Granty Narodowego Centrum Nauki dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Z radością informujemy, że w konkursie OPUS dofinansowanie uzyskały następujące granty naukowo-badawcze przygotowane przez pracowników naszego wydziału (Instytut Psychologii):

Serdecznie gratulujemy!


22-24.05 Konferencja pt.: Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej

Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych KUL, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH oraz The Baltic International Academy zapraszają na XVIII Międzynarodową Konferencję Naukową pt.:   Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, która odbędzie się w dniach 22-24 maja 2017 r. w Nałęczowie. Serdecznie zapraszamy!

Program


Anna Moskwa - absolwentka socjologii Wydziału Nauk Społecznych KUL podsekretarzem stanu MGMiŻŚ

Z radością informujemy, że pani Anna Moskwa, absolwentka socjologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.


Internetowe szkolenia Web of Science

Jakie zalety kryje pakiet Citation Connection dostępny w licencji krajowej?
Jak wyszukiwać informacje na platformie Web of Science?
Jak wypromować i scalić dorobek autora na platformie Web of Science?
Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Clarivate Analytics!
Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na patformie WebEx. Zapraszamy! Więcej


Szkolenie na temat metod diagnostyczno-terapeutycznych w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

Jedyny w Polsce kurs kompleksowego programowania terapii dzieci autystycznych w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe.

CERTYFIKOWANA AKADEMIA MULTIDYSCYPLINARNEJ DIAGNOZY I TERAPII AUTYZMU w formie intensywnych 4 szkoleń online: 27.04.2017 | 25.05.2017 | 22.06.2017 | 27.07.2017

Więcej


Nagrody FENIKS dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych KUL

Dnia 1 kwietnia 2017 roku, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało nagrody FENIKS, honorujące wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej. Z radością informujemy, że w tegorocznym konkursie uznanie jury zyskała praca osób z naszego Wydziału.

W kategorii „Nauki kościelne” FENIKSA otrzymała Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, praca zbiorowa pod redakcją prof. Krystyny Chałas i ks. dr hab. Adama Maja, prof. KUL, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN.

W kategorii „Duchowość” – książki „Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. Tom I i II” pod red. dra Edwarda Gigilewicza i siostry dr hab. Loyoli Marii Opiela oraz „Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego” pod red. siostry dr hab. Loyoli Marii Opiela (Episteme/Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP). Uzasadnienie: Publikacje te stanowią cenne źródło do poznania myśli religijnej, społecznej i pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, której trafność i znaczenie pozostają wciąż aktualne. Niezwykle efektowne połączenie teorii i praktyki wiedzy pedagogicznej, łączące ze sobą wskazania o charakterze religijnym, społecznym, rodzinnym i narodowościowym, które dają możliwość permanentnej edukacji świadomych obywateli.  Więcej


Ks. prof. Roman Dzwonkowski uhonorowany odznaką „Bene merito”

Ks. prof. Roman Dzwonkowski, emerytowany profesor Wydziału Nauk Społecznych KUL, został uhonorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP odznaką „Bene merito” za troskę o rodaków za granicą, zwłaszcza na Wschodzie. Uroczystość wręczenia odznaki odbyła się 27.02.2017 r. i  została poprzedzona wykładem ks. prof. Romana Dzwonkowskiego pt.: „Czy początek końca polskich mniejszości na Wschodzie?”. Honorowe odznaczenie „Bene merito” przyznawane jest od 2009 r. przez Ministra Spraw Zagranicznych w uznaniu zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Serdecznie gratulujemy Księdzu Profesorowi!

Więcej


Odznaczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych

 

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni zostali:

 

Złotym Krzyżem Zasługi:

Pan prof. dr hab. Marian Surdacki

Srebrnym Krzyżem Zasługi:
Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę:

dr Iwona Ulfik-Jaworska

 

Wręczenia odznaczeń w imieniu  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał 23 lutego 2017 r. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Serdecznie gratulujemy! Więcej

Galeria zdjęć


Program HORYZONT 2020

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza na bezpłatne warsztaty: "Jak skutecznie aplikować do programu HORYZONT 2020? Praktyczne wskazówki dla wnioskodawców" (8.02.2017 r.); "Jak poprawnie skalkulować kosztorys projektu badawczego w programie HORYZONT 2020?" (9.02.2017 r.). Wymagana rejestracja, szczegóły w załączniku.


Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniem aktualnych ofert stypendialnych dla naukowców w ramach programu HORYZONT 2020:

HORYZONT 2020 DLA DOKTORÓW i PROFESORÓW

HORYZONT 2020 DLA MAGISTRÓW I DOKTORANTÓW
Program Horyzont 2020 obejmuje granty, stypendia zagraniczne, staże, pracę w projektach dla osób na każdym etapie kariery naukowej.

Szczegóły na temat programu znaleźć można na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w zakładce „KARIERA I MOBILNOŚĆ


Nagroda w konkursie "Dziennikarz Medyczny Roku" dla dr Małgorzaty Żurakowskiej

 

Dr Małgorzata Żurakowska z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej została doceniona za podejmowanie tematyki zdrowotnej w swojej pracy dziennikarskiej. Podczas dorocznej konferencji dla dziennikarzy zgromadzonych wokół Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”, dr Żurakowska otrzymała nagrodę w kategorii: Audycje radiowe. Więcej