26-27.04.2018 r. VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z serii Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki "Biografistyka a pedagogia (życia) – teoria i praktyka"

Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz Fundacja „Biografie Codzienności” zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z serii Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki na temat:  Biografistyka a pedagogia (życia) – teoria i praktyka, która odbędzie się w Lublinie w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. ul. Droga Męczenników Majdanka 70, budynek nr 3, otwarcie konferencji - godz. 10.00, sala 109.  Serdecznie zapraszamy!

Program


24-26.04.2018 r. 47. Dni Społeczne „W cieniu współczesności - przestępczość XXI wieku”

Koło Studentów Socjologii KUL zaprasza na 47. Dni Społeczne podejmujące temat „W cieniu współczesności-przestępczość XXI wieku”, które odbędą się w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku w sali CTW 113.
Dni Społeczne to cykliczna konferencja, z niemal 50-letnią historią, organizowana przez Koło Studentów Socjologii KUL. W trakcie spotkań poruszane są aktualne tematy z życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Podczas tegorocznych Dni Społecznych podjęta została tematyka przestępczości - zarówno od strony teoretycznej, jak i badawczej, dlatego do udziału w konferencji studenci zaprosili największe naukowe autorytety w tej dziedzinie oraz wyjątkowych specjalistów, mierzących się z tą problematyką na co dzień. Program
Serdecznie zapraszamy!


20-21.04.2018 r. „Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii"

Katedra Psychologii Rozwojowej KUL, Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki KUL, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL, Katedra Psychologii Klinicznej KUL, Instytut Kultury Moralnej oraz Fundacja „Biografie Codzienności” zapraszają na II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii", które odbędzie się 20-21 kwietnia 2018 r. w sali CTW-113. Sympozjum poświęcone zostanie zastosowaniu idei Kazimierza Dąbrowskiego w pogłębianiu rozumienia problemów współczesnego człowieka w świecie przemian kulturowych i nowych technologii.


19.04.2018 r. "Litewsko - polsko - ukraińska współpraca wojskowa. Wspólna przeszłość, wspólne wyzwania"

Wydział Nauk Społecznych KUL,  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL oraz Litewsko - Polsko - Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG w Lublinie zapraszają na międzynarodowe sympozjum poświęcone Wielkiemu Hetmanowi  Konstantemu Ostrogskiemu zatytułowane "Litewsko - polsko - ukraińska współpraca wojskowa. Wspólna przeszłość, wspólne wyzwania". Wydarzenie odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW – 113 o godz. 9.30.

Serdecznie zapraszamy!

Fotogaleria


18.04.2018 r. "Współczesne oblicza BAZARU" w ramach VII Lubelskich Spotkań Antropologicznych

Katedra Socjologii Kultury i Religii Wydziału Nauk Społecznych KUL, Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr oraz Komisja Nauk Filologicznych PAN we Wrocławiu zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową  "Współczesne oblicza BAZARU" w ramach VII Lubelskich Spotkań Antropologicznych. Wydarzenie odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C - 618 o godz. 9.30.

Przedmiotem rozważań w ramach VII LSA będą m.in. komercjalizacja struktur społecznych, funkcje kultury konsumpcyjnej czy rytualizacja  konsumpcji, jej wpływu na jakość życia i religię.

Serdecznie zapraszamy!

Fotogaleria


17.04.2018 r. debata "Zmiany na polskiej i lubelskiej wsi po roku 1990 - rola instytucji otoczenia rolnictwa"

Instytut Ekonomii i Zarządzania Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz Oddział Regionalny KRUS w Lublinie zapraszają na debatę "Zmiany na polskiej i lubelskiej wsi po roku 1990 - rola instytucji otoczenia rolnictwa", która odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-623.  Debatę poprzedzi otwarcie wystawy „Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w retrospektywie” w holu Kolegium Jana Pawła II o godz. 11.45.

Serdecznie zapraszamy!


16-18.04.2018 r. XXV Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia 2018

Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL zaprasza do udziału w jubileuszowej - XXV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych Aktualia 2018, która odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2018 r. w sali CTW-408 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pod hasłem: "Chcesz o tym porozmawiać?". Wydarzenie kierowane jest do społeczności akademickich oraz osób, które pragną poszerzyć lub zdobyć wiedzę z zakresu psychologii i dziedzin pokrewnych. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!


14.04.2018 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: "Wspólnota miejscem rozwoju osoby. 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni"

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Wydziału Nauk Społecznych KUL zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: "Wspólnota miejscem rozwoju osoby. 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni", która odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. w Bochni. Konferencja organizowana jest z okazji Jubileuszu 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło. Serdecznie zapraszamy!

Program


12-13.04.2018 r. Konferencja "Szara strefa a ubezpieczenia społeczne – aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne"

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapraszają na konferencję naukową pt.: „Szara strefa a ubezpieczenia społeczne – aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne”, która odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia w sali 114 Centrum Transferu Wiedzy KUL. Fotogaleria

Pierwszego dnia konferencji, o godz. 14.00, będzie miało miejsce uroczyste nadanie sali obrad konferencji (CTW-114) imienia prof. Zyty Gilowskiej. W uroczystości weźmie udział Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska. Fotogaleria


11.04.2018 r. Konferencja „Wyzwania współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej – od teorii do praktyki”

Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL zaprasza na konferencję naukową pt.: „Wyzwania współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej – od teorii do praktyki”, która odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w Centrum Transferu Wiedzy,  sala CTW-113.

Program