Dr Marta Buk-Cegiełka ekspertem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pani Dr Marta Buk-Cegiełka, pracownik Wydziału Nauk Społecznych (Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, Instytut Pedagogiki) oraz kierownik studiów podyplomowych, została ekspertem w zespole do spraw opracowania modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Dr Aleksandra Borowicz członkiem Polskiej Rady Języka Migowego II kadencji

Pani dr Aleksandra Borowicz, pracownik Wydziału Nauk Społecznych (Katedra Pedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki) została powołana przez Panią Minister Elżbietę Rafalską na członka Polskiej Rady Języka Migowego II kadencji. Serdecznie gratulujemy!


Grant NCN dla doktorantki Wydziału Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Projekt mgr Marty Ratomskiej, doktorantki z Instytutu Psychologii KUL pt. „Wpływ przewidywanej częstości i kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych na orientację uwagi. Badania okulograficzne i ERP” otrzymał dofinansowanie w piątej edycji konkursu na stypendia doktorskie ETIUDA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. O finansowanie konkurowało 389 badaczy, z których nagrodzonych zostało 97 w tym 1 z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymają 4,5 tys. zł miesięcznie, a także odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Serdecznie gratulujemy!


Interdyscyplinarne studia doktoranckie "Studia nad pracą ludzką" na Wydziale Nauk Społecznych KUL

KUL pozyskał projekt na interdyscyplinarne studia doktoranckie "Studia nad pracą ludzką" o wartości blisko 2 mln złotych. Grantu udzieliło Narodowe Centrum Badań I Rozwoju w ramach konkursu POWR.03.02.00-00-IP.08.00-DOK/16.
Grant zostanie przeznaczony na realizację interdyscyplinarnych tzn. obejmujących pedagogikę, psychologię i socjologię, niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych, których uczestnicy będą prowadzić badania nad pracą ludzką. Program studiów został zaplanowany zgodnie Pryncypiami Salzburskimi (Salzburg Principles, 2005) oraz zaleceniami opracowywanymi przez League of European Research Universities (Doctoral degrees beyond 2010: Training talented researchers for society, LERU].
Dzięki grantowi uczestnicy poza zajęciami w ramach studiów uzyskają środki na udział profesorów zagranicznych w prowadzeniu zajęć, realizację prac naukowych, uczestnictwo w konferencjach i publikacje naukowe. Mam nadzieję, że wsparcie pomoże skutecznie ukończyć obroną odbyte czteroletnie studia.
Projekt przygotowany został przez zespół: dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL, dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL (Instytut Psychologii KUL), ks. prof. dr hab. Marian Nowak (Instytut Pedagogiki KUL), ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL (Instytut Socjologii KUL), dr hab. Ewa Domagała –Zyśk, prof. KUL - prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz Beata Cybulak (Centrum Studiów Podyplomowych) i Kamil Dębiński (Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu).

Dr hab. Ewa Domagała–Zyśk, prof. KUL
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL


Odznaka "Zasłużony dla Wojewodztwa Lubelskiego" dla prof. dr hab. Krystyny Chałas

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał Pani prof. dr hab. Krystynie Chałas, pracownikowi Wydziału Nauk Społecznych KUL (Instytut Pedagogiki), honorową odznakę „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”.

Wręczenie odznaczenia odbyło się 29 czerwca 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima  Łopacińskiego w Lublinie. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego wręczenia odznaki dokonała Halina Drozd - Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!


Odznaczenia państwowe dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych KUL

Miło nam poinformować, że pracownicy Wydziału Nauk Społecznych KUL wyróżnieni zostali odznaczeniami państwowymi. Na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczone zostały: kierownik Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej dr hab. Alina Rynio oraz dr hab. Franciszka Wawro, prof. KUL (Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej). W imieniu Prezydenta RP wręczenia odznaczeń dokonał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek podczas posiedzenia Senatu KUL dnia 22 czerwca 2017 r.

Serdecznie gratulujemy!

Fotorelacja   Video


Ranking Szkół Wyższych - Perspektywy 2017

ranking-kierunkow-studiow-logoZnane są już wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017. Miło nam poinformować, że w przygotowywanym corocznie Rankingu Kierunków Studiów na rok 2017, w pierwszej dziesiątce znalazły się kierunki studiów prowadzone na naszym wydziale: pedagogika specjalna (7 miejsce), socjologia (8 miejsce), psychologia (9 miejsce) i pedagogika (9 miejsce).

W rankingu kierunków studiów zostało ocenionych w sumie 68 kierunków studiów prowadzonych na ponad 90 polskich szkołach wyższych. Więcej

 

 


Ogłoszenie o konkursie dla młodych pracowników naukowych i doktorantów

Ogłoszenie o konkursie dla młodych pracowników naukowych i doktorantów na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Termin składania wniosków o przyznanie grantów wydziałowych upływa 23.06.2017r.

Czytaj dalej...

Konkurs na najlepszą pracę z dziedziny zarządzania projektami

konkurs_na_praceInternational Project Management Association Polska, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Uniwersytetu Szczecińskiego w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową zapraszają do udziału w Konkursie "Project Master" na najlepszą pracę magisterską, podyplomową i doktorską z zakresu zarządzania projektami. Warunki uczestnictwa - prace obronione na polskiej uczelni w terminie od 1 października poprzedniego roku do 30 bieżącego roku. Szczegóły


Granty Narodowego Centrum Nauki dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Z radością informujemy, że w konkursie OPUS dofinansowanie uzyskały następujące granty naukowo-badawcze przygotowane przez pracowników naszego wydziału (Instytut Psychologii):

Serdecznie gratulujemy!