REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Rejestracja kandydatów na studia w KUL:

Wydział Biotechnologii i Nauk o środowisku proponuje studia na następujących kierunkach:

*Uwaga: Studia w języku angielskim dla polskich studentów oraz osób z kartą Polaka są bezpłatne!!!

Zapoznaj się z prezentacją oferty i zasadami rekrutacji: http://kandydat.kul.pl/


II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”, do udziału w sympozjum zachęcają pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Miejscem sympozjum będzie Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin).

Członkiem komitetu organizacyjnego sympozjum ze strony KUL jest dr Agnieszka Wolińska z Katedry Biochemii i Chemii Środowiska.

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny

Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużono do dnia 02.06.2017

 

Więcej informacji: http://iung.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1812:ii-ogolnopolskie-sympozjum-mikrobiologiczne&catid=36:konferencje

 

Program konferencji

Komunikat - metagenomy

Karta informacyjna metagenomy

 

 

 


I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”

Biotechnologia energia jutra

 

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów do uczestnictwa w
I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA” która odbędzie się
w dniach 19 – 20 października 2017 w Lublinie.

 

Szczegóły na stronie:

http://www.kul.pl/tematyka,18320.html


Referat

Dr Waldemar Kazimierczak

z Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN, ICBN KUL w dniu 06.04.2017 r. na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS wygłosił referat pt.:
"Niebezpieczne związki? Symbioza entomopatogenicznych nicieni i bakterii z rodzajów Photorhabdus i Xenorhabdus".


Już trzeci Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

17 marca 2017 r. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Biotechnologia – jutro ludzkości” Konkurs jest organizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku oraz Instytut Biotechnologii KUL. W ostatnim finałowym etapie uczestniczyli uczniowie  z następujących  szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich z Wodzisławia Śląskiego, I LO im. Karola Miarki w Mikołowie, II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku, IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku, I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku oraz Zespołu Szkół Urszulanek w Rybniku. Spośród 10 finalistów pięcioro otrzymało indeks na kierunek biotechnologia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wszystkim serdecznie gratulujemy

 

Nauczycielom gratulujemy wspaniałych uczniów i życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.

Indeks


Wykłady z biotechnologii

W dniach 7-10 marca 2017 r. 

Prof. Alevtyna Morenko

Kierownik Katedry Fizjologii Człowieka i Zwierząt

Lesya Ukrainka Eastern European National University

 w ramach programu ERASMUS+ wygłosiła cykl wykładów z zakresu problematyki współczesnej biotechnologii:

Biotechnology – state and perspective

Technology and bioprocess engineering: Industrial and  Food Production

GMO- engineering bioprocesses: Health Care. Manufacturing  industry.

“Stem cells and their use in medicine

 

 


Zachęcamy do poznania Boost Biotech Polska

rekrutacja-grafiki-2017

Boost Biotech Polska tworzy aktywną społeczność biotechnologów, którzy dzięki działaniu w Stowarzyszeniu mogą pokazać to czym się zajmują, a także dowiedzieć się co w branży piszczy na całym świecie. Celem Boost Biotech jest motywowanie do aktywnego networkingu, promowanie otwartego dzielenia się informacjami oraz pokazywanie możliwości, narzędzi i alternatywnych podejść do biotechu.

Więcej na:
www.facebook.com/events/381303122237698/
www.boostbiotech.pl 


Wykład "Signaling events that govern angiogenic homeostasis and how they are perturbed by diabetes"

Na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku gościł Prof. Andrius Kazlauskas z Harvard Medical School w Bostonie, który w dniu 16 lutego 2017 r. wygłosił wykład "Signaling events that govern angiogenic homeostasis and how they are perturbed by diabetes" dla zainteresowanych studentów i pracowników.


Nagrodzona praca magisterska

Praca magisterska pt. „Rozpoznanie halotolerancyjnych mikroorganizmów metanotroficznych wyizolowanych ze skał towarzyszących pokładom soli (Kopalnia Wieliczka)”, przygotowana w 2016 roku przez Katarzynę Nowak na seminarium Biosyntezy pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Stępniewskiej, została wyróżniona w konkursie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie poświęcone Gminie Wieliczka.

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrodę pieniężną oraz pamiątkowe upominki.
http://www.wieliczka.eu/pl/201129/13268/najlepsze-prace-magisterskie-i-licencjackie-nagrodzone-.html#prettyPhoto

 

Nagrody za najlepsze prace licencjackie i magisterskie poświęcone Gminie Wieliczka przyznawane są od 2007 r. W ocenie prac komisja bierze pod uwagę przede wszystkim związek poruszonej problematyki z tematyką wielicką oraz oryginalność zaproponowanych rozwiązań i pomysłów. Celem konkursu jest zainteresowanie studentów tematyką lokalną, pogłębienie wiedzy o Wieliczce.
Do konkursu zgłoszone zostały również dwie prace licencjackie przygotowane przez nasze studentki:
Agnieszkę Niedźwiedź - "Synteza kwasu glutaminowego przez bakterie metanotroficzne wyizolowane z Kopalni Soli w Wieliczce"
Katarzynę Maśluszczak - "Synteza ektoiny i hydroksyektoiny przez metanotrofy wyizolowane z kopalni soli (Wieliczka)".

 

Serdecznie gratulujemy!