Konferencja "Partnerstwo w rodzinie"

Wydział Zamiejscowy Nauk o SPołeczeństwie KUL Jana Pawła II ma zaszczyt zaprosic na konfernecję naukową "Partnerstwo w rodzinie", która odbędzie się 18 listopada w Stalowej Woli w Auli im. Solidarności przy ul. Ofiar Katynia 8a.

Czytaj dalej...

Taizé - Europejskie Spotkanie Młodych w Brukseli

Taizé - Europejskie Spotkanie Młodych w Brukseli - zapisy tylko do 27 listopada!

Czytaj dalej...

Akademicka modlitwa za zmarłych

Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za umarłych, aby od grzechów swoich byli uwolnieni. Por. 2 Mach 12,45.

Czytaj dalej...

Pierwsza część monografii "Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych. Zagrożenia zdrowia – profilaktyka – wychowanie zdrowotne" opublikowana

Informujemy, że pierwsza część monografii „Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych. Zagrożenia zdrowia - profilaktyka - wychowanie zdrowotne" została już opublikowana. Można ją nabyć za kwotę 70 zł w Katedrze Pedagogiki Ogólnej WNZoS KUL w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 6.

Czytaj dalej...

Akademickie Dni Papieskie - godz. rektorskie 16 października od 18:45

W związku z 30 rocznicą wyboru Jana Pawła II w dniach 12 - 16 października na naszym Wydziale będą obchodzone Dni Papieskie - szczegółowe informacje na plakacie.

Czytaj dalej...

Rekolekcje dla studentów - godziny rektorskie od 18:45

Rekolekcje dla studentów rozpoczynających nowy rok akademicki na WZNoS KUL w Stalowej Woli odbędą się w dniach 6-8 października br. Zapraszamy codziennie do Kaplicy Uniwersyteckiej na modlitwę różańcową o godz. 19.00 a następnie na Mszę św. z nauką rekolekcyjną o godz. 19.30. Rekolekcje prowadzi ks. Wiesław Grzegorczyk - duszpasterz akademicki. Temat rekolekcji: "Jak więc przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie" Kol 2,6.

Czytaj dalej...

Piąta - jubileuszowa inauguracja zajęc w roku akademickim 2008/2009

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli ma zaszczyt zaprosić na piątą - jubileuszową inaugurację zajęć w roku akademickim 2008/2009. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 5 października 2008 roku w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 8a.

Czytaj dalej...

Konferencja "Dokąd zmierza pomoc społeczna? Kierunki rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej"

Starosta Kraśnicki oraz Instytut Socjologii Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli zapraszają na konferencję naukową na temat: "Dokąd zmierza pomoc społeczna? Kierunki rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej" w dniu 19 listopada 2008 roku (środa) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6.

Czytaj dalej...

Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku akademickiego

1 października br. o godz. 9.00 w Kaplicy Uniwersyteckiej WZNoS KUL w Stalowej Woli odbędzie się Msza św. rozpoczynająca nowy rok akademicki 2008/2009. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. Mariusz Kozłowski - duszpasterz akademicki. Ponadto rekolekcje dla studentów rozpoczynających nowy rok akademicki na WZNoS KUL w Stalowej Woli odbędą się w dniach 6-8 października br. Zapraszamy codziennie do Kaplicy Uniwersyteckiej na modlitwę różańcową o godz. 19.00 a następnie na Mszę św. z nauką rekolekcyjną o godz. 19.30. Rekolekcje prowadzi ks. Wiesław Grzegorczyk - duszpasterz akademicki


Studia podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Miło nam poinformować o uruchomieniu w następnym semestrze Studiów podyplomowych Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, celem tych studiów jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Więcej informacji na stronie.