11.04.2018 r. Konferencja „Wyzwania współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej – od teorii do praktyki”

Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL zaprasza na konferencję naukową pt.: „Wyzwania współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej – od teorii do praktyki”, która odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w Centrum Transferu Wiedzy,  sala CTW-113.

Program


21.03.2018 Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. Wykład Prezesa Maspex-GMW Sp. z o.o. dr. inż. Krzysztofa Pawińskiego

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL zaprasza na kolejny wykład z cyklu Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. Gościem będzie dr inż. Krzysztof Pawiński, Prezes Maspex-GMW Sp. z o.o. Temat jego prelekcji to: „Dywagacje na temat biznesowych wariacji i nie tylko", a rozpocznie się ona 21 marca 2018 r. o godz. 11.00. w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-104.

Serdecznie zapraszamy!


19-20.03.2018 Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii

Instytut Socjologii KUL (Wydział Nauk Społecznych) zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Sympozjum Doktorantów Socjologii „Na barkach Olbrzymów”, które odbędzie się  19-20 marca 2018 r. Początek sympozjum o godz. 10.00 w sali C-618.

Serdecznie zapraszamy!

Plakat


15.03.2018 r. wręczenie Księgi Jubileuszowej "Artes Liberales. Teatr-Sztuka-Media" prof. Leszkowi Mądzikowi

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński zaprasza na wręczenie Księgi Jubileuszowej "Artes Liberales. Teatr-Sztuka-Media" prof. Leszkowi Mądzikowi, Profesorowi Wydziału Nauk  Społecznych KUL (obecnie Professor Emeritus), założycielowi Sceny Plastycznej KUL. Uroczystość odbędzie się 15 marca 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW - 113 o godz. 17.00. Uroczystości będzie towarzyszyła wystawa "Profesor Leszek Mądzik - przestrzeń Artysty".

Fotogaleria


Relacja z Gali Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUD

20 lutego 2018 r. w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL odbyła się Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUD, podczas którego wręczono Akademicki Laur Dziennikarski – AKLAUD Młodych. Otrzymała go mgr Martyna Podolska, Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Nagroda przyznawana jest za profesjonalizm i osiągnięcia, które mogą stanowić wzór dla przyszłych adeptów tej profesji. Wyróżnienie, którego pomysł narodził się w IDiKS KUL, przyznawane jest przez trzy lubelskie uczelnie prowadzące studia dziennikarskie: KUL, UMCS, WSPiA.

Relacja z wydarzenia na stronie IDiKS


Grant Narodowego Centrum Nauki dla pracownika Wydziału Nauk Społecznych KUL

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs Harmonia 9 - miło nam poinformować, że dofinansowanie uzyskał m. in. grant naukowo-badawczy:

Serdecznie gratulujemy!


Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów WNS za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018

Miło nam poinformować, że studenci Wydziału Nauk Społecznych KUL - Pani Katarzyna Szuper (II rok ekonomii, studia stacjonarne II stopnia) oraz Pan Rafał Borkowski (IV rok psychologii, studia jednolite magisterskie) otrzymali Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2017/18 za wybitne osiągnięcia.

Serdecznie gratulujemy!


Projekt „Cool Careers” dla studentów ostatniego roku studiów KUL

Biuro Karier KUL zaprasza studentów ostatniego roku studiów do udziału projekcie „Cool Careers”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej


Nagroda Ministra Rozwoju dla absolwentki WNS w XV edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką na temat własności intelektualnej

Miło nam poinformować, że absolwentka WNS, p. Joanna Kniaziowska (Instytut Ekonomii i Zarządzania) otrzymała Nagrodę Ministra Rozwoju w XV edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką na temat własności intelektualnej, organizowanego corocznie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, napisaną pod kierunkiem dr hab. Heleny Żukowskiej, prof. KUL pt.: "Znak towarowy - istota, ochrona prawna i ujęcie w systemie rachunkowości. Serdecznie gratulujemy!


Granty NCN dla naukowców i doktorantki Wydziału Nauk Społecznych KUL

15 listopada Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzynastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Miło nam poinformować, że do finansowania zakwalifikowano 3 projekty pracowników i doktorantów Wydziału Nauk Społecznych KUL (Instytut Psychologii).

W konkursie OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów – granty otrzymali:
•    dr hab. Agata Patrycja Błachnio – „Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania”
•    dr Aneta Przepiórka – "Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej"

PRELUDIUM 13 to konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają stopnia doktora. Dofinansowanie w tym konkursie otrzymali:
•    mgr Ana Ivanova – „Taksonomia i struktura leksykonu różnic indywidualnych języka litewskiego”
Serdecznie gratulujemy!