liczba miejsc ograniczona).

Więcej informacji