Anna Moskwa - absolwentka socjologii Wydziału Nauk Społecznych KUL podsekretarzem stanu MGMiŻŚ

Z radością informujemy, że pani Anna Moskwa, absolwentka socjologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.


Nagrody FENIKS dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych KUL

Dnia 1 kwietnia 2017 roku, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało nagrody FENIKS, honorujące wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej. Z radością informujemy, że w tegorocznym konkursie uznanie jury zyskała praca osób z naszego Wydziału.

W kategorii „Nauki kościelne” FENIKSA otrzymała Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, praca zbiorowa pod redakcją prof. Krystyny Chałas i ks. dr hab. Adama Maja, prof. KUL, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN.

W kategorii „Duchowość” – książki „Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. Tom I i II” pod red. dra Edwarda Gigilewicza i siostry dr hab. Loyoli Marii Opiela oraz „Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego” pod red. siostry dr hab. Loyoli Marii Opiela (Episteme/Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP). Uzasadnienie: Publikacje te stanowią cenne źródło do poznania myśli religijnej, społecznej i pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, której trafność i znaczenie pozostają wciąż aktualne. Niezwykle efektowne połączenie teorii i praktyki wiedzy pedagogicznej, łączące ze sobą wskazania o charakterze religijnym, społecznym, rodzinnym i narodowościowym, które dają możliwość permanentnej edukacji świadomych obywateli.  Więcej


Ks. prof. Roman Dzwonkowski uhonorowany odznaką „Bene merito”

Ks. prof. Roman Dzwonkowski, emerytowany profesor Wydziału Nauk Społecznych KUL, został uhonorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP odznaką „Bene merito” za troskę o rodaków za granicą, zwłaszcza na Wschodzie. Uroczystość wręczenia odznaki odbyła się 27.02.2017 r. i  została poprzedzona wykładem ks. prof. Romana Dzwonkowskiego pt.: „Czy początek końca polskich mniejszości na Wschodzie?”. Honorowe odznaczenie „Bene merito” przyznawane jest od 2009 r. przez Ministra Spraw Zagranicznych w uznaniu zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Serdecznie gratulujemy Księdzu Profesorowi!

Więcej


Odznaczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych

 

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni zostali:

 

Złotym Krzyżem Zasługi:

Pan prof. dr hab. Marian Surdacki

Srebrnym Krzyżem Zasługi:
Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę:

dr Iwona Ulfik-Jaworska

 

Wręczenia odznaczeń w imieniu  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał 23 lutego 2017 r. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Serdecznie gratulujemy! Więcej

Galeria zdjęć


Program HORYZONT 2020

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza na bezpłatne warsztaty: "Jak skutecznie aplikować do programu HORYZONT 2020? Praktyczne wskazówki dla wnioskodawców" (8.02.2017 r.); "Jak poprawnie skalkulować kosztorys projektu badawczego w programie HORYZONT 2020?" (9.02.2017 r.). Wymagana rejestracja, szczegóły w załączniku.


Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniem aktualnych ofert stypendialnych dla naukowców w ramach programu HORYZONT 2020:

HORYZONT 2020 DLA DOKTORÓW i PROFESORÓW

HORYZONT 2020 DLA MAGISTRÓW I DOKTORANTÓW
Program Horyzont 2020 obejmuje granty, stypendia zagraniczne, staże, pracę w projektach dla osób na każdym etapie kariery naukowej.

Szczegóły na temat programu znaleźć można na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w zakładce „KARIERA I MOBILNOŚĆ


Nagroda w konkursie "Dziennikarz Medyczny Roku" dla dr Małgorzaty Żurakowskiej

 

Dr Małgorzata Żurakowska z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej została doceniona za podejmowanie tematyki zdrowotnej w swojej pracy dziennikarskiej. Podczas dorocznej konferencji dla dziennikarzy zgromadzonych wokół Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”, dr Żurakowska otrzymała nagrodę w kategorii: Audycje radiowe. Więcej


Nagroda Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku dla prof. dr hab. Piotra Francuza

 

Prof. dr hab. Piotr Francuz z Wydziału Nauk Społecznych KUL otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku. Nagroda w dziedzinie psychologii im. Władysława Witwickiego została przyznana Panu Profesorowi za monografię „Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu”. Badania prof. Francuza otwierają nowe perspektywy analizy dzieł sztuki, ukazując niejednokrotnie nowe możliwości interpretacyjne, które zainteresują nie tylko psychologów, ale także historyków sztuki.
Uroczystość wręczenia nagród naukowych i wyróżnień Wydziałów Polskiej Akademii Nauk odbyła się 14 grudnia 2016 roku w Pałacu Staszica w Warszawie, w obecności kierownictwa Akademii i Wydziałów. W ceremonii wzięli udział m.in. Piotr Gryza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz prof. Marek Krawczyk – członek Prezydium KRASP.

Serdecznie gratulujemy!


Projekt "Europejski doradca"

Dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL z Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych KUL, przygotował we współpracy z Sekcją Funduszy Strukturalnych DOBRU KUL projekt "Europejski doradca", który będzie realizowany od stycznia 2017 roku KUL. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został przygotowany w odpowiedzi na konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczące poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Do konkursu zgłoszono 180 wniosków, z czego dofinansowanie uzyskało 62.

Więcej

 


Szanowni Państwo, pracownik naszego Wydziału, dr Marek Gędek potrzebuje naszej pomocy w walce z rakiem

Pan Marek od czterech lat walczy z bardzo rzadkim i agresywnym nowotworem. Do tej pory przeszedł już 11 operacji i żmudne leczenie. Pomimo choroby prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej naszego Wydziału i pracuje naukowo.


W 2015 roku wynaleziono lek, który skutecznie zatrzymuje postęp choroby.
Niestety, nie znajduje się on na liście leków refundowanych przez NFZ, a miesięczna kuracja to co najmniej 28 tys. złotych.

Fundusze potrzebne na leczenie Marka Gędka zbiera Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Aby leczenie mogło byś kontynuowane, potrzebne są kolejne wpłaty, które można przekazywać na konto:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
konto bankowe dla darowizn: 49124024961111001044831755 z dopiskiem "DLA MARKA"

W duchu koleżeńskiej solidarności wspierajmy dr Marka Gędka zarówno wpłatami, jak i serdeczną modlitwą.

Ewa Domagała-Zysk
Prodziekan WNS KUL

 


Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych KUL wyróżnieni odznaczeniami państwowymi

 

Z radością informujemy, że 19 pracowników naszego wydziału zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi. Wyróżnienia odebrali 22 listopada 2016 r. z rąk Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka oraz Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego.

 

Więcej