15.05.2018 r. Konferencja naukowa "Film - między realizmem a fikcją"

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS KUL zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Przestrzenie komunikacji wizualnej-nowe odsłony zatytułowanej "Film-między realizmem a fikcją". Konferencja odbędzie się 15 maja 2018 r. w godz. 9.30 - 17.30 w Gmachu Głównym KUL (GG-208) i Centrum Transferu Wiedzy (CTW-056).

Dlaczego lubimy się bać? Co hamuje rozwój horroru? Czy film może być eksperymentem? Czy fikcyjnym postaciom filmowym przysługuje ochrona prawna? Na te i wiele innych pytań będą starali się odpowiedzieć wspólnie teoretycy, praktycy i badacze filmu z dwunastu ośrodków naukowych w Polsce. Konferencja otoczona została patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami i Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego.

Serdecznie zapraszamy!


Project Master - Konkurs na najlepszą pracę z dziedziny zarządzania projektami

Konkurs Project Master na najlepszą pracę z dziedziny zarządzania projektami kierowany jest do Autorów prac magisterskich, podyplomowych i doktorskich. Warunkiem jest obrona na polskiej uczelni w terminie od 1 października roku poprzedniego do 30 września roku bieżącego.

Aplikacja na stronie projectmaster.ipma.pl.


Ogłoszenie o konkursie dla młodych pracowników naukowych i doktorantów

Konkurs dla młodych pracowników naukowych i doktorantów na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Wydziałowi Nauk Społecznych KUL przyznana została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
W związku z powyższym ogłasza się konkurs, którego celem jest wyłonienie kandydatów o najwyższym potencjale naukowym i przyznanie im środków na dalsze prowadzenie badań naukowych.

Czytaj dalej...

Papieskie odznaczenie dla Państwa Doroty i Adama Bielów, Profesorów Wydziału Nauk Społecznych KUL

Miło nam poinformować, iż 19 kwietnia 2018 r. podczas uroczystej sesji Senatu KUL JE ArcybiskupStanisław Budzik, Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL, w imieniu Papieża Franciszka udekoruje Panią dr hab. Dorotę Kornas-Bielę, prof. KUL oraz Pana prof. dr hab. Adama Bielę, pracowników Wydziału Nauk Społecznych KUL, jednym z najwyższych odznaczeń przyznawanych przez papieża osobom świeckim – Orderem  Św. Sylwestra. Uroczystość poprzedzi Msza św. o godz. 8.00 w kościele akademickim KUL.

Serdecznie gratulujemy!

Fotorelacja


26-27.04.2018 r. VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z serii Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki "Biografistyka a pedagogia (życia) – teoria i praktyka"

Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz Fundacja „Biografie Codzienności” zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z serii Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki na temat:  Biografistyka a pedagogia (życia) – teoria i praktyka, która odbędzie się w Lublinie w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. ul. Droga Męczenników Majdanka 70, budynek nr 3, otwarcie konferencji - godz. 10.00, sala 109.  Serdecznie zapraszamy!

Program


24-26.04.2018 r. 47. Dni Społeczne „W cieniu współczesności - przestępczość XXI wieku”

Koło Studentów Socjologii KUL zaprasza na 47. Dni Społeczne podejmujące temat „W cieniu współczesności-przestępczość XXI wieku”, które odbędą się w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku w sali CTW 113.
Dni Społeczne to cykliczna konferencja, z niemal 50-letnią historią, organizowana przez Koło Studentów Socjologii KUL. W trakcie spotkań poruszane są aktualne tematy z życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Podczas tegorocznych Dni Społecznych podjęta została tematyka przestępczości - zarówno od strony teoretycznej, jak i badawczej, dlatego do udziału w konferencji studenci zaprosili największe naukowe autorytety w tej dziedzinie oraz wyjątkowych specjalistów, mierzących się z tą problematyką na co dzień. Program
Serdecznie zapraszamy!


20-21.04.2018 r. „Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii"

Katedra Psychologii Rozwojowej KUL, Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki KUL, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL, Katedra Psychologii Klinicznej KUL, Instytut Kultury Moralnej oraz Fundacja „Biografie Codzienności” zapraszają na II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii", które odbędzie się 20-21 kwietnia 2018 r. w sali CTW-113. Sympozjum poświęcone zostanie zastosowaniu idei Kazimierza Dąbrowskiego w pogłębianiu rozumienia problemów współczesnego człowieka w świecie przemian kulturowych i nowych technologii.


19.04.2018 r. "Litewsko - polsko - ukraińska współpraca wojskowa. Wspólna przeszłość, wspólne wyzwania"

Wydział Nauk Społecznych KUL,  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL oraz Litewsko - Polsko - Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG w Lublinie zapraszają na międzynarodowe sympozjum poświęcone Wielkiemu Hetmanowi  Konstantemu Ostrogskiemu zatytułowane "Litewsko - polsko - ukraińska współpraca wojskowa. Wspólna przeszłość, wspólne wyzwania". Wydarzenie odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW – 113 o godz. 9.30.

Serdecznie zapraszamy!

Fotogaleria


18.04.2018 r. "Współczesne oblicza BAZARU" w ramach VII Lubelskich Spotkań Antropologicznych

Katedra Socjologii Kultury i Religii Wydziału Nauk Społecznych KUL, Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr oraz Komisja Nauk Filologicznych PAN we Wrocławiu zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową  "Współczesne oblicza BAZARU" w ramach VII Lubelskich Spotkań Antropologicznych. Wydarzenie odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C - 618 o godz. 9.30.

Przedmiotem rozważań w ramach VII LSA będą m.in. komercjalizacja struktur społecznych, funkcje kultury konsumpcyjnej czy rytualizacja  konsumpcji, jej wpływu na jakość życia i religię.

Serdecznie zapraszamy!

Fotogaleria


17.04.2018 r. debata "Zmiany na polskiej i lubelskiej wsi po roku 1990 - rola instytucji otoczenia rolnictwa"

Instytut Ekonomii i Zarządzania Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz Oddział Regionalny KRUS w Lublinie zapraszają na debatę "Zmiany na polskiej i lubelskiej wsi po roku 1990 - rola instytucji otoczenia rolnictwa", która odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-623.  Debatę poprzedzi otwarcie wystawy „Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w retrospektywie” w holu Kolegium Jana Pawła II o godz. 11.45.

Serdecznie zapraszamy!