19.03.2019 r. - konferencja pt.: „Unia Europejska po Brexicie: konsekwencje dla Polski"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" i Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Unia Europejska po Brexicie: konsekwencje dla Polski", KUL, 19 marca 2019 roku, od godz. 10.00 (ul. Droga Męczenników Majdanka 70, budynek nr 2, aula 116).

Serdecznie zapraszamy!


28.03.2019 r. - wykład prof. A. Jamesa McAdamsa pt.: "Trump's America, Trump's Europe"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych KUL, Instytut Filologii KUL oraz Instytut Europy Środkowej w Lublinie zapraszają na wykład prof. A. Jamesa McAdamsa (University of Notre Dame, USA) zatytułowany "Trump's America, Trump's Europe".  Wydarzenie odbędzie się 28 marca 2019 r.  o godz. 14.15 w Kolegium Jana Pawła II, sala C - 618.


13-15.03.2019 r. - konferencja pt.: "Dni z Mózgiem"

Studenckie Koło Neuronauk i Katedra Psychologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Społecznych KUL zapraszają na konferencję "Dni z Mózgiem", która odbędzie się w dniach 13-15 marca 2019 r. w sali CTW-113. Konferencja wpisuje się w obchody Światowego Tygodnia Mózgu (Brain Awareness Week), wydarzenia mającego na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu.


13-14.03.2019 r. - I Konferencja Psychologii Sportu na Lubelszczyźnie

Koło Naukowe Psychologii KUL zaprasza na I Konferencję Psychologii Sportu na Lubelszczyźnie, która odbędzie się 13-14 marca 2019 r. W wydarzeniu wezmą udział psychologowie sportu, zawodnicy oraz trenerzy. Poza wykładami organizatorzy przewidzieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach dotyczących: dialogu wewnętrznego, warsztat z budowania motywacji do treningów oraz osiągnięcia wysokich wyników sportowych. Początek konferencji o godz. 9.30 w CTW - 408.


Nominacja profesorska dla dr hab. Marioli Łaguny

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2019 r. pracownik Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Psychologii) dr hab. Mariola Łaguna otrzymała tytuł profesora nauk społecznych.

Serdecznie gratulujemy!


27.02.2019 r. FORUM SPÓŁDZIELCZE 2019 „Bezpieczeństwo Spółdzielni”

Instytut Ekonomii i Zarządzania oraz Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców zapraszają na konferencję FORUM SPÓŁDZIELCZE 2019 „Bezpieczeństwo Spółdzielni”. Wydarzenie odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w sali CTW-113.

Program konferencji

 

 

 


27.02.2019 r. MEDIA DAY

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Uniwersyteckie Centrum Medialne zapraszają na Media Day czyli wydarzenie promujące powstające Uniwersyteckie Centrum Medialne. Odbędzie się ono 27 lutego 2019 r. w godz. 12.00-14.00 w atrium Collegium Norwidianum.


22.02.2019 r. - Konferencja pt.: Dialog w różnych przestrzeniach społecznych

Instytut Psychologii KUL, Polskie Centrum Mediacji oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji zapraszają na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową zatytułowaną "Dialog w różnych przestrzeniach społecznych". Wydarzenie odbędzie się 22 lutego 2019 r.  o godz. 10.00 w sali CTW - 113.


Informacja o stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2020

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy. Zgodnie z dotychczasową praktyką, można składać wnioski o stypendia nie tylko do Rzymu, Londynu i Wiednia, ale także do innych ośrodków naukowych w Europie.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym. Wnioski o stypendia na rok 2020 należy adresować do Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków), według załączonego na stronie PAU formularza, oraz przesyłać w formie elektronicznej (*.doc) na adres: STYPENDIA_FL@PAU.KRAKOW.PL do dnia 10 maja 2019 r. (decyduje data stempla). Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.


21.01.2019 r. Spotkanie dotyczące programu Horyzont 2020

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Horyzont 2020 pt.: „Rola nauk społecznych i humanistycznych w innowacyjnej Europie”

 

Program spotkania