Książka "Sto lat harcerstwa" autorstwa prof. dr hab. Marka Wierzbickiego - pracownika naszego wydziału - Książką Historyczną Roku!

 

Książka pt.: "Sto lat harcerstwa", której współautorem jest prof. dr hab. Marek Wierzbicki z Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL została wyróżniona w  9. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego. Publikacja otrzymała tytuł Książki Roku w kategorii "Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku". Autorowi serdecznie gratulujemy!  Więcej


Wydział Nauk Społecznych otrzymuje dofinansowanie projektu „Aktywny student - aktywny absolwent"

Wydział Nauk Społecznych KUL otrzymał w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

dofinansowanie projektu „Aktywny student - aktywny absolwent", mającego na celu wzmocnienie kompetencji studentów

Wydziału Nauk Społecznych wchodzących na rynek pracy. Kwota dofinansowania projektu wynosi 3 973 753 zł.


Debaty Dyplomatyczne KUL

03.12.2015 - Debaty dyplomatyczne KUL - Wykład dr. Ivana Gyurcsikia, Ambasadora Węgier w PolsceCelem projektu zatytułowanego Debaty Dyplomatyczne KUL jest przybliżenie węzłowych wyzwań współczesnego świata i analiza możliwości działania różnych podmiotów zaangażowanych w te procesy. Propozycja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: studentów, pracowników szkół wyższych, ekspertów oraz innych osób zainteresowanych tematyką stosunków międzynarodowych.
Zasadnicze znaczenie ma możliwość uczestnictwa w spotkaniach z dyplomatami i politykami zaangażowanymi w bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. Konfrontacja myśli, poglądów i sposobów radzenia w sytuacjach kryzysowych służyć będzie głębszemu zrozumieniu współczesnego świata.20.05.2015 - Debaty Dyplomatyczne KUL - spotkanie z Eugeniuszem Smolarem z Centrum Stosunków Międzynarodowych
Program wydarzenia obejmuje wygłoszenie moderowanego wykładu otwartego z dyskusją i pytaniami kierowanymi do zaproszonego gościa. Spotkanie przewiduje także możliwość odbycia warsztatów dla węższego grona specjalistów zajmujących się przedmiotową problematyką, naukowców, doktorantów i seminarzystów. Jest to merytorycznie uzasadnione potrzebą wzbogacenia oferty programowej w ramach kierunków studiów realizowanych na WNS.

Rada Patronacka:
Ambasador Andrzej Jaroszyński – Przewodniczący
Ks. prof. Stanisław Fel
Konsul Marian Cichosz
Konsul Jolanta Róża Kozłowska
Konsul Jacek Starościak
Dr hab. Wojciech Gizicki - koordynator
Dotychczasowe wydarzenia:
1. 16 lutego 2017  – spotkanie z Beatą Jaczewską, dyrektorem Wykonawczym Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Relacja)
2. 3 grudnia 2015 – spotkanie z Jego Ekscelencją Ivanem Gyurcsikiem, Ambasadorem Węgier w Polsce
3. 23 października 2015 – spotkanie z Panem Wasylem Pawliukiem, Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie i Panem prof. Jarosławem Drozdem, Konsulem Generalnym Polski we Lwowie.
4. 20 maja 2015 – spotkanie z Panem Eugeniuszem Smolarem z Centrum Stosunków Międzynarodowych
5. 29 kwietnia 2015 – spotkanie z Jej Ekscelencją Jean Dunn, Ambasador Australii w Polsce
6. 30 marca 2015 – spotkanie z Panią dr Ewą Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
7. 20 lutego 2015 – spotkanie z Panią prof. dr Hanną Suchocką, byłą Premier RP i byłą ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej (wspólnie z projektem Pro publico bono)


Projekt dr Iwony Ulfik-Jaworskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na realizację badań "Zagrożenie uzależnieniem od seksu internetowego - wybrane uwarunkowania psychospołeczne" w ramach programu "Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych, a także problemów z tym związanych 2015-2018". Realizatorem tego projektu jest dr Iwona Ulfik-Jaworska.