Projekt "Europejski doradca"

Dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL z Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych KUL, przygotował we współpracy z Sekcją Funduszy Strukturalnych DOBRU KUL projekt "Europejski doradca", który będzie realizowany od stycznia 2017 roku KUL. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został przygotowany w odpowiedzi na konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczące poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Do konkursu zgłoszono 180 wniosków, z czego dofinansowanie uzyskało 62.

Więcej

 


Szanowni Państwo, pracownik naszego Wydziału, dr Marek Gędek potrzebuje naszej pomocy w walce z rakiem

Pan Marek od czterech lat walczy z bardzo rzadkim i agresywnym nowotworem. Do tej pory przeszedł już 11 operacji i żmudne leczenie. Pomimo choroby prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej naszego Wydziału i pracuje naukowo.


W 2015 roku wynaleziono lek, który skutecznie zatrzymuje postęp choroby.
Niestety, nie znajduje się on na liście leków refundowanych przez NFZ, a miesięczna kuracja to co najmniej 28 tys. złotych.

Fundusze potrzebne na leczenie Marka Gędka zbiera Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Aby leczenie mogło byś kontynuowane, potrzebne są kolejne wpłaty, które można przekazywać na konto:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
konto bankowe dla darowizn: 49124024961111001044831755 z dopiskiem "DLA MARKA"

W duchu koleżeńskiej solidarności wspierajmy dr Marka Gędka zarówno wpłatami, jak i serdeczną modlitwą.

Ewa Domagała-Zysk
Prodziekan WNS KUL

 


Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych KUL wyróżnieni odznaczeniami państwowymi

 

Z radością informujemy, że 19 pracowników naszego wydziału zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi. Wyróżnienia odebrali 22 listopada 2016 r. z rąk Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka oraz Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego.

 

Więcej


Książka "Sto lat harcerstwa" autorstwa prof. dr hab. Marka Wierzbickiego - pracownika naszego wydziału - Książką Historyczną Roku!

 

Książka pt.: "Sto lat harcerstwa", której współautorem jest prof. dr hab. Marek Wierzbicki z Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL została wyróżniona w  9. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego. Publikacja otrzymała tytuł Książki Roku w kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku". Autorowi serdecznie gratulujemy!  Więcej


Wydział Nauk Społecznych otrzymuje dofinansowanie projektu „Aktywny student - aktywny absolwent"

Wydział Nauk Społecznych KUL otrzymał w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

dofinansowanie projektu „Aktywny student - aktywny absolwent", mającego na celu wzmocnienie kompetencji studentów

Wydziału Nauk Społecznych wchodzących na rynek pracy. Kwota dofinansowania projektu wynosi 3 973 753 zł.


Debaty Dyplomatyczne KUL

03.12.2015 - Debaty dyplomatyczne KUL - Wykład dr. Ivana Gyurcsikia, Ambasadora Węgier w PolsceCelem projektu zatytułowanego Debaty Dyplomatyczne KUL jest przybliżenie węzłowych wyzwań współczesnego świata i analiza możliwości działania różnych podmiotów zaangażowanych w te procesy. Propozycja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: studentów, pracowników szkół wyższych, ekspertów oraz innych osób zainteresowanych tematyką stosunków międzynarodowych.
Zasadnicze znaczenie ma możliwość uczestnictwa w spotkaniach z dyplomatami i politykami zaangażowanymi w bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. Konfrontacja myśli, poglądów i sposobów radzenia w sytuacjach kryzysowych służyć będzie głębszemu zrozumieniu współczesnego świata.20.05.2015 - Debaty Dyplomatyczne KUL - spotkanie z Eugeniuszem Smolarem z Centrum Stosunków Międzynarodowych
Program wydarzenia obejmuje wygłoszenie moderowanego wykładu otwartego z dyskusją i pytaniami kierowanymi do zaproszonego gościa. Spotkanie przewiduje także możliwość odbycia warsztatów dla węższego grona specjalistów zajmujących się przedmiotową problematyką, naukowców, doktorantów i seminarzystów. Jest to merytorycznie uzasadnione potrzebą wzbogacenia oferty programowej w ramach kierunków studiów realizowanych na WNS.

Rada Patronacka:
Ambasador Andrzej Jaroszyński – Przewodniczący
Ks. prof. Stanisław Fel
Konsul Marian Cichosz
Konsul Jolanta Róża Kozłowska
Konsul Jacek Starościak
Dr hab. Wojciech Gizicki - koordynator
Dotychczasowe wydarzenia:
1. 16 lutego 2017  – spotkanie z Beatą Jaczewską, dyrektorem Wykonawczym Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Relacja)
2. 3 grudnia 2015 – spotkanie z Jego Ekscelencją Ivanem Gyurcsikiem, Ambasadorem Węgier w Polsce
3. 23 października 2015 – spotkanie z Panem Wasylem Pawliukiem, Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie i Panem prof. Jarosławem Drozdem, Konsulem Generalnym Polski we Lwowie.
4. 20 maja 2015 – spotkanie z Panem Eugeniuszem Smolarem z Centrum Stosunków Międzynarodowych
5. 29 kwietnia 2015 – spotkanie z Jej Ekscelencją Jean Dunn, Ambasador Australii w Polsce
6. 30 marca 2015 – spotkanie z Panią dr Ewą Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
7. 20 lutego 2015 – spotkanie z Panią prof. dr Hanną Suchocką, byłą Premier RP i byłą ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej (wspólnie z projektem Pro publico bono)


Projekt dr Iwony Ulfik-Jaworskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na realizację badań "Zagrożenie uzależnieniem od seksu internetowego - wybrane uwarunkowania psychospołeczne" w ramach programu "Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych, a także problemów z tym związanych 2015-2018". Realizatorem tego projektu jest dr Iwona Ulfik-Jaworska.