Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Nauk Społecznych KUL

Harmonogram spotkań Dziekanów Wydziału Nauk Społecznych,

Dyrektorów Instytutów i Opiekunów ze studentami I roku studiów w roku akademickim 2018/2019

 

 

1 października 2018 r. (poniedziałek)

 

Rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 w dniu 1 października 2018 r. zostanie zainaugurowane uroczystą Eucharystią w Kościele Akademickim KUL o godz. 9.00.

Po Mszy św. odbędą się spotkania Dziekanów Wydziału Nauk Społecznych, Dyrektorów Instytutów i Opiekunów ze studentami I roku według następującego harmonogramu:

Czytaj dalej...

21-23.09.2018 - XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

 

Instytut Psychologii KUL oraz Instytut Psychologii UMCS zapraszają na XV Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, który odbędzie się 21-23 września 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy.


17.09.2018 r. - Sympozjum „Dojrzałość psychiczna, społeczna i religijna człowieka XX wieku”

Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz Stowarzyszenie Psychologii  Pastoralnej zapraszają na 50-te Sympozjum Sekcji Psychologii przy Konferencji Episkopatu Polski „Dojrzałość psychiczna, społeczna i religijna człowieka XX wieku”, które odbędzie się 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114.


Konkurs na granty badawcze w roku 2018 z rezerwy dziekańskiej dla młodych pracowników naukowych i doktorantów Wydziału Nauk Społecznych KUL

Ogłaszam konkurs na wykorzystanie środków z rezerwy dziekańskiej dla młodych pracowników naukowych i doktorantów. Wnioski zawierające kosztorys (przewidywalne koszty realizacji projektu) oraz szczegółowe uzasadnienie celu dofinansowania należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych do dnia 24 września 2018 roku. Wniosek powinien być poparty i podpisany przez Dyrektora Instytutu.
Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które zgłosiły zadania badawcze

na rok 2018.

Wnioski przyjmowane będą do dnia 24 września 2018 roku

(Dziekanat WNS - C-546).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2018 roku.
Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową.


                                                    Dziekan Wydziału Nauk Społecznych


Nagrody dla KUL w XIV Konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Miło nam poinformować, że wśród prac zgłoszonych przez KUL na XIV Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą zostały nagrodzone prace napisane przez osoby z Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Ekonomii i Zarządzania):

- Pani Marta Cichocka (absolwentka kierunku ekonomia) za pracę magisterską pt.: „Ocena relacji między płynnością finansową i rentownością na podstawie sprawozdań finansowych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz, pod kierunkiem dr Marii Zuby-Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów KUL), otrzymała nagrodę II Stopnia w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.
- Pani dr Maria Zuba-Ciszewska (Katedra Bankowości i Finansów KUL) za dwa artykuły w zagranicznym periodyku z zakresu spółdzielczości pt.: „The role of dairy cooperatives in reducing waste of dairy products in the Lubelskie voivodeship”, „The role of cooperative movement in development of rural areas: a case study of Poland”, otrzymała Wyróżnienie w kategorii prac badawczych.
Serdecznie gratulujemy!

 

 


Konkurs na stypendia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich WNS

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stypendia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.
1. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zwany dalej Regulaminem, wraz z załącznikami nr 1-3.
2. Harmonogram konkursu:
1) składanie wniosków w dziekanacie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu kończy się dnia 13.09.2018 roku;
2) ocena wniosków i przyznanie stypendiów przez Komisję konkursową w składzie podanym w Regulaminie następuje do dnia 30.09.2018 roku;
3) podpisanie przez beneficjentów umów na stypendia nastąpi do dnia 10.10.2018 roku.

Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy mają zatwierdzone tematy badawcze we wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową Wydziału na lata 2018 i 2019.

 

                                             Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
                                             dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
25.06.2018r.

* Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, C-546.


10-13.07.2018 r. - 39. Międzynarodowa Konferencja STAR Stress Anxiety and Resilience

Instytut Psychologii WNS KUL oraz The Stress and Anxiety Research Society (STAR) zapraszają na 39. Międzynarodową Konferencję STAR Stress Anxiety and Resilience, która w tym roku odbywa się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ana Pawła II. Wydarzenie odbędzie się w dn. 10-13 lipca 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy. Serdecznie zapraszamy!

Program


Wyróżnienie dla pracy magisterskiej Pawła Domaradzkiego

Miło nam poinformować, że Pan Paweł Domaradzki, absolwent ekonomii Wydziału Nauk Społecznych KUL, otrzymał nagrodę III stopnia im. Profesora Stanisława Skrzywana w Konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Nagrodzona praca pt.: "Roczna sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych notowanych na publicznym rynku kapitałowym" powstała w Katedrze Rachunkowości,  pod kierunkiem dr hab. Heleny Żukowskiej, prof. KUL.

Serdecznie gratulujemy!


Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL powołany w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej

Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL, pracownik Wydziału Nauk Społecznych KUL - Instytut Socjologii, został powołany przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. Będzie to druga kadencja ks. Szymczyka jako członka Rady CBOS. W 2016 r. został powołany na to stanowisko przez Panią Premier Beatę Szydło. Wręczenie nominacji miało miejsce 29 czerwca 2018 r. w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Rada czuwa nad planami i jakością prac badawczych CBOS. W jej skład wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera.

Serdecznie gratulujemy!


14.06.2018 r. konferencja pt.: "Migracje do Unii Europejskiej - szanse i wyzwania",

Katedra Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych WNS KUL, Fundacja Konrada Adenauera, Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra" zapraszają na konferencję naukową zatytułowaną "Migracje do Unii Europejskiej - szanse i wyzwania", która odbędzie się 14 czerwca o godz. 12.00 w Gmachu Głównym, sala GG - 208.